Ütemterv

Ütemterv 2016-2017-es tanév


S z e p t e m b e r
1.
8:00
Tanévnyitó ünnepély

5.
17:00
Iskolai SZMK értekezlet
5-8.

Szülői értekezletek
5-16.

Bemutató szakkörök
15-17.

Erzsébet tábor -Zánka
16.

Bolyai Matematika Csapatverseny - nevezési határidő
24.

Bográcsfesztivál
30.

Magyar Népmese Napja


ÖKO rendezvények
O k t ó b e r
1.

Bolyai Magyar Csapatverseny - nevezési határidő

4.

BárcziZOO
6.

Osztályok megemlékezése az aradi vértanúkról
13.

Szüreti bál
14.

Bolyai Matematika Csapatverseny
17.
17:00
Pályaválasztási szülői értekezlet
21.

Iskolai ünnepély


ÖKO rendezvények
N o v e m b e r
2-4.

Őszi szünet

10.

Márton nap
10.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny - nevezési határidő
11.

Bolyai Magyar Csapatverseny
18.

Tanítás nélküli munkanap
19.

Bolyai Matematika Csapatverseny - országos forduló
21-22.

Fogadóórák az 5-8. évfolyamon
21-25.

Fogadóórták az 1-4. évfolyamon


ÖKO rendezvények
D e c e m b e r
6.

Mikulás

9.

Jelentkezési határidő a középiskolai írásbeli felvételi vizsgára
16.

Luca napi vásár
12-16.

Intenzív hét, matematika
19.

Ovis karácsony
20.

Iskolai karácsony, osztálykarácsonyok
21.

Tanítás nélküli munkanap
22-től

Téli szünet


ÖKO rendezvények
J a n u á r
3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

9-13.

Intenzív hét, magyar
10.

Étkezési kérelmek leadásának határideje
21.

Középiskolai központi írásbeli felvételi
20.

Első félév vége
23-24.

Osztályozó értekezletek
27.

Félévi értesítők kiosztása


ÖKO rendezvények

F e b r u á r
1

Kerületi matematika verseny

3.

Iskolanap, alsóban su. farsang, 17:00-től: disco felsősöknek

6.
17:00 SZMK értekezlet
6-9.

Szülői érrtekezletek
7.

Ebédbefizetés
8.

Továbbtanulók felvételi lapjának leadása
10.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny


ÖKO rendezvények
14.

Fiú kosárlabda bajnokság (7-8. évf.)

15.

Ebédbefizetés, Kerületi Szép amgyar beszéd verseny

16.

Fiú kosárlabda bajnokság (7-8. évf.)
17.
14.00
Zrínyi matematikaverseny - területi forduló

17-19.

Sítábor

20.
14.00
Diák közgyűlés

21.
17.00
Ovis játszóház

M á r c i u s
9.

Bölcs Bagoly Csapatverseny

14.

Iskolai Ünnepély
16.

Egészségnap
16-17.

Felvételi lapok módosításának leadási határideje
20-22.

Nyílt napokÁ p r i l i s
3.

Jelentkezés a Bárczi Gálára

11.

Költészet napja
12.

Tanítás nélküli munkanap
13-18.

Tavaszi szünet
19.

Tanítás nélküli munkanap
21.

Értesítés bukásra állásról
24-28.

ÖKO témahét
M á j u s
2-4.

Fogadóórák

4-5.

Bárczi Gála válogató
9.

Tanítás nélküli munkanap, DÖK nap
Madarak és fák napja
17.

OH mérés; idegen nyelv
24.

OH mérés; matematika, magyar
26.
17:00
Bárczi Gála


ÖKO rendezvények
J ú n i u s
2.

Nemzeti összetartozás napja

6-9.

Erdei Iskolák - Harártalanul program
13.

Iskolagyűlés
14.
9:00
Határtalanul program - Nemzeti összetartozás témanap
15.

Utolsó tanítási nap, nyolcadikos búcsú

17:00
Ballagás bizonyítványosztás - 8. évfolyam
22.
17:00
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás