Bárczi Géza Általános Iskola honlapja
Ütemterv

Ütemterv 2017-2018-as tanév


S z e p t e m b e r
1.
8:00
Tanévnyitó ünnepély

5.
17:00
Iskolai SZMK értekezlet
5-8.

Szülői értekezletek
20.

Bolyai Matematika Csapatverseny - nevezési határidő
23.

Bárczi piknik - őszi családi nap
30.

Magyar Népmese Napja


ÖKO rendezvények
O k t ó b e r
1.

Bolyai Magyar Csapatverseny - nevezési határidő

4.

BárcziZOO
6.

Osztályok megemlékezése az aradi vértanúkról
11.

Tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap
13.

Bolyai Matematika Csapatverseny
16.
17:00
Pályaválasztási szülői értekezlet
20.

Iskolai ünnepély
27.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási napÖKO rendezvények
N o v e m b e r
30-3.

Őszi szünet

6.

Szünet utáni első tanítási nap
9.

Márton nap
10.

Bolyai Magyar Csapatverseny
13-15.

Őszi pedagógiai napok
14.

Tanítás nélküli munkanap
18.

Bolyai Matematika Csapatverseny - országos forduló
20-21.

Fogadóórák az 5-8. évfolyamon
20-23.

Fogadóórták az 1-4. évfolyamon


ÖKO rendezvények
D e c e m b e r
6.

Mikulás

8.

Jelentkezési határidő a középiskolai írásbeli felvételi vizsgára
15.

Luca napi vásár
11-15.

Intenzív hét, matematika
19.

Ovis karácsony
20.

Iskolai karácsony, osztálykarácsonyok
21-22.

Tanítás nélküli munkanap
27-től

Téli szünet


ÖKO rendezvények
J a n u á r
3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

8-12.

Intenzív hét, magyar

10.

Étkezési kérelmek leadásának határideje
20.

Középiskolai központi írásbeli felvételi
26.

Első félév vége
29.

Osztályozó értekezletek


ÖKO rendezvények

F e b r u á r
1.

Félévi értesítők kiosztása

2.

Iskolanap, alsóban su. farsang, 17:00-től: disco felsősöknek

8.

Továbbtanulók felvételi lapjának leadása
9.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
12.
17:00 SZMK értekezlet
12-15.

Szülői érrtekezletek
7.

Ebédbefizetés
16.
14.00
Zrínyi matematikaverseny - körzeti fordulóÖKO rendezvények
M á r c i u s
8.

Bölcs Bagoly Csapatverseny

10.

Munkanap - ledolgozva szeptember 23-án
14.

Iskolai Ünnepély
16.

Pihenőnap
21-22.

Felvételi lapok módosításának leadási határideje
19-22.

Nyílt napok
28.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
29-től

Tavaszi szünet

Á p r i l i s
4.

Tanítás nélküli munkanap

5.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

11.

Költészet napja
16.

Jelentkezés a Bárczi Gálára
16-20.

ÖKO témahét
20.

Értesítés bukásra állásról
21.

Munkanap - Egészségnap
23-25.

Fogadóórák

30.

Pihenőnap

M á j u s
10.

Bárczi Gála válogató

11.

Tanítás nélküli munkanap, DÖK nap
Madarak és fák napja
16.

OH mérés; idegen nyelv
23.

OH mérés; matematika, magyar


ÖKO rendezvények
J ú n i u s
1.
17:00 Bárczi Gála
4.

Nemzeti összetartozás napja

5-8.

Erdei Iskolák - Harártalanul program
13.

Iskolagyűlés
14.
9:00
Határtalanul program - Nemzeti összetartozás témanap
15.

Utolsó tanítási nap, nyolcadikos búcsú

17:00
Ballagás bizonyítványosztás - 8. évfolyam
21.
18:00
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás