Tóthné Fürjes- G. Zsuzsanna vagyok. Az elkövetkező esztendőtől a 1.b osztály tanító nénije leszek.

Több évtizede gyakorlom ezt a hivatást. Elsődleges célom mindig is az volt, hogy kellemes légkörben, minél több tudáshoz és értékhez juttassam tanítványaimat, hogy majdan nyitott szívű és gondolkodású, érdeklődő, felelősségteljes, szabálytisztelő felnőttekké válhassanak. Tanítványaimat határozottan, de szeretettel, odafigyeléssel, elfogadással és törődéssel igyekszem kísérni ezen a közös úton.
Az iskola egyben az a társas közeg, amelyben a gyermek megtanulja, hogyan lehet másokkal hatékonyan együttműködni, csapatban dolgozni, – a másikat tisztelve – akaratát érvényesíteni, önmagát képviselni.
Ennek tükrében valóban nem elhanyagolható hát, hogy ezekre a meghatározó évekre milyen közösséget és lehetőségéket választ gyermekének a szülő.
Szeretettel és izgalommal várom leendő kis tanítványaimat!

1.b osztály: Anyanyelvi és zenei kultúra

Ebben az osztályban az anyanyelvi nevelésen és ezzel párhuzamban az alábbi értékeken lesz majd a legnagyobb hangsúly. A tanulócsoportban fontos szerepet szánunk még a „lélek építésének”, vagyis a művészeti nevelésnek is (zenei nevelés, esztétikai érzék formálása, művészetek iránti fogékonyság kialakítása). Terveink szerint a gyermekek többek között órakeretben vehetnek részt néptánc oktatatáson. Nagy hittel vallom, hogy egy jó iskola nem csupán az elmét pallérozza, hanem a lélek fejlődésére is nagy hangsúlyt fektet. Hiszem, hogy a kreativitást is bátorító, színes, változatos környezetben a legjobb tanulni, ahol minden gyermek rátalálhat azokra a területekre, amelyekben ügyesnek, sikeresnek és értékesnek tapasztalhatja magát.
A minket körülvevő világban való eligazodáshoz az anyanyelvünkön kívül természetesen egy másik nyelv ismeretére is egyre nagyobb szükségünk van. A gyermekek ebben az osztályban is első iskolai éveiktől megkapják ezt a lehetőséget heti egy alkalommal, szakköri formában. Az első két esztendőben az angol nyelv alapjait dalok, versek, mondókák és mesék segítségével sajátíthatják majd el a gyermekek.
A gyerekek életében fontos mérföldkő az iskolakezdés. Az óvodai évek után ez az a hely, ami kitölti életük jelentős részét. Az itt szerzett élményei meghatározóan alakítják személyiségét, azt a képet, ahogyan önmagát látja.