A DÖK által rendezett Bárczi Gála keringője.

A DÖK által rendezett Bárczi Gála keringője.

A diákönkormányzat (DÖK) tagsága évente újraválasztott osztályképviselőkből áll. Feladatuk, hogy a diákjogok érvényesülését felügyeljék, az osztályukban előforduló problémákat, ötleteket, javaslatokat a havi gyűléseken ismertessék, és az ott született közös döntéseket, kéréseket közvetítsék az osztályukba. Munkájukat a DMSP (diákok munkáját segítő pedagógus) segíti, illetve ő képviseli összekötőként a diákság érdekeit a tantestületben, az iskolavezetés diákságot érintő döntéseiben. Az osztályképviselők munkájuk során megismerkednek a demokrácia szabályaival, követik azokat, és aktív állampolgárrá formálódnak.

A DÖK feladata a közösségszervezés érdekében a diákság igénye szerinti kulturális és egyéb programok szervezése is. Évek óta működtetünk iskolarádiót, és saját iskolaújsággal rendelkezünk. Munkánkat a tantestület és az iskolavezetés támogatásával végezzük.