Biológia- földrajz szakos tanár

Bemutatkozás:
1979 óta tanítok általános iskolában. Végzettségemet Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szereztem matematika-könyvtár szakon, majd 2000-ben az ELTE-n informatika szakon. Első munkahelyem Veszprémben volt 1988 óta tanítottam a Bárcziban.

Matematika tanár, az iskola első igazgatója.

Magyar tanár

Matematika-fizika tanár, az m osztályok megálmodója és megvalósítója.

Matematika-kémia szakos tanár, közoktatás vezető, az iskola igazgatója 2001-2012-ig.

Tanító, földrajz szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár

Bemutatkozás:
Alsó tagozatos gyermekeknek tanítom a magyar nyelvet és irodalmat. 1994-ben családpedagógiai tanácsadó, 2003-ban gyermekvédelmi tanácsadó lettem.

Műszaki szakoktató, technika tanár

Végzettség: matematika-testvelés szakos tanár

Tanító, magyar nyelv és irodalom tanár, a Vadócok színjátszókör vezetője

tanító

testnevelés tanár

Tanító, angol szakos tanár

Matematika-rajz szakos tanár

A Bárcziban: 1990-től
Végzettség: matematika-fizika-kémia szakos középiskolai tanár
Bemutatkozás:
Középiskolai tanár vagyok, az ELTE TTK-n szereztem mindhárom szakból a diplomát. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen, mint pedagógiai értékelési szakértő végeztem. 2018-ban sikeres portfóliót készítettem, és így elnyernem a mesterpedagógus címet. A Bárczi a második munkahelyem. Kezdetektől tanítom mindhárom szakot, és eddig több olyan osztály ballagott el, melyeknek osztályfőnöke voltam. Fontosnak tartom a diákokkal a természettudományok megszerettetését, és az érdeklődés felkeltését. 1998-tól az iskola pályaválasztási felelőseként, 2001-2012-ig a felső tagozat igazgatóhelyetteseként dolgoztam.

Fizika tanár

Magyar-népművelés szakos tanár

Matematika tanár

Bemutatkozás:
1979 óta tanítok, 1984 óta dolgozom ebben az iskolában, 1994 óta fejlesztőpedagógusként. Ebben a munkakörben a hozzám tartozó évfolyamon képességfejlesztéssel, tantárgyi felzárkóztatással, tehetséggondozással foglalkozom. Tanítói diploma az alapképzettségem. A speciális feladatkör ellátásához további tanulmányokat végeztem, tanfolyamokon, továbbképzéseken vettem részt. 1999-ben tehetségfejlesztő szakértői diplomát szereztem, ez az Európai Tehetséggondozó Társaság által is elismert nemzetközi diploma. 2002-ben pedagógia szakon egyetemi végzettséget szereztem. 2002-ben letettem a pedagógus szakvizsgát tehetségfejlesztés szakirányban. Alapító tagja vagyok a POZITÍV Országos Szakmai Egyesületnek, amely a nehezen kezelhető gyermekek, és szüleik érdekeit képviseli, részt veszek a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájában. Én nem tehetségeseket és lemaradókat látok, hanem gyerekeket, akik több-kevesebb területen kiemelkedők, és ugyancsak több-kevesebb területen lemaradnak társaiktól. Az a dolgom, hogy minél kevesebb lemaradó, és minél több tehetségében bízó tanuló kerüljön ki a kezünk közül.

A Bárcziban: 1980-tól
Végzettség: magyar – történelem szakos tanár
Bemutatkozás:
Alapító tagja vagyok az iskolának. Irodalom, nyelvtan, történelem, média szakos pedagógus. Szívesen foglalkozom a hozzám forduló tanulók ügyes-bajos dolgaival.
Érdekelnek az oktatást körülvevő változások, igyekszem tenni azért, hogy az iskola ne kényszer, hanem olyan hely legyen ahol diák, szülő és pedagógus egyaránt jól érzik magukat.
Hobbim a nyári táborozás Mogyoróhegyen, 1985 óta.

A Bárcziban: 1986-tól
Végzettség: tanító
Bemutatkozás:
Legemlékezetesebb időszakom a Bárcziban, amikor két osztályomat tanítottam NYIK programmal 1-8. osztályig, illetve egy osztályomat 1-6. osztályig és végig osztályfőnökük is lehettem.
Ja, és a Kisiskola felejthetetlen emlék!

Matematika-fizika szakos tanár

A Bárcziban: 1996-tól

tanító, rajz tanár

A Bárcziban: 1984-től
Végzettség: óvóvő, tanítónő, technika – életvitel tanár

Bemutatkozás:
1976 szeptember 1-én kezdtem pedagógiai pályámat. 1997-ben szereztem meg 3. diplomámat, életvitel tanár szakon. Azóta tanítom az életvitel tantárgyat felső tagozaton. Szeretném a gyerekeket megtanítani arra, hogy az egészség értékes kincs: A helyes életvitel szükséges és hozzátartozik a sikeres, megelégedett élethez. Hogy értékes felnőtté váljanak fontos megismerniük a boldogság, a testi-lelki egészség, belső harmónia, az emberek közötti jó viszony, kapcsolatrendszerek helyes választási lehetőségeit. Sikereim munkám során. A hagyománnyá vált nyári életmód táborok. A sikeres pályázatok (ami közel 1000 000 Ft összeget tett ki). Lehetővé tették, hogy anyagilag hozzásegítsék a szülőket az erdei iskolák és táborok kiadásainak csökkentésére. Tanítványaim a tantárgyi versenyeken jó helyezéseket értek el: 1998-ban: Fővárosi életvitel verseny II. hely 2002-ben: Kerületi életvitel verseny II. hely 2003-ban: Kerületi életvitel verseny III. hely A diákok, akik ezeket az eredményeket elérték: Smidt Orsolya, Nagy Nóra, Bánk Ágnes, Szatai Dóra és Kapás Éva. Büszke vagyok rájuk. Reméljük még sok ilyen diákot taníthatunk!

Tanító

A Bárcziban: 1985-től
Végzettség: angol-orosz szakos tanár
Bemutatkozás:
Egerben végeztem orosz-angol szakon, és nagyobbik lányom első osztályos kora óta dolgozom az iskolában. Eleinte oroszt, később mindkét nyelvet, most angolt tanítok felső tagozaton. Szinte kezdetek óta osztályfőnöki munkát is végzek. Több évig támogattam a diákönkormányzat munkáját.

A Bárcziban: 1985-től

Igazgató helyettes

Magyar tanár

Munkakör: gyermekvédelmi felelős

Testnevelés szakos tanár

A Bárcziban: 1982-től
Bemutatkozás:
1983 óta dolgozom az iskolában, alsó tagozatos gyerekeket tanítok. 1996 –tól vezetek drámajáték szakkört, melynek fő célja, hogy segítse a gyerekek személyiség fejlődését. A kész színdarabokkal iskolai és fővárosi rendezvényeken is fellépünk. 2001–től 2013-ig kerületi napközis munkaközösség-vezetőként is tevékenykedtem. 2006 óta minden évben részt veszek a kerületi Bárczi Bölcs Bagoly műveltségi verseny szervezésében.

A Bárcziban: 1991

A Bárcziban: 1980-tól
Bemutatkozás:
1990 óta a szorobánt a matematika tanítása során. Párommal, Helembai Annamáriával már négy osztályt tanítottunk végig az alsó tagozaton.

A Bárcziban: 2008-tól
Végzettség: magyar-ének szakos tanár