Rendezvényeink

Ballagás

Hagyományosan, a tanév utolsó tanítási napját követő szombat délelőtt kerül sor a nyolcadik osztályos tanulók ballagására. Erre már hónapokig készül az egész felső tagozat, hiszen a ballagás kellékeinek megszerzése, a virágok gyűjtése, a szervezési feladatok szétosztása, stb. komoly feladat. Szívesen vesz benne mindenki részt, és az a cél, hogy felejthetetlenné váljon ez a nap a végzős diákok számára. A gyönyörűen felvirágzott épület és udvar látványa, a ballagási dalok hangzása, a műsor ünnepélyessége hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók sokáig megőrizzék szívükben ennek a napnak az emlékét. Az ünnepélyen történik a végzős diákok jutalmazása is.

Egészségnap

Egészségnapot az iskolánkban mind alsó mind felső tagozaton tartunk évek óta. Ezen a napon az osztályoknak különböző feladatokat kell megoldaniuk, pl. teszt, rejtvény, plakátkészítés, szoborkészítés, számolás. stb. Ezek a feladatok különböző állomásokon vannak, ahol egy állomásvezető irányítja az osztályt(osztályokat) az osztályfőnök segítségével. Minden alkalommal előzetes feladatokat kapnak a tanulók, utána járnak dolgoknak, gyűjtögetnek információkat, képeket, vagy el is készítenek feladatokat, amely nélkül ezen a napon nem tudnának sikeresen dolgozni. Próbálunk olyan feladatokat kitalálni, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, amely közel áll a tanulókhoz, és persze ami érdekli is őket. Tartunk előadásokat, sportolunk (ha időjárás megengedi a szabadban), próbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez azt, hogy mit is jelent maga az egészség. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mit takar az egészség, mit kell ahhoz tenni, mit kell enni, és azt megtanítani, hogy ez rajtuk is múlik. Az elmúlt tanévben sikerült pályázatot is nyernünk, amely keretből a sportoláshoz vásároltunk eszközöket, illetve minden osztály a létszámnak megfelelően kapott egy összeget, amelyből kizárólag egészséges ételeket vásároltak, vagy készítettek. A megmaradt hulladékból szobrot alkottak, amelyből kiállítást szerveztünk. Minden évben sikeresnek mondhatjuk ezt a napot, és reméljük az itt tanultakat nem hagyják az iskolán belül, hanem családjaik körében is alkalmazzák, vagy legalábbis jobban figyelnek az egészségükre.

Erdei iskola

Minden szeptemberben, az első kérdések egyike: hova menjünk Erdei Iskolába? Mert jó és fontos. Jó elszakadni a várostól, a megszokott környezettől, és fontos az élet dolgait, szépségeit más körülmények között megláttatni a gyerekekkel. Amikor felszállunk a vonatra vagy buszra, mindenki más lesz: a gyerekek kínálgatják egymást, mindenki kedves mindenkihez. Barátságok szilárdulnak, újak alakulnak az egy hét alatt. Kenjük a zsömlét, hogy olcsóbban jöjjünk ki a költségekkel. Este tábortűz, közös játék, ének. Kiderül, ki miben nagyon ügyes, mihez ért, mihez nem. Fáradhatatlanok, sokat gyalogolnak, játszanak, sportolnak – és nem nyafognak. Olyan dolgok derülnek ki, ami iskolai körülmények között nem. A tanulás is más: szerveznek, előadásokat tartanak, játékot szerveznek-tanítanak. Mindig van kutatnivaló, vagy a természetben, tanösvényen, vagy egy múzeumban, hivatalban. Okosodnak, megismernek, „ügyet” intéznek. Az éjszakai akadályverseny, csillagnézés, bátorságpróba felejthetetlen. Bizony a tanárok fáradtan jönnek haza, a szülőknek komoly anyagi ráfordítást jelent, de jó látni a gyerekek elégedett arcát, hiszen mindez őértük történik.

Bárczi Gála

Iskolánk immár két évtizedes hagyománya a Bárczi Gála, melyet mindig a tanév végén rendezünk meg. Ez a kulturális rendezvény évről-évre óriási érdeklődésnek örvend, hiszen rendkívül változatos és sokszínű műsorszámok kerülnek bemutatásra. A legkisebbektől a nyolcadik évfolyamig sok tanuló ill. tanulócsoport előadását élvezhetjük. A tanulók a tanév során a szakkörökben elsajátított tudásukat is bemutatják. Mesejelenetek, szavalatok, könnyű és klasszikus zenei produkciók teszik változatossá a műsort. Gyönyörködhetünk csoportos hangszeres játékban, néptánc, salsa, jazzbalett bemutatókban, az irodalmi színpad jeleneteiben. Énekkarunk rendkívül igényes műsorral vastapsot kapott a tavalyi rendezvényen. Az előadás hagyományosan a ballagó nyolcadikosok keringőjével kezdődik és zárul. A konferanszié szerepét is gyerekek látják el. Az előadásról DVD is készül, mely megvásárolható.

Halloween party

A Halloween partyt a felsős diákoknak tartjuk, általában november első felében, mivel október 31. legtöbbször az őszi szünet idején van. Tekintettel arra, hogy ez egy angolszász hagyomány, és elsősorban Amerikában van kiemelkedő jelentősége, az angol nyelvet tanuló diákokra számítunk, és a vetélkedőben vannak angol nyelvű feladatok is. Természetesen a németet tanuló gyerekeket is szívesen látjuk. ők általában az angolosokkal közösen oldják meg az ilyen feladatokat. A játékok többsége azonban – noha sok szintén angolszász eredetű – , nem igényel nyelvtudást vagy kulturális háttérismeretet, így a németesek sem érzik kívülállónak magukat. Jelmezverseny mindig van, ahol a részt nem vevő diákok képezik a zsűrit. A programban szerepel ügyességi játék, pl. pingponglabda-terelés partvissal, almahalászat vízből kéz segítsége nélkül, tánc lufipukkasztással, vagy táncverseny egyre kisebbre hajtogatott újságpapíron. Tavaly versírási verseny is volt. A feladatok győztesei csokit vagy cukorkát nyernek.

Intenzív hét

Az intenzív hetet nyolcadik osztályos tanulóinknak tartjuk magyarból és matematikából, a középiskolai felvételi vizsgák előtt. Év elejétől kezdve tételek kidolgozásával gyakoroljuk a lényeg kiemelését, pontos megfogalmazását, magabiztos előadását. Az intenzív hét folyamán napi 4 órában átismételjük a felsős tananyagot, megoldunk felvételi feladatsorokat és pótoljuk a felmerülő hiányosságokat. Csütörtökön 1 órában írásbeli dolgozatra kerül sor, majd pénteken „szóbeli vizsgát” tesznek a tanulók – a szokásos vizsgahelyzet megteremtésével: tételhúzás, kidolgozás, bizottság előtti felelet, az alkalomhoz illő öltözékben. A vizsga eredményéről tanúsítványt is kapnak a tanulók a szóbeli értékelés mellé. Azt tapasztaltunk – és ezt tanulóink és szüleik is megerősítették – hogy nagyon hasznos ez az intenzív foglalkozás ebből a két tantárgyból, mert az itt szerzett rendszerező-összegző tudásnak nemcsak a felvételi vizsgán, de a középiskolai indulásnál is nagy hasznát veszik a diákok.

Iskolanap

1980. február 4. Régi történet: megnyílt egy iskola a lakótelep szélén. Egy év múlva volt az első Iskolanap, mellyel legrégebbi és legfontosabb hagyományunkat teremtettük meg. Ezen a napon együtt ünnepelünk, vannak versenyek, tombola, sportprogramok, tanár-diák mérkőzések, kézműves tevékenységek. A 7. évfolyam tanulói a szülők segítségével büfét tartanak, melynek bevételét a nyolcadikosok ballagására fordítják. Délután alsóban farsang van, a felsősöknek az esti program hagyományosan a Disco. Az évek során a hagyomány kiegészült két naposra, egy szombati családi nappal bővült. Ezen a napon kötetlen családi programokat, foglalkozásokat szervezünk, melyekbe a szülőket is bevonjuk aktív résztvevőként: előadásokat, bemutatókat tartanak és lelkesen vesznek részt családok sorversenyeiben is.

Karácsony

Szinte az iskola fennállása óta tartunk karácsonyi előadást, melyre az alsó tagozatos gyerekek készülnek fel a tanító nénik segítségével. A diákok dalokkal, versekkel, zenével, pásztorjátékkal elevenítik fel a karácsonyi népszokásokat. Az előadás színvonalát a tánc és furulyacsoport fellépése is színesíti. A szereplők közé bekerülni dicsőség, mert a legváltozatosabb műsorszámok közül történik a válogatás. Készül műsor a szülőknek, óvodásoknak és az alsós tanulóknak is – a műsorok színvonala az életkornak megfelelő. Az érdeklődés évek óta nő, mert a szülők szívesen jönnek megnézni gyermekeik fellépését, és közben betekinthetnek más osztályok produk- ciójába is. A vendég óvodások a műsor végén diákjainktól saját kezűleg készített ajándékot kapnak.

Luca-napi vásár

A Luca-napi vásárra a diákok behozzák a megunt dolgaikat, és azt ők árulják a standjaikon. Erre mindig lelkesen készülnek, és a társasjátéktól kezdve a könyvekig és McDonaldsos figurákig ott mindent meg lehet találni. Megfizethető, nem drága, diákok pénztárcájához mért árakon. Mindig van olyan is, aki a kézügyességére hagyatkozik, és gyöngyöt fűz, vagy karkötőt fon, és azt árulja.

Márton-nap

Iskolánkban több éves hagyománya van a Márton napi rendezvénynek. A Márton nap német nyelvterületről ismert, Tours-i Szent Márton legendájához kötődő népi hagyomány. A rendezvény időpontja november 11. , és az alsó tagozat diákjainak rendezett program.. A program része a Szent Márton legendájához kötődő rövid történet előadása és különböző kézműves tevékenység (pl.libatollazás, libafigurák készítése só-liszt gyurmából, libafestés stb.) Mindig nagy élményt jelent a gyerekeknek a valódi élő liba jelenléte!

Szüreti mulatság

Több éves hagyomány a Bárcziban a szüreti rendezvény október folyamán, amelyet az alsós tanulóknak szervezünk. A rendezvényre gyakran a környező óvodákból is jönnek érdeklődő óvodások szüleikkel együtt. A programok között tánc, népdaléneklés és az alkalomhoz kötődő kézműves foglalkozás szerepel (pl. szőlőlevél-lenyomat, szőlőfürt készítése stb.) A rendezvényre a belépő egy szőlőfürt, hiszen a szőlőpréselés elengedhetetlen része a szüreti mulatságnak. Az esemény végén a diákok az osztálytermükben ihatják meg a szőlőpréselés eredményét, a finom édes mustot.

Témahét

Az iskola életének immár szerves része a témahét, amit már 2004 óta éve szervezünk. Ennek keretében a projekt módszer alkalmazásával végeznek kutatómunkát a tanulók. Célja a tanulás megszokott iskolai formájához képest más módszerrel gazdagítani ismereteiket környezetükről. Évről évre egyre több osztály kapcsolódik be. A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak. Kiválasztanak egy konkrét témát, amit a hét során igyekeznek a legalaposabban megismerni, feldolgozni, majd a hét utolsó napján szervezett „konferencia” keretében egy előadásban bemutatni a többieknek. Minden évfolyamon 20-30 előre megfogalmazott témakör közül választhatnak a csoportok, de javasolhatnak önállóan is az évfolyam kutatási területéről. Az ötödik évfolyam a tanulók iskolai környezetét vizsgálja, a témajavaslatok, amiből választhatnak, az iskolai élet különböző színtereit tartalmazzák, a tantermek berendezésétől, a munkarendtől az iskolai étkezésen át a diákdivatig nagyon sok területtel foglalkozhatnak. Hatodikban az iskola természeti környezetét kutatják, a lakótelep és a környék növény és állatvilágának megismerését tűztük ki célul.A hetedikesek helyismereti, helytörténeti kutatással foglalkoznak. Ennek keretében Békásmegyer alaposabb megismerése a cél. Nyolcadikban a környezettudatos életmód megismerése a témahét tartalma. Ennek különböző területeit és lehetőségeit kutatják, ismerik meg tanulóink. A csoportok a témahét első napján munkatervet készítenek, a csoporttagok felosztják egymás között a feladatokat. Nagyon sok információt gyűjtenek, felméréseket készítenek, dokumentálnak, majd összeállítják beszámolójukat, amit gyakran tablókkal, makettel, fotókkal, számítógépes prezentációval, esetleg filmmel tesznek szemléletesebbé. Bár ezen a héten tanulóink többet dolgoznak, mint a „rendes” tanítási napokon, mégis élvezettel és lelkesen végzik a megszokottól eltérő tanulási formát. A „konferencia-napon” pedig valamennyien megtapasztalják a közönség előtti előadás élményét is.