1. Nyitvatartás: 7:00-18:00
  2. A reggeli ügyelet 7:00-tól 7:45-ig tart. Az ügyeletre érkező tanulók csak pedagógus vezetésével mehetnek a termekbe.
  3. A felső tagozatos tanulók 7:30-kor jöhetnek be az épületbe.
  4. A tanítás 8:00 órakor kezdődik. A tanítás megkezdése után érkezők nevét a kapuügyeletes diákok feljegyzik. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan órának minősül, amiről az iskola (hivatalosan) értesíti a szülőket.
  5. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik be gyermeküket. A pedagógusokkal egyeztetett időpontban beszéljék meg kérdéseiket, javaslataikat tanítási időn túl.
  6. Az alsó tagozaton a napközi 16:30-ig tart. 15:00-16:00 óra között védett tanulási idő van. Kérjük, ne zavarják gyermekük felkészülését ez idő alatt. Az esti ügyelet 18:00-ig tart.
  7. Tanítási idő és a hozzá kapcsolódó napközis foglalkozás alatt a diákok csak felnőtt kíséretével vagy előzetes írásos engedéllyel hagyhatják el az iskolát.
  8. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra orvos, sportegyesület, szülő (tanévenként öt napig terjedő időre, indoklással), ezen túl az iskolavezetőség adhat engedélyt előzetes kérésre.
  9. Nagy értékű személyes tárgyi eszközökért az iskola felelősséget nem tud vállalni (mobiltelefon, ékszer, stb.).