Továbbtanulás

Ballagás

Ballagás

Nagy kérdés, hogy tanulóink milyen szakmát válasszanak, melyik szakirány felel meg leginkább érdeklődésüknek, képességüknek és nem utolsó sorban tanulmányi eredményeiknek. Fontos az is, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy-egy szakma gyakorlása során, milyen készségekre, képességekre van szükség ahhoz, hogy a választott szakirányt sikeresen tudják művelni, és ezáltal a jövőbeni tevékenységeikben örömet találjanak és eredményesek legyenek.

Ballagás

Ballagás

Mindezeket figyelembe véve különös gondot fordítunk a beiskolázásra. Az előkészítő munka már a hetedik év második félévében megkezdődik. Felhívjuk a figyelmet az előkészítők indulására, a középiskolában tartott szülői tájékoztatókra, lehetőséget biztosítunk a nyílt napok látogatására. Az osztályok látogatást tesznek a FIT-ben, ahol konkrét ötleteket is kapnak. Azok, akiknek még nincs kialakult elképzelésük, a Pályaválasztási Tanácsadó segítségét is igénybe vehetik. Közös pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol az iskolaválasztás, a jelentkezés technikai részleteiről kapnak a szülők tájékoztatást, valamint az aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére is sor kerül.

Minden évben október második felében pályaválasztási szülői értekezletet tart iskolánk, itt részletes útbaigazítást kaphatnak a felvételi eljárásról és a teendőkről. Pályaválasztási felelős Molerné Péterszegi Edit.

Amit ismertté válnak, honlpunkon is elérhetővé tesszük a mindenkori aktuális tennivalókat, határidőket.

Pályaválasztási szülői értekezlet 2023