Örökös Ökoiskola lettünk!

2021. tavaszán iskolánk immár harmadjára pályázott az ökoiskolai cím elnyeréséért. A harmadik sikeres pályázattal ezúttal az Örökös Ökoiskola címet kaptuk meg. A cím odaadományozásával a diákok, az iskola dolgozói és a szülők hosszú, kitartó munkáját ismerte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium. Az elnyert címet büszkén viseljük, és tovább folytatjuk a fenntarthatóság pedagógiája terén végzett munkánkat.
Ökoiskola lett a Bárczi!
Iskolánkban évek óta komoly munka folyik a környezettudatos nevelés érdekében. Felelősséget érzünk a jövő generációjának egészségtudatosabbá alakításáért, a természet értékei iránt fogékony, a fenntarthatóság szempontjait ismerő és vállaló ifjúság neveléséért. E feladatunk tudatában szeptemberben pályázatot nyújtottunk be az ökoiskolai cím elnyeréséért, melyet meg is kaptunk. A Bárczi ökoiskola lett!
2014. december 13-án Budapesten iskolánkat igazgatónője, Sisa Péterné vette át a díszoklevelet ünnepélyes keretek között.. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportja megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel. A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének programjához.

Bemutatkozó film