Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

A Gyermekjóléti Központ által nyújtott ellátás célja a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése az együttműködésen alapuló hatósági munkát megelőző tevékenység által.

A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai

 • Kórházi Szociális munka,
  melynek célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke helyzetének megnyugtató rendezése
 • Kapcsolattartási ügyelet,
  amely a gyermek és a látogató szülő számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelést biztosít.
 • Utcai, lakótelepi szociális munka,
  melynek célja a szabadidejét az utcán töltő gyerekek felkutatása és számukra hasznos programok szervezése
 • Készenléti ügyelet,
  amely a krízishelyzetbe került családok számára egy állandóan hívható telefonszám segítségével 24 órában szakszerű segítséget nyújt.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?
A szolgáltatás térítésmentes.

Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Székhely: 1035 Bp. Váradi u 9-11.
Tel: 250-1964
Intézményvezető:
Bleszkánné Kis Ildikó
Szakmai vezető:
Barta Katalin
E – mail: cstan.info@kszki.obuda.hu

Telephely:
1035 Bp. Kelta u 5.
Tel: 250-37-66
Intézményvezető
Bleszkánné Kis Ildikó
Családgondozók szakmai vezetője:
Bálint Odett

Esetmenedzserek szakmai vezetője: Fatérné Rothard Mária

A szolgáltatások és tanácsadások ingyenesek,de a szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetés szükséges.

Szolgáltatások:

 • adósságkezelésiszolgáltatás
 • kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel
 • jelzőrendszer működtetése
 • szociális információ nyújtása
 • álláskereső klub működtetése
 • munka és pályaválasztási tanácsadás
 • korrepetálás, képességfejlesztés
 • megelőző (prevenciós) jelzőrendszer működtetése
 • ifjúsági klubfoglalkozások – RING
 • szabadidős programok szervezése
 • kapcsolattartási ügyelet
 • készenléti ügyelet

Tanácsadások

Jogi tanácsadás
Pszichológus felnőtteknek – gyermekeknek
Pszichiáter/orvos
Mediáció
Családterápia

Az intézményben Szociális Információs Szolgáltatás működik, telefonon, vagy e-mailen is tudunk válaszolni a kérdéseikre.

RING KLUB

7-18 éves fiatalok klubfoglalkozása, emellett szerveznek kirándulásokat és egyéb programokat is.
Szeretettel várjuk a szülőket is.
A RING KLUB programajai átalakulóban vannak. Érdeklődni lehet: Dobai Edit 06-20-802-0842 Tőkési Dorottya 06-20-502-9252

Családok Átmeneti Otthona / CSÁO /

Elhelyezést és segítséget nyújt az átmenetileg otthontalanná vált családok számára.
Segítséget nyújt válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyának és gyermekének.
Együttműködve más intézményekkel és szakemberekkel közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt.

Gyermekek Átmeneti Otthona / GYÁO /

Ha váratlan életesemény, krízis miatt a gyermek vagy gyermekek ellátása átmenetileg megoldatlanná válik, az otthon biztonságot nyújt a számukra.
A szülői felügyeleti jog megtartása mellett, ott tartózkodása alatt, a gyermek teljes körű ellátásban részesül.
A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó alapfeladatot látnak el a közoktatási intézmények is.

A körültekintőbb tájékoztatás érdekében a figyelmükbe ajánlanám a http://obuda.hu internetes oldalon található közérdekű információkat, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi törvényekkel támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást.

IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSOK

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel a tanulók hiányzásait, amit időben igazolni szíveskedjenek. Az igazolatlan hiányzások megléténél az iskoláknak törvény által meghatározott jelentési kötelezettsége van. Az alábbi táblázatban összefoglalva megtalálják a jelentési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatót.

Tájékoztató tábla

Igazolatlan óra Ahova a jelzés érkezik Következmény
1 óra Szülő
10 óra – Szülő
– Gyermekjóléti Szolgálat
– A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatba lép a családdal
– Gondozásba vétel (önkéntes együttműködés)
30 óra – Szülő
– Gyermekjóléti Szolgálat
– Kormányhivatal Hatósági Osztály
– Szülő megbírságolása
50 óra – Szülő
– Gyermekjóléti Szolgálat
– Kormányhivatal Gyámhivatala
– A gyermek védelembe vétele (kötelező együttműködés) a Gyermekjóléti Szolgálattal
– Iskoláztatási támogatás szüneteltetése