A VEKOP-7.3.3-17 kódszámú „A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az Észak-Budapesti Tankerületi Központ intézményeiben” pályázat iskolánkban


Iskolánk 2017-ben felkérést kapott a fenntartó Észak-Budapesti Tankerületi Központtól, hogy egy konzorcium tagjaként vegyen részt a VEKOP-7.3.3-17 „A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az Észak-Budapesti Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatban.

Az iskolavezetés a tantestület véleményének kikérése után úgy döntött, hogy részt veszünk a pályázaton. Az ezzel megbízott munkacsoport lázas igyekezettel hozzá is fogott a dokumentáció összeállításához, mert nagyon szűk volt a határidő. Nem volt könnyű dolga a pályázatíró munkacsoportnak: a szorító határidő mellett az is gond volt, hogy nagyon kevés ismerettel rendelkeztünk a pályázat szakmai tartalmáról és a célzott területről is. Tulajdonképpen ez volt a legfontosabb motivációnk is, hiszen azt már egy ideje felismertük, hogy igen nagy szükség lenne a pedagógiai módszertani kultúránk, eszköztárunk bővítésére ezen a területen. Miközben mi, korosabb pedagógusok sanda gyanakvással fogadunk minden, a digitális kultúra területén megjelenő új eszközt, eljárást, felhasználási lehetőséget, addig tanítványaink természetes módon születtek bele és élnek együtt ezzel az eszközrendszerrel, a vele járó lehetőségekkel. És azt valamennyien tudtuk már, hogy sokkal motiváltabbak, ha a tanulás eszközei és a tanulási környezet vonzóbb számukra. A már több évtizedes múltú témahetek is ezt bizonyították, amikor a tanulóink tanári irányítás nélkül is nagyon eredményesen használtak számítástechnikai eszközöket, programokat, digitális tartalmakat.

12 pedagógus vesz részt a programban, egy szakmai koordinátor és egy digitális asszisztens segíti munkájukat. Valamennyien részt vesznek egy 144 órás továbbképzésen, szabadidejüket, hétvégéiket áldozva erre. A továbbképzésen a Geogebra program tanórai használatával ismerkednek, emellett a digitális technika eszközeinek tanórába építése, digitális tanmenet készítése és online felületek tantárgyi alkalmazása terén is kapnak segítséget kollégáink.

A pályázat első szakaszának lezárultával megállapítható, hogy jelentősen megváltozott a tanórai eszközhasználat módja, mértéke, a digitális eszközök szerepe a tanórákon. Érdekesebbek, hatékonyabbak, motiváltabbak az így előkészített tanórák.

2018 végén kezdődött a pályázat szakmai részének megvalósítása, a projektbe bevont tanulók száma 195 fő (2019/20-as tanév), ebből 34 fő BTMN és 10 fő SNI tanuló.

A pályázat 4 iskolában valósul meg, keretösszege 109 millió forint. Eszközbeszerzést is tartalmazott, ezek az eszközök ebben a tanévben megérkeztek, és használatba vételük folyamatban van:

2 db digitális tábla, 12 laptop, 2 db projektor és 30 db tablet, 3 db tablet- tárolószekrény. Ezen kívül a fenntartó Tankerület külön is támogatta az érintett iskolák taneszközfejlesztését: 15 laptop és 44 db tablet, 1 db tablet-tárolószekrény érkezett iskolánkba.

A szakmai fejlődést segítik a tantestület számára szervezett tudásátadó programok, internet biztonsági előadás, iskolaközi workshopok.

A programban részt vevő tanulók a pályázat időtartama alatt valamennyien eljutnak a Bűvösvölgy médiaértés-oktató központba, ahol a digitális világ nagyszerű eszközeit és alkalmazásait ismerhetik meg.

Bízunk benne, hogy hamarosan nem csak a programban közvetlenül résztvevő tanárok és tanulók, de az iskola valamennyi tanulója észre fogja venni azokat a változásokat, amelyek élményszerűbb, hatékonyabb tanórákban jelentkeznek majd.