Erasmus+

Erasmus+ munkatársi mobilitási pályázat

Iskolánk az Erasmus+ KA101 – Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázat keretében 2019 júniusa és 2021 augusztusa között
Tanáraink módszertani és nyelvi továbbképzése, a digitális és idegennyelvi kompetenciák fejlesztése az iskolánkban
címmel projektet valósított meg az Európai Bizottság támogatásával.

Miért pályáztunk erre a projektre?

Munkatársaink nyelvtanítási és digitális szakmódszertani továbbképzését, valamint az idegennyelvi és digitális kompetencia fejlesztését állítottuk a projektünk középpontjába. Felismertük, hogy a hagyományos pedagógiai módszerek és munkaformák a mi, inkluzív nevelést megvalósító iskolánkban nem minden esetben hozzák meg a kívánt eredményt, ezért szemléletváltásra, rugalmas óraszervezésre, a legfrissebb módszerek alkalmazására és a pedagógusszerep megváltoztatására van szükség, a diákjaink örömteli, aktív és eredményközpontú tanulása céljából. Iskolánk mindig is élen járt a pedagógiai innovációk befogadásában és alkalmazásában, megszerzett tudásunkat és kipróbált módszereinket bázisintézményként más iskoláknak adjuk át. A 2020-21. tanévtől emelt óraszámú angol nyelvtoktatás bevezetését terveztük és valósítottuk meg, a projekttel ezt is kívántuk támogatni, bővítendő a nyelvtanárok eszköztárát.

Projektünk célkitűzései

Három fő pontban határoztuk meg a projekt célkitűzéseit:

  1. Az idegennyelv-tanárok módszertani eszköztárának bővítése az iskolában a következő tanévtől bevezetendő emelt szintű angoltanítás és az inkluzív nevelés sikerességének érdekében.
  2. A digitális eszközök szélesebb körű alkalmazási lehetőségeinek megismertetése tanárainkkal.
  3. Nem nyelvszakos kollégák angoltanulása a pedagógiai innovációk, új technikák megismerése, más európai iskolákkal történő kapcsolatteremtés és együttműködés reményében.

Projektünk résztvevői

Projektünkben nyolc résztvevő valósított meg mobilitási tevékenységet:
Három idegennyelv-szakos tanár és egy alsó tagozatos (matematika műveltségterületes) tanító, akik angol nyelvű szakmódszertani továbbképzésen vesznek részt. Ezek:
Social Media in the Classroom
Learn to Teach English and any Other Subjects with Drama
Language Teacher Refresher Course
Tablets and Smartphones – Using Mobile Devices as Educational Tools
Négy (matematikát, magyar nyelv- és irodalmat, informatikát és etikát tanító) kollégánk angol nyelvi tanfolyamra jelentkezett:
English for Teachers A2-B1

Projektünk eredményei:

A résztvevők módszertani eszköztára bővült, mind a jelenléti, mind az online oktatás vonatkozásában is. Utóbbi beköszöntével – többek között a belső tudásmegosztásnak köszönhetően – a tantestület más tagjai is felkészültebben oldották meg a problémákat, digitális kompetenciájuk javult.
Nyelvtanáraink új módszereket sajátítottak el és integráltak tanítási gyakorlatukba, valamint adtak át horizontális tanulás formájában a többi nyelvtanárnak.
A mobilitások elvégzése után is folytatódik az ismeretszerzés: a projekt résztvevői releváns tanfolyamokon vesznek részt, blogokat, csatornákat követnek, valamint internetes platformokon anyagokat és módszereket kapnak és osztanak meg a tanfolyamokon megismert külföldi kollégákkal.
Lehetőség nyílt a nemzetköziesedésre: a kapcsolatépítés egy külföldi iskolával folyamatban van, újabb projektben gondolkodunk. A nyelvtanfolyamon részt vevő kollégák bővülő angoltudása is hozzájárulhat ennek sikeres megvalósításához.
A projektrésztvevők pedagógiai szemléletmódja, rugalmassága, motiváltsága, pálya iránti elkötelezettsége, valamint nyitottsága új ismeretek szerzésére pozitív irányba változott.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

English

Megvalósult kurzusaink:

Social Media in the Classroom – Frick Judit

Learn to Teach English and any Other Subjects with Drama – Nehéz-Posony Zsuzsanna

Language Teacher Refresher Course – Pozsgai Viktor

Tablets and Smartphones – Using Mobile Devices as Educational Tools – Németh Veronika

English for Teachers (A2-B1) – Sisa Péterné – Hitérné Erdős Róza – Gránicz Judit – Kántor Tiborné

Képek