Erasmus+

Erasmus+ munkatársi mobilitási pályázat

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy iskolánk 2019 tavaszán pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítványhoz, amelynek elbírálása során intézményünk 20120 Euro támogatásban részesült.
Iskolánk az Erasmus+ KA101 pályázatában munkatársak nyelvtanítási és digitális szakmódszertani továbbképzését, valamint az idegennyelvi és digitális kompetencia fejlesztését állította a középpontba. Felismertük, hogy a hagyományos pedagógiai módszerek és munkaformák a mi, inkluzív nevelést megvalósító iskolánkban nem minden esetben hozzák meg a kívánt eredményt, ezért szemléletváltásra, rugalmas óraszervezésre, a legfrissebb módszerek alkalmazására és a pedagógusszerep megváltoztatására van szükség, a diákjaink örömteli, aktív és eredményközpontú tanulása céljából.
Iskolánk mindig is élen járt a pedagógiai innovációk befogadásában és alkalmazásában, megszerzett tudásunkat és kipróbált módszereinket bázisintézményként más iskoláknak adjuk át. A következő tanévtől emeltszintű angol nyelvtanítást kívánunk bevezetni.
A projektünk célja az, hogy intézményünk bővíthesse módszertani palettáját – mind az idegennyelv oktatás, mind a digitális pedagógia területén, valamint az egyes munkatársak fejleszthessék nyelvi kompetenciájukat, a szélesebb körű szakmai fejlődés és a későbbi nemzetközi partnerségi együttműködések reményében.
Projektünkben nyolc résztvevő valósít meg mobilitási tevékenységet. Három pedagógus angol nyelvű szakmódszertani továbbképzésen vesz részt, négy tanárunk angol nyelvi tanfolyamra jelentkezett. Fontos, hogy az intézményvezető és a felsős igazgatóhelyettes is része a projektnek, hiszen így biztosított a magasabb szintű intézményi elkötelezettség az európai mobilitási és jövőbeni együttműködési tervezésekben és kivitelezésekben. A nyelvi kurzusokat angol nyelvterületen, Edinburgh-ben tervezzük megvalósítani 2020. nyarán.
Az angol nyelvű szakmódszertani továbbképzések 2019 nyarán valósulnak meg Firenzében, Barcelonában és Nizzában.
A projekt során tanáraink módszertani eszköztára bővül. Napi gyakorlatukba beépíthető tudást szereznek meg, legfőképpen a digitális eszközök újszerű felhasználása, a drámapedagógiai elemek idegennyelvórai beépítése, a hatékony tanórai munkaszervezés és a legújabb kommunikatív nyelvtanítási módszerek terén.
A disszeminációs tevékenység során több célcsoportot is elérünk: a horizontális tanulás megvalósul intézményen belül és kívül is, bázisintézményi tevékenységünkbe szeretnénk új dimenziókat beemelni: tudásmegosztás a digitális pedagógia és az idegennyelv oktatása terén.
A projekten történő közös munka az iskola munkatársainak együttműködési kompetenciáit is fejleszti, támogató, egymást inspiráló attitűdjük javul, nő motivációjuk és elkötelezettségük a szélesebb körű, nemzetközi együttműködésekre.
A projekt során elsajátított és felhasznált tudás a tanulók körében azonnali és “szabad szemmel” is látható hatásokat fog elérni: a szórakoztató tanórák, a színesebb módszerek alkalmazásának eredményeképpen a diákok jobb kedvvel, vidámabban tanulnak, tapinthatóan nő a motiváltsági szint, javul a tanár-diák kommunikáció, így közelebb kerülhetünk a gyerekközpontú iskolához, ezáltal a korai iskolaelhagyás kockázata is csökken, ami társadalmi szinten is fontos cél.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Megvalósult kurzusaink:

Social Media in the Classroom – Frick Judit

Learn to Teach English and any Other Subjects with Drama – Nehéz-Posony Zsuzsanna

Language Teacher Refresher Course – Pozsgai Viktor

Tablets and Smartphones – Using Mobile Devices as Educational Tools – Németh Veronika

English for Teachers (A2-B1) – Sisa Péterné – Hitérné Erdős Róza – Gránicz Judit – Kántor Tiborné

Képek