VEKOP 7.3.3-17-2017

Digitális Környezet a Köznevelésért
Digitális módszertani fejlesztés az Észak-Budapesti Tankerületi Központ intézményeiben
A szerződött támogatás összege: 110 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022.04.30.
A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön.
A projektünk célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsunk meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket. Cél továbbá, mindezek eszközfeltételeinek a megteremtése. Ezeket a következő tevékenységek keretében kívánjuk elérni:
Képzések és műhelymunkák (workshopok). A pedagógusok a program fő céljainak megfelelő tartalmakat akkreditált képzések és workshopok keretében sajátítják el.
Implementáció, beillesztés az iskola pedagógiai programjába, valamint a tanítási folyamat tervezésével kapcsolatos dokumentumokba (tanterv, óraterv).
A résztvevők – tanultak alapján – módszertani csomagokat állítanak össze, azokat kipróbálják és beillesztik a tanórák/foglalkozások 40%-ába.
A megvalósulást elemzik, korrigálják – szükség esetén –, valamint véglegesítik.
A módszertani csomagokkal kapcsolatos elvárás a tanórai differenciálás (tehetséggondozás és felzárkózás), azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása.
A digitális környezeti fejlesztéseket hozzáférhetővé, akadálymentessé teszik.
Szakmai napokat, hospitálásokat, online tanári közösségeket, tantestületi műhely-munkákat szerveznek, a módszertani csomagokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve az internetbiztonság és a fogyasztóvédelmi ismereteik megosztása érdekében.
A projektben szerzett eredmények fenntarthatóságát mentorálással és helpdesk működtetésével kívánjuk elérni.
Az intézmény biztosítja a technikai segítséget, és a résztvevők közül kiválasztott kolléga digitális módszertani asszisztensi feladatokat lát el a későbbiekben.
Az intézmények digitális fejlesztési terveihez és a tervezett szakmai tartalomhoz illeszkedő eszközöket szerzünk be. (Laptopok, tabletek, projektorok, interaktív tábla, LEGO eszközök, stb.).
A résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra. Célcsoportunk általános és középiskolai pedagógusok. A projekt során többször mérés-értékelési tevékenység keretében értéklejük az addig elvégzett munkánkat.
A résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra. Célcsoportunk általános és középiskolai pedagógusok. A projekt során többször mérés-értékelési tevékenység keretében értéklejük az addig elvégzett munkánkat

A pályázat megvalósításának első éve a 2018/19-es tanév.
Iskolánkban a pályázatba 12 pedagógus és 9 tanulócsoport 181 tanulója kapcsolódott be.
2018. szeptemberétől a következő tevékenységek megvalósítására kerül sor: