Beszámoló a VEKOP pályázat eredményeiről

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

2019-2020

1. A pályázatban részt vevők

Iskolánk tanulólétszáma 527 fő, a pályázatban részt vevő diákok a tanulólétszám 35%-a, 195 fő. Az SNI-s és BTM-es tanulók összlétszáma 130 fő, ebből a pályázatba bevontak aránya 34%, számuk 44 fő.

A pályázatba 10 tanulócsoporttal kapcsolódtunk be.

A kezdetektől 12 pedagógus vesz részt a pályázatban, munkaügyi okokból három fő újként lépett be 2019. szeptember 1-től. Ők azonnal bekapcsolódtak a VEKOP-munkacsoport tevékenységébe és a továbbképzésbe. Őket a csoport többi tagja segítette a felzárkózásban.

Ebben a tanévben már fontos szakmai meghatározója volt az iskola életének a VEKOP-munkacsoport működése és kezdetét vette a belső tudásátadás formális és informális módon is.

2. Eszközök, felszerelés, beüzemelés

novembere és 2020. januárja között megérkeztek a pályázat keretében beszerzett eszközök.

Érkezett:         44 db Lenovo 7” tablet

12 db Hp laptop

2 db okostábla projektorral

3 tablettöltő szekrényt

Az eszközök beüzemelése, osztálytermi beszerelése az érintettekkel történő megbeszélés és egyeztetés után megtörtént.

A tabletek száma tankerületi beszerzéssel bővült, így ebből összesen 86 áll rendelkezésünkre. A tablettöltő szekrényeket az épület három különböző szintjén helyeztük el, ezekbe osztottuk szét a tableteket igény szerint, ezzel igyekeztünk az optimális fel- és kihasználhatóságot biztosítani. A tabletek használatáról nyilvántartást vezetünk, amelyben előre jelezni kell ki, melyik tanórán, hány darabot szeretne használni. A tabletek igénybe vétele folyamatosan bővül, ma már egy-egy tanórán előfordul, hogy nagyobb az igény, mint a rendelkezésre álló készlet, így nem minden tervezett órán tudják használni a kollégák. Szükség lenne számuk további bővítésére. Sajnos a 7” tabletek kis mérete és kapacitása korlátozza használhatóságukat.

A laptoppal minden, a pályázatban részt vevő kollégát el tudtunk látni. Ezzel az otthoni felkészülés is biztosított a kollégák számára. Eszközellátottságunkat jelentősen javította a Tankerület eszközbeszerzése, aminek révén további 15 laptop segíti a kollégák tantermi digitális munkáját. 23 tanteremben van lehetőségünk kivetítő használatára is.

Beüzemelésre került a két okostábla. Az egyik a biológia szaktanterem lehetőségeit bővíti, a másikat egy fejlesztő teremben szereltük fel, ahol lehetőség van az SNI/BTM tanulók fejlesztésében használni.

Az új eszközök működéséhez és az online programok napi szintű használatához elengedhetetlen volt a biztonságos működtetés feltételének megteremtése.

Jelen pillanatban két külön wifi hálózat létezik, a régi mellett az új, KIFÜ által kiépített Eduroam hálózat, amely a teljes iskolát lefedi! Ez lehetőséged ad a tanárok számára, hogy mind az iskolai, mint a saját eszközeiket használni tudják. Bár az Eduroam rendszernek vannak váratlan leállásai, biztosítani tudja a VEKOP-os eszközök internet elérését.

31 tanterembe illetve fejlesztőterembe eljutott a vezetékes hálózat, számítógép és többségében projektor is.

Strukturált hálózatunk továbbra sincs, de gigabites switch-ek beszerzésével egyre több helyen sikerült, illetve folyamatosan sikerül a belső hálózatot gyorsítani.

Az iskola internet kapcsolata névleg 120/20 Mbit-esre gyorsult, ami 2017-ben még 50/5-ös volt.

A vírusvédelemre is jut már forrás, így meglévő eszközparkunk 85 eszközére tudunk emelt szintű védelmet adni, bár az iskolai munkaállomások és laptopok száma már 100 fölött van.

3. Pedagógiai módszertani elemek

3.1. Továbbképzések

A projekt résztvevői – 12 kolléga – ebben a tanévben 84 órás Geomatech II. továbbképzést (Geomatech@digitális tanítási gyakorlat) végezte el. Közülük 9-en kaptak tanúsítványt, mert ők az I. modult is teljesítették. Hárman új belépők, náluk az előzményeket belső tudásátadás útján igyekeztünk pótolni. Így ők is eredményesen fejezték be a II. modult, és erről igazolást kaptak.

3.2. Digitális tartalomfejlesztés

A tanév során a tervezett 10 óravázlatot minden kolléga elkészítette és feltöltötte. A pandémia következtében elrendelt digitális oktatás megnehezítette ezeknek az óráknak a megtartását és dokumentálását, de egy kivétellel így is sikerült ezeket június 30-ig feltölteni, egy kolléga pedig szeptemberben készült el vele.

A 110 óravázlatnak a validálása is megtörtént július 11-ig, illetve egy kolléga esetében szeptember 30-ig.

A 2019/2020-as tanévben a pályázatban részt vevő kollégák tanóráinak 40%-a digitális tartalommal támogatott tanóra volt, ezt a Kréta e-naplóban jelölték.

Tanmeneteik átdolgozását, digitális tartalommal kiegészítését valamennyien elvégezték.

4. Események (workshopok, szakmai nap)

4.1. Belső – intézményen belüli – tudásmegosztás

4.1.1.  A VEKOP munkacsoport tagjai belső tudásmegosztó workshopot tartottak 2020.03.19-én a nevelőtestület érdeklődő tagjainak részvételével 2 különböző helyszínen. Itt a digitális oktatásra átállást segítették a VEKOP munkacsoport tagjai.

 • A Google Classroom használatának és alkalmazásának lehetőségei
 • A szemléltetés különböző eszközei: LearningApps, Wordwall, stb.
 • A számonkérés, értékelés lehetőségei: Kahoot, Redmenta, Quizziz

4.1.2. A VEKOP munkacsoport tagjai belső tudásmegosztó workshopot tartottak 2020.08.27-én a nevelőtestület valamennyi tagjának részvételével hat különböző helyszínen. Egy-egy foglalkozás másfél órás volt, de minden kollégának lehetősége volt két programon részt venni.

 • Németh Veronika: Classroom, Meet – kezdőknek
 • Várhalmi Eszter: Linoit, Kahoot, Quizizz, PurposeGames
 • Ollé Katalin: Google űrlap szerkesztése

PurposeGames, Redmenta, Linoit

 • Makai-Boros Anikó: Youtube, Pinterest, Okosdoboz, Wordwall, Bandicat, Google Earth
 • Kántor Eszter: Loom/ppt hangalámondás

4.1.3. A VEKOP munkacsoport belső tudásmegosztó workshopot tartott 2020. november 2-án hét különböző helyszínen. A kollégák mindegyike előzetesen jelentkezett valamelyik programra, ahol már nem elméleti, hanem gyakorlati tudásmegosztás történt, hiszen mindannyian laptopon, számítógépen vagy tableten dolgoztak.

 • Fehérné Sebő Klára és Makai-Boros Anikó: Wordwall feladat szerkesztés, QR kód generálása, Linoit
 • Kántor Tiborné: Google űrlap szerkesztése, Loom
 • Kerekesné Agárdi Noémi: Screen-o-matic – videoszerkesztő
 • Nagy Ivánné, Pál Dánielné: Quizizz
 • Várhalmi Eszter: Egy digitális tanóra bemutatása a Linoit segítségével
 • Székely Szilvia: Kahoot

4.2. Intézmények közötti – pályázatban vállalt – tudásmegosztás

4.2.1. VEKOP workshop – 2020. november 04.           

Intézményünkben, a Bárczi Géza Általános Iskolában került megrendezésre a az a tudásmegosztó workshop, amelyet a digitális oktatás bevezetése miatt nem tudtunk megtartami 2020 tavaszán.

A tankerület több iskolájából 57 kolléga „érkezett” az online térbe a rendezvényre.

A program első részében – 11:00-13:00 között – Dr. Bokor Tamás a Corvinus Egyetem adjunktusa tartott előadást            az értékelésről, annak átalakulásáról a digitális oktatás idején.

Ezt követően – 13:20-15:00 között – szakmai műhelyekbe invitáltuk a résztvevőket, ahol 5 különböző helyszínen, 5 különböző témában mutattuk meg, hogy iskolánk hol tart a digitális pedagógia eszközeinek alkalmazásában, milyen módon és milyen célra használjuk azokat. A műhelyfoglalkozások célja, hogy olyan online felületekkel és alkalmazási lehetőségekkel ismerkedjenek meg a résztvevők, amelyeket aztán saját gyakorlatukba is beépíthetnek.

 

4.2.2. Részt vettünk 2019. november 7-én az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tudásmegosztó workshopján, ahol VEKOP-munkacsoportunkat hat pedagógus képviselte. Itt Németh Veronika kolléganőnk a Plikers program bemutatására vállalkozott.

4.2.3. 2020. november 17-én online térben találkoztunk a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium szakmai napján, amelyen iskolánkból 5 kolléga vett részt.

4.3. Internetbiztonsági előadások

4.3.1. Internetbiztonsági előadás tanároknak:

 1. november 4-én Dr Bokor Tamás, a Corvinus Egyetem oktatója, kommunikációs tréner tartott 4 órás előadást a tantestület 43 tagjainak. A program azokat a legfontosabb területeket érintette, ahol a tanárok munkája is kapcsolódik az internethez, illetve olyan területeket – felelősség, jogi szabályok – amit minden felelős internet használónak célszerű tudni. Sok olyan információt osztott meg velünk az előadó, aminek elemeivel ugyan itt-ott találkoztunk már, de így rendszerbe állítva, összefüggéseivel, lehetséges következményeivel együtt a legtöbbünknek új volt.

Az előadás érdekes volt, mindenkit lekötött. Hasznos volt a sok gyakorlati példa, amivel szemléltette az előadó mondanivalóját. Mindenki nagyon hasznosnak és időszerűnek érezte ezen a területen az ismeretek elmélyítését.

 

4.3.2. Internetbiztonsági előadás tanulóknak:

4.3.2.1. 2019. október 21-én 57 hatodikos tanuló részvételével tartottuk első internetbiztonsági programunkat. A négyszer egy tanórás foglalkozás nagyon érdekes és hasznos volt, sok olyan kérdést felvetett, amiről nem eléggé tájékozottak a tanulók. A felelős internethasználat ebben a korosztályban még eléggé kialakulatlan, ezért nagyon fontos volt ez a program. Az érdekes, konkrét példákat felvonultató előadások után a gyerekeknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, saját élményekről beszámolni.

4.3.2.2. 2020 október 20-án, a járványügyi előírások miatt online formában szerveződött a második tanulói internetbiztonsági előadás. Az előkészítésnek köszönhetően zökkenőmentesen, a tervezett időpontban elkezdődött a program. Három tanteremben, kivetítőn követte az előadást 55 negyedikes és ötödikes gyerek.

Az internetbiztonsági előadás 2×2 órás időtartamban, 8 óra és 12 óra között két előadó bevonásával folyt, megfelelő pihenőidő biztosításával.

Néhány téma, amellyel megismerkedtek a részt vevő gyerekek:

 • Facebook, instagram, ezek használatának szabályozása, irányelvei
 • közösségi médiák, azok népszerűsége, használatával kapcsolatban felmerülő veszélyek, kockázatok
 • videójátékok veszélyei, korosztályos besorolása
 • weboldalak biztonságos használata – jelszavak alkalmazása

Az előadás érdekes és hasznos információkat osztott meg a gyerekekkel, az előadók igyekeztek bevonni a tanulókat, interaktívvá és „közös munkává” tenni a  délelőtti foglalkozást. Az interaktivitás kevésbé érvényesült, mint ha élőben tartotta volna az előadók, ennek gyakorlata még nem igazán alakult ki. Kicsit száraz, a kisebb korosztály számára fárasztó volt a 4 órás előadás. Tartalmilag sem teljesen ehhez a korosztályhoz szólt, idősebbeket valószínűleg jobban elért volna a tartalom.

4.4 Bűvösvölgy

4.4.1. 2019. december 4-én két hetedikes osztállyal, összesen 48 tanulóval és 5 pedagógussal tettünk látogatást a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központba.

A helyszínen a gyerekek 8 fős kis csoportokban dolgoztak, alkottak, majd egy órás váltásokban különböző, izgalmasabbnál izgalmasabb foglalkozásokon vettek részt. Megismerkedtek a filmezés, híradó készítés, rádióműsor- és újságszerkesztés menetével, nehézségeivel, szabályaival. Mindezt úgy tehették, hogy szakemberek segítségével maguk is aktívan részt vettek az alkotás folyamatában, kipróbálhatták magukat riporteri, színészi, rendezői, újságírói szerepben. Egy óra nem sok idő, ám ezalatt az idő alatt megszülettek kalandos kisfilmek, komoly híradó részletek, izgalmas rádióriportok, jól megszerkesztett újságlapok. A foglalkozások sorát egy internetbiztonsági előadás zárta, ahol az internethasználatban rejlő veszélyekről is hallhattak a gyerekek.

Az öt órás program után jókedvűen, élményekkel és tudással gazdagodva tértünk vissza az iskolába. A Bűvösvölgy az elkészült munkákat a gyerekek és a szülők számára digitális formában hozzáférhetővé tette.

Sajnos a 2020-ra tervezett látogatás meghiúsult, hiszen a járvány miatt sem tavasszal nem sikerült megoldani, sem az őszi időszakban nem kerülhetett rá sor. Bízunk benne, hogy később pótolni tudjuk, hiszen a tavalyi tanévben részt vevők számára rendkívül nagy élmény volt.

 

 

5. Szemléletformáló kampány

5.1. Intézményen belül

5.1.1. A Budapesti POK bázisintézményeként szakmai napot szerveztünk iskolánk 40 éves jubileumának alkalmából 2020. február 5-én. Ennek keretében három, VEKOP pályázatban részt vevő kolléga két órás digitális tudásmegosztó műhelyfoglalkozást tartott. Az érdeklődő pedagógusok Budapest és Pest megye különböző iskoláiból érkeztek a Bárcziba.

 • Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus „Beszédértés és szövegértés fejlesztése hagyományos és digitális eszközökkel” címmel kiscsoportos foglalkozást, majd azt követő műhely-beszélgetést tartott a 3. évfolyamon.
 • Várhalmi Eszter biológia szakos tanár az „Élményalapú tanulás – mikroszkóp és digitális eszközök” használatát mutatta be 8. osztályban. Az órát itt is műhelyfoglalkozás követte, melyet Ollé Katalinnal közösen vezettek.

5.1.2. Iskolánk 40 éves jubileumának alkalmából készült évkönyvünkben Hitérné Erdős Róza és Barcza László készített részletes ismertetést a VEKOP pályázatról és iskolai megvalósulásáról.

5.1.3. Az iskola bázisintézményi programjának keretében a VEKOP pályázatban részt vevők szakmai munkáját is bemutatta.

A Budapesti POK Őszi Pedagógiai Napok hagyományos programsorozatán – a járványhelyzetre tekintettel – online előadást tartott Ollé Katalin (történelem-földrajz szakos tanár). Az online műhelyfoglalkozás Meeten keresztül folyt a „Digitális eszközök motivációs szerepe a természettudományos ismeretszerzésben” címmel 2020. október 15-én. A foglalkozás résztvevői megismerkedtek a digitális tanulásszervezés különböző módszereivel, gyűjtőmunkák készítéséről online felületen, csoportmunkák szervezéséről az online-oktatás keretében (Linoit, Quizziz, Polygoogle, Tourcreator, Classroom, Meet).

5.2. Honlap

5.2.1. Honlapunkon a pályázat leírása, bemutatása és a fontosabb eseményei szerepelnek. Tanévekre bontva találhatók beszámolók fotókkal VEKOP rendezvényekről, tájékoztató a szülők és tanulók számára.

A rendezvényekről szóló beszámolókban lemaradásunk van. Jelenleg a felület áttervezése folyik, szeretnénk még ebben az évben naprakésszé és folyamatossá tenni.

5.3. Tájékoztatás

5.3.1. A szülők tájékoztatása két szinten valósul meg.

Az SZMK értekezleteken keresztül valamennyi szülőhöz eljutnak a pályázati folyamattal kapcsolatos legfontosabb információk, események.

A közvetlenül érintett, pályázatba bevont tanulócsoportok esetében a szülők tájékoztatása megtörtént, az intézményi koordinátor levélben tájékoztat, illetve az osztályfőnökök és a szaktanárok külön is információkkal látják el a szülőket. Visszajelzésük pozitív, örülnek, ha gyerekük a pályázatban résztvevő csoportba kerül, illetve igénylik is ezt. Nagyobb a szülői igény, mint ahány tanulócsoportot be tudunk vonni. Hosszabb távon a program implementáció fogja ezt megoldani, ami felé jó úton haladunk.

6. Önértékelés (új ped. programban dig. ped. tart beépítése)

A pedagógiai programunkba beépítettük a „A digitális eszközök alkalmazása pedagógiai munkánkban, a digitális kompetenciák fejlesztése” címmel azt a fejezetet, amely a fejlesztési szükségleteket és célokat fogalmazza meg.

Visszatekintve a pályázat előtti időkre, illetve annak kezdetére, megállapíthatjuk, hogy jelentős fejlődést generált a digitális pedagógia eszközeinek iskolai alkalmazásában. A digitális eszközök, online alkalmazások használata tudatossá, tervszerűvé és mindennapossá váltak a pályázat nyomán. Megjelentek a digitális értékelési eszközök is, ami sok esetben azonnali visszacsatolást ad a pedagógusnak, ill. a tanuló számára pedig remek lehetőség az önellenőrzésre, az önértékelésre, de ezen a területen még komoly lemaradásunk van.

Az SNI és BTMN tanulók fejlesztése és hátránykompenzációja

A VEKOP munkacsoport szakmai támogatást nyújt ehhez a tantestület valamennyi tagja számára. A belső tudásátadás azt eredményezte, hogy most már csaknem minden kolléga gyakorlatába beépülnek ezek a módszerek, eljárások.

Sokat lendített a fejlődésen a 2020. márciusától elrendelt digitális oktatás. Ebben az időszakban mindenki megértette ennek a tudásnak a fontosságát.

Az idegen nyelvek tanítása mellett most már a természettudományos tantárgyak esetében is csaknem minden órán megjelenik digitális tartalom.

Tudatos törekvésünk, hogy az első évfolyamtól kezdve épüljön be tanáraink módszertani eszköztárába a digitális pedagógia. Ezt segíti elő, hogy a pályázatban részt vevők több mint fele alsós tanító és fejlesztőpedagógus. Reményeink szerint ez hozzájárul a tanulók digitális írástudásának egyenletes fejlődéséhez és sikerül őket „írástudóvá” tenni.

Pozitív változás, hogy az alsó tagozaton is törekednek a pályázatban közvetlenül nem érintett kollégák is a pozitív példa nyomán bővíteni eszköztárukat. Ezt a gyerekek maguk is igénylik, szeretnének ők is tabletezni, változatosabb órákon részt venni.

Megállapíthatjuk, hogy a 2017-ben készült DFT fejlesztési céljainak arányos részét teljesítettük, bizonyos területeken túlteljesítettük.

Budapest, 2020. 11. 23.

Barcza László

Hitérné Erdős Róza