A Bárcziban: 2018-tól
Munkakör: iskolatitkár
Elérhetőség: angel.klara[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 2.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: antal.maria[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 3.a
A Bárcziban: 2020
Végzettség: tanító
Munkakör: gyermekvédelmi felelős
Elérhetőség: acsne.bocskei.georgina[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban:
Végzettség: tanárképző főiskola
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: baba.imrene[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség: bartane.rohaly.erika[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 3.b
A Bárcziban: 2023
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: berkesne.tiringer.zsofia[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem 2018-ban.
Tanító végzettségem van, jelenleg magyart, rajzot, technikát tanítok.

A Bárcziban: 2018
Munkakör: pénzügyi ügyintéző
Elérhetőség: penzugy[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:

A Bárcziban: 2021

Végzettség:

Munkakör: igazgatóhelyettes

Elérhetőség: alsosigh[kukac]barczialtisk.hu

Bemutatkozás:
2021 szeptemberében váltam a bárczis közösség tagjává. Ez a pályafutásom harmincadik tanéve, így kettős értelemben mondhatom jeles dátumnak.
Végzettségeimet tekintve alsó tagozatos diákokat, magyar nyelv és irodalmat, drámapedagógiát tanító, tehetséggondozó pedagógus vagyok.
Szakvizsgáimat az ELTE-n és a BME-n 2006-ban és 2021-ben szereztem. 2018 óta mesterpedagógus vagyok, szaktanácsadóként is tevékenykedem.
A szakmai munka és a közösségi élet komplexitását vallom: hiszek abban, hogy fejlődni csak inspiráló közösségben lehet, és az inspiráló közösségért fejlődni mindig érdemes.
A nyitott ajtó – hasonlóképpen vezetőtársaimhoz – rám is jellemző.

Osztálya: 3.a
A Bárcziban: 1991-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító, bázisintézményi koordinátor
Elérhetőség: az iskolában, telefonos egyeztetés után
burucs.erika[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Alsó tagozatban magyart, környezetismeretet,, testnevelést és erkölcstant tanítok. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekeket egymásra figyelő, egymást segítő, együttműködni tudó emberekké neveljem. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim reális önismerettel és önértékeléssel bírjanak, ezért igyekszem megtanítani őket a támogató, segítő kritika megfogalmazására.

Osztálya: 1.a
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító, munkaközösség vezető
Elérhetőség: deak.timea[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
2002-ben pályakezdőként érkeztem a Bárcziba. Tanítóként a matematikát, ének-zenét, rajzot és technikát igyekszem megszerettetni a tanítványaimmal. Legkedvesebb és legfontosabb módszerem a játékosság. Néhány évig dolgoztam fejlesztő pedagógusként, most újra osztályban tanítok. Óráimon a képességfejlesztés nagy hangsúlyt kap, de a tananyag nem lehet fontosabb, mint a gyerekek toleranciára, segítségnyújtásra, együttműködésre nevelése.

Osztálya: 2.a

A Bárcziban: 2020

Végzettség: tanító, logopédus

Munkakör: tanító

Elérhetőség:

Bemutatkozás:

Osztálya:

A Bárcziban: 

Munkakör: tanító

Elérhetőség: demeny. gabriella[kukac]barczialtisk.hu

Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban: 1999-től
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus
Munkakör: fejlesztőpedagógus, munkaközösség vezető
Elérhetőség: Az iskolában, előzetes egyeztetéssel.
feherne.sebo.klara[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Két fontos területe van az iskolai munkámnak. Az egyik a felzárkóztatás, a másik a matematika tehetséggondozás. Mindkettőt szívesen és nagy kedvvel végzem. A felzárkóztatás során az a célom, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanulását segítsem, lemaradásukat megakadályozzam. Matematika tehetséggondozáson pedig az ügyesen számoló, jól gondolkodó gyerekeknek van lehetőségük képességük kibontakoztatására.

Osztálya:-
A Bárcziban:
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus
Munkakör: fejlesztőpedagógus
Elérhetőség: feketene.petho.judit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Tanító és szakvizsgázott fejlesztő, differenciáló pedagógus vagyok. 2001 óta dolgozom az iskolában fejlesztőpedagógus munkakörben. Feladatom sokszínű: fejlesztő, felzárkóztató foglakozások mellett tehetséggondozást is végzek a tanítókkal szorosan együttműködve.
Óráimon a cél a gyerekek képességeinek kibontakoztatása játékos tevékenységek közben. Minden gyerek más személyiség, más képességrendszerrel. Igyekszem tanítványaim kiemelkedő képességeit megerősíteni, lemaradásaikat felzárkóztatni. Közös tevékenységünk során fejlődik önismeretük, együttműködő képességük és elfogadóbbá válnak egymással.

Osztálya:-
A Bárcziban: 2021
Végzettség: Testnevelési Egyetem
Munkakör: testnevelő tanár
Elérhetőség: fekete.farkas[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: 2021-ben végeztem a Testnevelési Egyetem Testnevelő gyógytestnevelő és egészségfejlesztő szakán. Munkám mellett, tagja vagyok a Magyar Kyokushin Karate Válogatottnak. Legbüszkébb a felnőtt magyar bajnoki és az Európa-bajnoki címeimre vagyok. Tanításom során szeretném a sport és a mindennapi mozgás élményét eljuttatni a gyerekhez.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2020
Végzettség: történelem, angol nyelv tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: foldi.ferenc[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 7.c
A Bárcziban: 2001-től
Végzettség: orosz-olasz-angol szakos tanár
Munkakör: tanár, munkaközösség vezető
Elérhetőség: az iskola telefonszámain
frick.judit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 5.m
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség: granic.judit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 1.m
A Bárcziban: 2018
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: gyetvaine.vegh.agnes[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:
A Bárcziban: 2014
Végzettség:
Munkakör: igazgató helyettes
Elérhetőség: felsosigh[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

A Bárcziban: 2022
Munkakör: gazdasági ügyintéző

A Bárcziban:
Osztálya:-
Végzettsége:tanító, német nyelv tanár, néptánc oktató
Munkaköre: tanár
Bemutatkozás:

Osztálya: 5.a

A Bárcziban: 2020

Végzettség: tanító, matematika tanár

Munkakör: matematika tanár

Elérhetőség: holopovics.laszlone@barczialtisk.hu

Bemutatkozás:

„A matematika a kulcs és az ajtó a tudományokhoz.”

Galileo Galilei

A Bárcziban: 2007-től
Munkakör: rendszergazda
Elérhetőség: homorodi.frigyes[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
1996 óta foglalkozom szerverekkel, munkaállomásokkal, hálózatokkal, felhasználókkal és informatikai szolgáltatásokkal. Gyakran az is előfordul, hogy ők foglalkoztatnak engem. Ez így zajlik az iskolában is, ahol 2007 ősze óta vagyok gazdája a számítógépes rendszernek.

Osztálya: 8.a
A Bárcziban: 1980
Végzettség: tanító, biológia, technika szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: horvath.vince[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Pályakezdőként kerültem az iskolánkba, tanítói végzettséggel. 1984-ben elvégeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán a biológia szakot. Pályám során 2 alsótagozatos osztályt vittem 1-4. osztályig és 3 osztályt ballagtattam. Jelenleg sakkot alsóban és technikát tanítok a felsősöknek. 2008 óta fejlesztő pedagógusként is dolgoztam.

Osztálya: 8.b
A Bárcziban: 1989-től
Végzettség: matematika-kémia-informatika szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kantor.eszter[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Matematika-kémia szakon végeztem Pécsett a Tanárképző főiskolán 1985-ben és 1999-ben az ELTE-n levelező tagozaton informatika tanári, 2018-ban fejlesztő pedagógusi képesítést szereztem. Jelenleg kémiát és informatikát tanítok. A gyerekeket a logikus gondolkodásra, környezetük értő megfigyelésére, az emberhez méltó emberi kapcsolatok tudatos megteremtésére, a természetet és társait óvó magatartás kialakítására igyekszem tanítani.

Osztálya: 3.b
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kerekesne.agardi.noemi[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító, tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kis.eva[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

A Bárcziban: 2022-től
Munkakör: pedagógiai asszisztens
Elérhetőség: kisne.lambert.anett[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Korábban 12 éven keresztül óvodában dolgoztam. Fiam megszületése után kezdtem csak gyerekek közt tevékenykedni, így viszonylag későn jöttem rá, hogy ez igazán az én terepem. 😉
Amit legjobban szeretek ebben a munkában, ha közreműködésemmel sikerélményhez juthatnak a gyerekek, legyen szó tanulásról vagy szabadidőről.
Ha csak egy gyereknek tudok adni egy kis pluszt a napjához, már nem keltem fel hiába.
Szeretek velük, értük dolgozni, és ezt iskolai szinten még hatékonyabban tehetem, így nagyon örülök, hogy ebbe az iskolába kerültem, és egy ilyen szuper közösség tagja lehetek.

A Bárcziban: 2022-től
Munkakör: oktatástechnikus
Elérhetőség: kis.roland[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban: 2022-től
Végzettség: magyar nyelv és irodalom, etika tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kolozsvari.varga.judit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem 2000-ben magyar és szociológia szakon.
Tanítottam már gimnáziumban és technikumban is, de úgy érzem, hogy az általános iskolai korosztály – ezen belül is a felső tagozatosok – közelebb áll a szívemhez.
Itt a Bárcziban magyart és etikát tanítok, illetve napközis foglalkozásokat is vezetek.
A pedagógiai munka során a szeretet személyiségformáló erejében hiszek a leginkább.

Osztálya: 4.b
A Bárcziban:
Végzettség:tanító, magyar nyelv és irodalom tanár
Munkakör: tanító
Elérhetőség: laszlo.gyongyver[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 4.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség: ligay.csilla@barczialtisk.hu
Bemutatkozás: Alsótagozaton tanítok magyart és készségtárgyakat.
Legfontosabbnak tartom egy olyan osztályközösség kialakítását, ahol igény és érték az ismeretszerzés, hiszen ez a legfőbb motiváló erő. Soha nem az érdemjegy számít, hanem az odáig vezető út.
A sikeres nevelés-oktatás mindig egy csapatjáték eredménye, melyben partner a tanító, szülő és gyermek.

A Bárcziban: 2022
Végzettség: pedagógiai asszisztens és családsegítő munkatárs
Munkakör: pedagógiai assisztens
Elérhetőség: lingura.maria@barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
2022 augusztusában váltam a bárczis közösség tagjává.
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, ezért választottam ezt a pályát.
Magánéletemben a két gyerekemre vagyok a legbüszkébb.
Hatalmas szívem van, amibe mindenki belefér. Igyekszem minél több figyelmet szentelni a rám bízott gyerekekre!
Külön kihívás számomra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket segítsem, a mindennapjaikat minél könnyebbé, eredményesebbé és boldogabbá tegyem!

Osztálya: 3.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító,  természetismeret tanár
Munkakör: tanító, munkaközösség vezető
Elérhetőség: makai-boros.aniko[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

2003-ban az ELTE-TÓFK –án végeztem természetismeret szakos tanítóként. Emellett festőművész vagyok, valamint 4 évig dolgoztam óvónőként, ahol 3 évig óvodavezető helyettes is voltam. Két gyermek édesanyja vagyok.
Világnézetemet, gondolkodásomat művészeti tanulmányaim jelentősen formálták és az itt szerzett inspirációim indítottak el azon az úton, ami a holisztikus tanítási módszerhez vezetett.  Tanulmányaim során felfedeztem a számítógépes világ adta lehetőségek egy részét, az összefüggések, a szervezés, a rendszer és az együttműködés fontosságát, erejét, amiket hivatásom főbb alappilléreinek tekintek.
Mivel minden kisgyerek természetes kíváncsisággal jön a világra. Véleményem szerint egy 21. századi iskola alapvető feladata ezt a kíváncsiságot megtartani, folyamatosan kiszolgálni és megfelelő irányba terelni, táplálni. Ehhez pedig korszerű gondolkodásra, eszközökre, innovatív segítőkre (tanárokra) és alkotó közegre van szükség.
S mindemellett arra, hogy az iskola a diákok önálló gondolkodásának, kreativitásának, egyéni fejlődési ritmusának biztosítson elegendő teret, melyhez véleményem szerint a művészeti nevelés kiváló alapul szolgál. Tanítási módszereimben mindez kiemelt szerepet kap, valamint a világ dolgainak aprólékos megfigyelése és megértése, mert hiszem, hogy a maradandó tudás alapja csak erre épülhet.
Munkám során nagyon fontosnak tartom a gyermekek nevelését is, ami szeretetre, bizalomra, megértésre és rengeteg beszélgetésre épül.

Osztálya: 1.a
A Bárcziban: 2022-től
Munkakör: pedagógiai asszisztens, napközis nevelő
Elérhetőség: maraz.andres[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Jelenleg a Selye János Egyetem végzős hallgatója vagyok, Óvoda és elemi pedagógiát tanulok.
További tanulmányokat is kitűztem a fejlődés érdekében.
2022 szeptemberétől vagyok az iskola testületének tagja.
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, szeretem látni és segíteni fejlődésüket.
Szeretem a sportot, és szeretném a gyerekekkel megszerettetni, hogy az életük részévé váljon.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2020
Végzettség:
Munkakör: tanító
Elérhetőség: matyas.ildiko[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 6.m
A Bárcziban: 2004-től
Végzettség: magyar-történelem szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: 30/316-2286
mezo.marta[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: Tanulmány: ELTE ÁITFK
Igyekszem érdekesen,  világosan magyarázni és folyamatos gyakoroltatással tanítani. A rendszeres számonkérés híve vagyok, így a tanulóknak és a szülőknek sok visszajelzést adok. Próbálom a precizitást és a fantáziát is fejleszteni. Szeretem, ha a humor is jelen van az órákon.

Osztálya: 5.b
A Bárcziban: 1998-tól
Végzettség: ELTE-TFK testnevelés-rekreáció, SE test.
Munkakör: tanár
Elérhetőség: az iskolai telefonszámokon
molerne.peterszegi.edit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban: 2007-2012-ig, majd 2021-től újra
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus
Munkakör: tanító, fejlesztőpedagógus
Elérhetőség: molnar.zsuzsanna[kukac]barczialtisk.hu, valamint az iskolában, telefonos egyeztetés után
Bemutatkozás:

1998-óta dolgozom általános iskolában. Végzettségemet Budapesten, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon szereztem, természetismeret szakon, majd 2019-ben az ELTE Pedagógia Pszichológia Karán, fejlesztőpedagógus szakon.
Munkám:
Fejlesztés, felzárkóztatás keretében segítem a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket. A gyermekek fejlődését mérésekkel vizsgálom félévente. Tehetséggondozás keretében szorgalmas, szívesen gondolkodó tanulóknak segítek képességeik kibontakoztatásában. Igyekszem minden esetben elfogadó, barátságos, nyugodt környezetet teremteni tanítványaim számára.

Osztálya: 4.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító, informatika szakos tanár
Munkakör: tanító
Elérhetőség: molnarne.simon.judit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: Hosszú ideje matematikát és informatikát tanítok.
A játéknak nagyon fontos szerepet tulajdonítok az óráimon. Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés fontos eszköze a játék.
Személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes módot kínál a problémafelvetésre, a problémamegoldásra és a gyakorlásra.
A multimédiás oktatóprogramok megismerésével, használatával fejleszthető a gyerekek kreatív gondolkodása és hatékonyabb a motiválás.
Szerintem a gyerekeket gondolkozni kell megtanítani és nem arra, hogy mit gondoljanak.

Osztálya: 2.a
A Bárcziban: 1996-tól
Végzettség: tanító, TSM terapeuta, fejlesztőpedagógus
Munkakör: tanító
Elérhetőség: nagy.ivanne[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
1996 óta dolgozom az iskolában, mint tanító. Matematikát, természetismeretet, testnevelést, rajzot és technikát tanítok általában. Mozgáskoordinációs problémákkal küzdő gyerekeket szenzomotoros tréningen fejlesztem.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2019
Végzettség: gyógypedagógus
Munkakör: gyógypedagógus
Elérhetőség: nemcsicsne.hansagi.katalin[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:
A Bárcziban: 2020
Végzettség: pszichológus
Munkakör: iskolapszichológus
Elérhetőség: pszicho[kukac]barczialtisk.hu

Osztálya: 7.a
A Bárcziban: 2011-tól
Végzettség: történelem-földrajz-hispanisztika szakos tanár
Munkakör: tanár, munkaközösség vezető
Elérhetőség: olle.katalin[kukac]barczialtisk.hu
munkaidőben az iskola telefonszámán
Bemutatkozás: A szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-földrajz szakán végeztem.   Főként földrajzot, de történelmet,  természettudományt és etikát is. Csillagászat szakkört vezetek, illetve szervezem az iskola ökoprogramjait.
Célom, hogy a gyerekek ne csak nézzék, hanem lássák és értsék is szűkebb és tágabb környezetük folyamatait, kölcsönhatásait.

Osztálya: 7.m
A Bárcziban: 2017
Végzettség: matematika-földrajz szakos tanár
Munkakör: matematika tanár
Elérhetőség: pal.danielne[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 1.m
A Bárcziban: 2022
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: pirbus.ildiko[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Pedagógiai hitvallásomat Móricz Zsigmond sorai tükrözi: ” Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”
Tanítóként elsődleges célom mindig az, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, ezért különféle technikák, játékok alkalmazásával teszem érdekessé, változatossá a tanórákat.
Nagyon fontosnak tartom a jó osztályközösség kialakítását is, erre törekszem kis elsőseink körében.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2022
Végzettség: angol, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: pomozi.farkas.adel[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Magyar-angol szakos tanárként végeztem az ELTE Tanárképző Karán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán angol nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomát szereztem.
A végzést követően néhány évig angoltanárként dolgoztam, majd kipróbáltam magam a versenyszférában is HR-területen.
2018-ban tértem vissza a tanári pályára, a Bárcziba pedig 2022-ben kerültem.
Jelenleg angolt tanítok szinte minden évfolyamon, kicsiktől a nagyokig, ill. magyar nyelv és irodalmat is 6. osztályban.
Fontosnak tartom, hogy az idegennyelv-tanulást már kis korban megszerettessük a gyerekekkel, hogy élvezettel és lelkesedéssel használják az angol nyelvet és bátran kommunikáljanak a későbbiekben is.

Osztálya: 8.m
A Bárcziban: 2005-től
Végzettség: angol – testnevelés szakos tanár
Munkakör: tanár, munkaközösség vezető, DÖK segítö
Elérhetőség: pozsgai.viktor[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Angol nyelvet, testnevelést és etikát tanítok az iskolában. Mikor még a pad másik oldalán ültem többnyire a sport, azon belül is az atlétika a labdarúgás és a triatlon foglalkoztatott leginkább. Azóta nagycsaládos apuka lettem, így iskola után sem maradok gyerekek nélkül.
A sport mellett a zene is fontos része az életemnek, ezért, ha gitárral a hátamon jövök iskolába, ne lepődjön meg senki!

Osztálya: 4.a
A Bárcziban: 2023
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító, matematika tanár
Elérhetőség: reinbach.janos[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Az első diplomám a tanítói, a legkedvesebb iskolám a Budapesti Tanítóképző Főiskola volt  és marad. Pedagógiai szemléletem holisztikus, ehhez igyekszem eszközöket és módszereket választani a mindennapokban. Hadd idézzem itt meg, a híres magyar pedagógust -egyik példaképemet -Weszely Ödönt egy gondolat erejéig, amivel teljes mértékben azonosulni tudok. A nevelés célja: műveltséget adni, az embert kultúrlénnyé tenni. Előbb-utóbb, mindenki felnőtt lesz, de csak a nevelés tehet művelt felnőtté, a kultúra ad csak célkitűzést, élethivatást, a magasabb rendű élet lehetőségét.

Osztálya: 4.a
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör:
Elérhetőség: racz.krisztina[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 7.b
A Bárcziban: 2018
Végzettség: testnevelő tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: scheuring.eszter[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: 1983 óta tanítok testnevelő tanárként. Végzettségemet Budapesten a Testnevelési Egyetemen szereztem. 2003-tól megbízást kaptam az egyetemtől vezetőtanári feladatok ellátására és most már, mint szakvizsgázott testnevelő mentortanár készítem fel a hallgatókat a tanári pályára.

A Bárcziban:

Munkakör: karbantartó

Bemutatkozás:

Osztálya: –
A Bárcziban: 1980
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: simainefj[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:
A Bárcziban: 2009-től
Végzettség: magyar-orosz szakos tanár, okleveles magyartanár, közoktatási vezető, szaktanácsadó
Munkakör: igazgató
Elérhetőség: Iskolai telefonszámokon: 243-15-09, 453-20-32
igazgato[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: 1990-ben végeztem az egri Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán. 2010-ben közoktatásvezetői szakvizsgát, 2011-ben középiskolai tanári diplomát szereztem.
2015-től intézményfejlesztési szaktanácsadóként is tevékenykedem.
2009-től dolgozom a Bárczi Géza Általános Iskolában. 2012-ben felsős igazgatóhelyettes, 2014-ben az intézmény vezetője lettem. Büszke vagyok a Bárczira! Büszke a sokszínűségre, az elfogadó szemléletre, a kiváló szakmai színvonalra. Büszke a lelkes, aktív pedagógusokra, a tehetséges és különleges, egymást segítő diákokra, a támogató szülői közösségre.

Osztálya:
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító, fejlesztő pedagógus
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: Az iskolában, előzetes egyeztetéssel.
somogyi.irisz[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Felsős tanulóknak fejlesztési foglalkozásokat tartok. Olvasási, írási és matematikai tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását, tanítását segítem.

Osztálya: 1.b
A Bárcziban: 2023-tól
Végzettség: tanító, fejlesztő pedagógus
Munkakör: tanító
Elérhetőség: parkanyine.soor.bernadett[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Felsős tanulóknak fejlesztési foglalkozásokat tartok. Olvasási, írási és matematikai tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását, tanítását segítem.

Osztálya: 6.a
A Bárcziban: 2021
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség: szabone.bus.anna[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: A Budapesti Tanítóképző Főiskolán és az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Karán végeztem angol szakon. Pályám elején korrekciós osztály osztályfőnökeként minden tantárgyat tanítottam alsó tagozaton egy VII. kerületi kísérleti általános iskolában. 1995-től már csak angol nyelvet tanítok 1.-8. évfolyamon. 2021-ben jöttem a Bárcziba. Igyekszem élményalapú, tevékenységközpontú órákat tartani, sok nyelvi játékkal. Szívesen használom a digitális eszközöket is a tanításban. Diákjaimat is megtanítom az internet adta lehetőségek tudatos használatára a nyelvtanulásban.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2023
Végzettség:tanár
Munkakör: fizika tanár
Elérhetőség: szabo.csaba[kukac]barczialtisk.hu

Osztálya: 8.b
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség: szabone.kohary.ildiko[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 3.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: szekely.szilvia[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya:
A Bárcziban: 2022
Végzettség: magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakos tanár, népművelő
Munkakör: tanító, fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: szigethi.agnes[kukac]barczialtisk.huSziklai Edit vagyok.
Bemutatkozás:
Óvónői képesítésem van, a Budapesti Tanítóképző Főiskolát ének-zene szakon végeztem.
Az ELTE fejlősztőpedagógus képzésén 2014-ben diplomáztam.
Sokáig dolgoztam óvodákban fejlesztőként, különböző mozgásfejlesztő módszerekkel ismerkedtem meg. Az Így tedd rá! néptánc programmal évek óta segítem a népzenei kultúránk terjesztését.
2022. szeptembertől vagyok az iskola munkatársa. Elsősorban fejlesztőpedagógusi munkákat látok el, de ének-zene tantárgyat és néptáncot is tanítok néhány oszályban.
Az én hivatásom a nehezebben haladó gyermekek segítése, ennek érdekében képzem magam különböző zenei, mozgásos, és készségfejlesztő módszerek elsajátításáva

Osztálya: –
A Bárcziban: 2007
Végzettség: magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakos tanár, népművelő
Munkakör: könyvtáros
Elérhetőség: konyvtar[kukac]barczialtisk.huSziklai Edit vagyok.
Bemutatkozás: 1980-ban végeztem Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző  Főiskolán könyvtár-magyar szakos tanárként, majd  ugyanott 1985-ben népművelőként. A Bárczi Géza Általános Iskolában  2007 szeptemberétől  vezetem a könyvtárat. Igyekszem kellemes környezetet, tartalmas, rendezett állományt biztosítani olvasóim számára. Könyvtáros -tanárként sok élményteli percet éltünk már át a tanulókkal könyvtárhasználati órákon. A délutáni rendezvényeken pedig  a könyvek szeretetére és a szép magyar beszéd művelésére fektetem a hangsúlyt.

Osztálya: –
A Bárcziban: 1983-tól
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség: takacs.agota[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: Évek óta magyar nyelv és irodalom, testnevelés és etika tantárgyakat tanítok.
Fontos, hogy tanítványaimmal megszerettessem a mozgást, az olvasást, a helyesírást.
Az ezekkel kapcsolatos tudás átadása mellett lényegesnek tartom egy osztály összetartó, egymást segítő, jó közösséggé való formálását is.

Osztálya: 3.a
A Bárcziban: 2010-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: tanczos.rita[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 1.b
A Bárcziban:
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség: tothne.furjes-g.zsuzsanna[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: A Comenius Tanítóképző Főiskolán végeztem 1985-ben. A pedagógus pályán töltött évek alatt én magam sem hagytam abba sohasem a tanulást. Hiszem és vallom, hogy csakis korszerű tudással és módszerekkel szolgálhatom elhivatottan a gondjaimra bízott gyermekek nevelését és oktatását. Mindig igyekszem arra törekedni, hogy magát a tanulást szerettessem meg a tanítványaimmal, akik aztán rátaláljanak arra az útra, melyen megtapasztalják, hogy az ismeretszerzés nem kényszer és kötelesség, hanem örömforrás, lehetőség és az életben való boldogulásuk egyik legfontosabb eszköze. Ezen az úton pedig én a társuk és a segítőjük vagyok. Tanítványaimat határozottan, de szeretettel, odafigyeléssel, elfogadással és törődéssel igyekszem kísérni ezen a közös úton.

Osztálya: 2.m
A Bárcziban: 2022-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: toth.katalin[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 4.b
A Bárcziban: 1996-tól
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: torok.margit[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
Jelszavam: A gyerek érezze jól magát az iskolában! A munka demokratikus légkörben folyik az osztályunkban. Külső programokkal igyekszem színesíteni a tanítást. Folyamatosan képzem magam, hogy megfeleljek az új elvárásoknak.

Osztálya:
A Bárcziban: 2022
Végzettség:
Munkakör: gyógypedagógiai asszisztens
Elérhetőség: tottos.viktoria[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 6.b
A Bárcziban: 2019-től
Végzettség: biológia-latin szakos tanár
Munkakör: tanár, munkaközösség vezető
Elérhetőség: varhalmi.eszter[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás: 2004-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen biológia-latin szakos tanárként, de csak 2019-ben kezdtem el tanári pályafutásomat. Biológia és természetismeret óráimon Németh László elvét igyekszem követni, miszerint „ a kísérletezés lehetősége minden óra felépítésében megvan”.

Osztálya: –
A Bárcziban: 2017
Végzettség: rajz-földrajz szakos tanár, színdinamikai mérnök
Munkakör: tanár
Elérhetőség: vegh.eva[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Osztálya: 1.m
A Bárcziban: 2003-tól
Végzettség: tanító, OSZK szakvizsga
Munkakör: tanító
Elérhetőség: Előzetes egyeztetés után az iskolában
wolskyne.farkas.monika[kukac]barczialtisk.hu
Bemutatkozás:

Közel 20 éve a Bárczi Géza Általános Iskola tagja, és magyar nyelv- és irodalmat, erkölcstant, rajzot, ének-zenét és német idegennyelvet tanítok.

A játékos, élményszerű tanítást részesítem előnyben. Törekszem arra, hogy törődéssel, figyelemmel és empátiával forduljak a gyermekek felé. Nagyon szeretek együtt játszani, közösen alkotni. A zenét és drámajáték   elemeket a mindennapi tanításom során rendszeresen használom. A tanórákon az önálló munka mellett többször oldunk meg olyan feladatokat, amelyekben a gyerekeknek együtt kell dolgozniuk, fejlesztve ezzel kommunikációs, alkalmazkodó és problémamegoldó képességeiket. Fontosnak tartom, hogy a velem töltött négy év alatt erősítsem bennük a rendszeresség és az alaposság iránti igényt, hogy a felső tagozatra képesek legyenek az önálló tanulásra.

Szívesen használom a digitális eszközöket tanórákon és azokon kívül is (német szakkör keretén belül is).