Gyetvainé Végh Ágnes vagyok.  1986-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, ami 36 iskolában eltöltött évet jelent ezen a pályán, 5 évet a Bárczi csapatában. Ezen évek tapasztalatai alapján vallom:
„A LEGTÖBB, AMIT GYERMEKEINKNEK ADHATUNK: GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK.”  / Goethe
A mindennapokban arra törekszem, hogy a rám bízott kisgyerekek biztonságban, jól érezzék magukat velem, társaikkal, nyugodt, barátságos, vidám légkörben dolgozzanak, gyökeret eresszenek iskolánkban.
Azért dolgozom velük, hogy felfedezzem értékeiket, fejlesszem képességeiket, elindítsam őket azon az úton, ahol szárnyalhatnak.

1. m specializációja a matematika és a sakk mint a logikai gondolkodás játékos fejlesztése

A matematika nem csak egy tudomány, egy tantárgy, hanem jelen van a mindennapjainkban, megkerülhetetlen eleme az életünknek. A matematikai képességek a legkorábban megnyilvánuló képességek közé tartoznak: a kisgyermekek már korán érdeklődnek a számok iránt, pl. érdekli őket, hány óra van, szeretik rendezgetni, számlálgatni a játékaikat, szeretik a logikai játékokat, a sakkot, a kirakóst, többnyire ”saját maguktól” tudnak összeadni, kivonni.
Biztos alapismeretek nyújtásával járulunk hozzá további tanulmányaik sikeréhez, az életükben felmerülő problémahelyzetek megoldásához, a matematika megszerettetésével, a logikus gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, az alkotás, és a kreativitás fejlesztéséhez.
Heti 1 órával magasabb óraszámban, a kisgyermek életkori sajátosságaihoz igazodó, játékos módszerekkel, bontott csoportos sakk és matematika foglalkozásokkal kiegészítve biztosítjuk a gyerekek személyiségének, gondolkodásának fejlődését, gazdagodását.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.