1.b osztály

Dr. Kerekesné Agárdi Noémi tanító

Tanító-fejlesztőpedagógus vagyok. Matematikát, környezetismeretet, éneket, testnevelést és technikát tanítok. 20 éve tartozom a Bárczi csapatához. Nagyon szeretem a fejlesztőpedagógiában használt eszközöket, módszereket és technikákat, mert nem csak a nehezebben boldoguló gyermekek számára motiválóak. Én is készítek olyan eszközöket, amelyek kipróbálásában és tökéletesítésében örömmel vesznek részt tanítványaim.

Szeretném megalapozni azoknak a szociális készségeknek a kialakulását, amelyek segíteni fogják őket az életük során. A zene mindezt segíti. Olyan eszköz, ami inspirál, megnyugtat, felold, elenged, utat nyit egymáshoz. Ehhez zeneterápiás eszközöket és játékokat hívok segítségül. Ismereteimet a BLUM program képzésén szereztem. Jelenleg Kokas Klára zenepedagógus és zenepszichológus módszerét tanulom, annak érdekében, hogy elképzeléseimet sikeresen megvalósíthassam.

Wolskyné Farkas Mónika tanító

Közel 20 éve a Bárczi Géza Általános Iskola tagja, és jelenleg a 4. b osztály tanítója vagyok. Magyar nyelv- és irodalmat, erkölcstant, rajzot, ének-zenét és német idegennyelvet tanítok.

A játékos, élményszerű tanítást részesítem előnyben. Törekszem arra, hogy törődéssel, figyelemmel és empátiával forduljak a gyermekek felé. Nagyon szeretek együtt játszani, közösen alkotni. A zenét és drámajáték   elemeket a mindennapi tanításom során rendszeresen használom. A tanórákon az önálló munka mellett többször oldunk meg olyan feladatokat, amelyekben a gyerekeknek együtt kell dolgozniuk, fejlesztve ezzel kommunikációs, alkalmazkodó és problémamegoldó képességeiket. Fontosnak tartom, hogy a velem töltött négy év alatt erősítsem bennük a rendszeresség és az alaposság iránti igényt, hogy a felső tagozatra képesek legyenek az önálló tanulásra.

Szívesen használom a digitális eszközöket tanórákon és azokon kívül is (német szakkör keretén belül is).