A 2022/2023-as tanévre történő általános iskolai beiratkozás
eljárásrendje

A 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben:

2022. április 4-én (hétfőn) nyílt meg az általános iskolák KRÉTA felületén a Beiratkozás modul. Ezután minden általános iskola feltöltheti rendszerébe a fenntartó tankerületi központtól kapott körzetes listát (holnapi napon 04.07-én kerül kiküldésre). Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag az állandó lakóhellyel rendelkező tanköteleseket kell a rendszerbe feltölteni. Ezzel az intézmények előkészítik a felületet a beiratkozás adminisztrálására, így a szülők által történő online jelentkezés befogadására is.

2022. április 6-án (szerdán) nyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. Ezt a szülők/gondviselők legkésőbb 2022. április 22-én 12 óráig tehetik meg. A szülők/törvényes képviselők személyes megjelenése a beiratkozásra kijelölt napokon kötelező!

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek).
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
– a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.
A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de kérjük hívják fel az általános iskolák figyelmét a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor kérjük, hogy az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrizze le a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítse a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.