1.m osztály

A legfontosabb célunk, hogy elérjük: a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, jól érezzék itt magukat, és úgy mélyüljenek el a tudományok rejtélyes világába, hogy azt ne tanulásnak, hanem egy izgalmas kalandnak érezzék.
A matematika irányultságú osztályunkban egyik fő célunk lesz a matematika megszerettetése, a logikai gondolkodás fejlesztése, és a matematikai gondolkodás fejlesztésén keresztül a gyerekek felkészítése a mindennapok problémáinak megoldására, s biztos alapismeretek nyújtása.
Mindezt a tanórákon sok-sok játékkal, a sakkfoglalkozásokon pedig a stratégiai játszmákon keresztül kívánjuk elérni.
Vezérlőelvünk az empátia és a szeretet, és hisszük, tudjuk, hogy leendő tanítványaink is magukévá teszik ezen értékeket.

Antal Mária – 1. m

Amikor a fősiskolai éveimben a gyakorlati időm heteit a Bárczi Géza Általános Iskolában töltöttem, szinte azonnal beleszerettem az iskola fiatalos, nyüzsgő közegébe, és bizony ez a „szerelem” azóta is tart. Hosszú évek óta hűséges építőköve maradtam a sulinak, és megszámlálhatatlanul sok gyerkőc indult a „szárnyaim” alól az élet útjaira. Mindig minden erőmmel azon voltam, hogy a rám bízott emberpalántákból értékes felnőttek válhassanak, és ezért mindig mindent meg is tettem.
A kezeim alól kikerülő, felsőbb évfolyamba lépő osztályok mindegyikében nagyon összetartó, elfogadó és egymást szerető osztályközösség alakult ki, és ezt a sok-sok együtt eltöltött iskolán kívüli idő is erősítette. Tanulóimmal rendszeresen járunk/jártunk zenei és sportprogramokra, színházi előadásokra, kirándulásokra.
Mindig fontosnak tartottam, hogy minden tanulóm megtalálja a közösségben a helyét, és legyen legjobb barát kapcsolata, valamint azt is, hogy tanulmányaiban is felfedezze azokat a területeket, amelyek valódi sikerélményt és további fejlődésre inspiráló ösztönzést nyújtanak számára. Mindig találunk alkalmat az együtt gondolkodásra, a páros- és csoportmunka megtapasztalására. A differenciált feladatokon túl az elmaradókat felzárkóztatjuk, az ügyeseket tehetséggondozó foglalkozásokon még tovább ügyesítjük. Rendszeresen indulunk pályázatokon, versenyeken, és több nagyon szép eredménnyel is büszkélkedhetünk. Az élményt, sikert és biztonságot nyújtó közösség kialakításában, és a szülőkkel való hatékony és jó hangulatú együttműködés érdekében elengedhetetlen a szülőkkel való akár napi szintű kapcsolattartás, hiszen csak együtt lehetünk igazán eredményesek.
Számomra szívmelengető érzés, amikor régi tanítványaim is megkeresnek, és az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy van olyan volt tanítványom, akivel olyannyira sikerült a matematikát megszerettetni, hogy ő maga is matematika tanár lett.
A most induló 1.m osztályban az „m” betűjel a matematika irányultságot rejti.
A legfontosabb célom, hogy elérjük, hogy az óvodát elhagyó gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, jól érezzék itt magukat velünk és egymással, és úgy mélyüljenek el a tudományok rejtélyes világába, hogy azt ne tanulásnak, hanem egy izgalmas kalandnak érezzék.
A matematika irányultságú osztályunkban egyik fő célunk lesz a matematika megszerettetése, a logikai gondolkodás fejlesztése, és a matematikai gondolkodás fejlesztésével a gyerekek felkészítése a mindennapok problémáinak megoldására. Cél az olyan biztos alapismeretek nyújtása, amely zökkenőmentessé teszi majd a felső tagozatra lépést.
Mindezt a tanórákon sok-sok játékkal, a sakkfoglalkozásokon a stratégiai játszmákon keresztül kívánjuk elérni.
Vezérlőelvem az empátia és a szeretet, és hiszem/tudom, hogy leendő kis tanítványaim is magukévá teszik ezen értékeket.