„A változásokat észrevenni, értékké formálni,

ez napjaink legnagyobb pedagógiai kihívása”

Módszeresen – hatékonyan! bázisintézményi program

Iskolánk 2020-ban másodszor adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jógyakorlataink:

 • Integrált –inkluzív oktató nevelő munka
 • Digitális eszközök és programok iskolai használata
 • ÖKO – tevékenység
 • Mozgásfejlesztés
 • Tantárgy-pedagógiák
 • Fejlesztőpedagógusok munkájának segítése
 • Pedagógiai értékelés

 

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innovációk bemutatása

részlet a pályázatunkból

 

 1. A jó gyakorlataink közvetítésének általános irányelvei

1.1 A jó gyakorlat adaptálásában a legkedveltebbek a bemutató órák, és a műhelyfoglalkozások, mivel az itt látottak-hallottak közvetlenül beépíthetőek a napi rutinba. Az előadásaink is ezt célozzák meg, de az itt hallottakat sokszor a saját igények alapján tovább kell gondolni. Nyitottak vagyunk az egyéni hospitálások fogadására is, de ennek még nincs hagyománya. Igény esetén szaktanácsadóink ki tudnak menni az érdeklődő iskolákba, ahol a tantestület, vagy egy kisebb közösség számára előadást, vagy műhelyfoglalkozást tartanak.

Fontosnak tartjuk, hogy párbeszéd alakuljon ki, és a mi jó gyakorlatunk mellett másokét is megismerhessük, és hogy más intézményekben folyó jó gyakorlatokat közvetítsünk. Az ott dolgozó kollégák is lehetőséget kapnak megmutatkozásra.

1.2 A programok humán-erőforrás igénye változó.  Intézményünk munkatársaira építünk első sorban, de alkalmanként más szakembereket is meghívjunk. Ez mindig az adott helyzettől függ. Eszközökben saját felszerelésünkre támaszkodunk.

1.3  A gyakorlat átadásának időigényét az érdeklődés határozza meg. Általában egy-egy alkalomra jönnek el, de vannak visszatérő kollégák is. Az átfogóbb adaptációhoz arra lenne szükség, hogy az intézményekből többen, vagy a vezetőségből jöjjenek, és közösen tervezzük meg az együttműködés formáit.

1.4 A programok célcsoportja: Főleg általános iskolák pedagógusai, de egyes programjaink óvodapedagógusok számára is érdekesek lehetnek.

 1. Integrált –inkluzív oktató nevelő munka

 2.1 Iskolánk megalakulása, 1980 óta törekszik arra, hogy eltérő képességű gyerekeket együtt neveljen. A lehetőségeket kihasználva, a szakma fejlődését követve alakítjuk ennek kereteit. 1994 óta felzárkóztató-tehetséggondozó pedagógusok segítik ezt a munkát. Akkor a Tizenkét Osztályos Komprehenziv Iskola modell bevezetésével került erre sor. (A modell a hálózattal együtt megszűnt, néhány elemét alkalmazzuk.)

Törekszünk arra, hogy a gyerekekhez igazodva többféle szervezeti keretben dolgozhassanak. A sokéves tapasztalat, és azok revíziója segítenek ezek kialakításában. Az osztályméretű csoportban alkalmazott differenciált óravezetés mellett nívócsoportos bontott órákat, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk.

2.2 Minden iskola feladata a tanköteles korú gyerekek ellátása, és az, hogy minél kevesebben szoruljanak ki a többségi intézményekből. Ez a szemlélet iskolánkban prioritást élvez, és az évek során egyre több területen sikerült megvalósítanunk. A folyamatos fejlődés, átgondolás mindennapi életünk része. A jó gyakorlat bemutatásának célja az így szerzett tapasztalatoknak, a már letisztult eredményeknek az átadása.

2.3 Iskolánk minden területén megjelenik ez a gyakorlat, így törekszünk ennek széleskörű bemutatására. Az általános iskolák tanítói, tanárai, fejlesztőpedagógusai alkotják az elsődleges célcsoportot, de vannak olyan témák, amiben az óvodapedagógusok érdeklődésére is számot tarthatunk.

 1. Digitális eszközök és programok iskolai használata

 3.1 „Digitális környezet a köznevelésben” – VEKOP-7.3.3-17 pályázaton elnyert támogatás pedagógusképzéseket és eszközbázisunk fejlesztését tette lehetővé. A program 2019. januárban, pedagógusképzésekkel indult. A „Geomatech” 60 órás képzést 12 kolléga végezte el. Interaktív, bemutatóórákra, óraelemzésekre épülő képzésük tovább folytatódik. Megérkeztek a pályázatban biztosított digitális eszközök. Egyre több kolléga veszi át a kidolgozott módszereket, építi be nem csak matematika óráikba.

3.2 A gyakorlat disszeminációjának célja, a digitális kultúra közvetítése mellett ésszerű alkalmazási területeinek feltérképezése.

 1. ÖKO iskola

 A címet 2006-ban nyertük el először. Az ÖKO iskola szemlélete intézményenként hasonló, de egyedi tartalmak is jellemzik. Aktuálisan a fenntartható fejlődés a kiemelt kérdéskör.  A jó gyakorlat bemutatásának célja olyan találkozások létrehozása, ahol tudásmegosztásra biztosítunk lehetőséget.

 1. Mozgásfejlesztés

 Csaknem 20 éven keresztül működött iskolánkban testnevelés tagozatos osztály. Az integrált oktatásban a képességfejlesztés egyik eszköze a mozgáskoordináció kialakítása. Célunk első sorban módszertani fogások átadása.

 

 1. Tantárgy-pedagógiák

 6.1 A tanórákhoz mindenki keresi az eredményes módszereket. Számtalan forrásból válogathatunk a jó ötletekből. A konkrét alkalmazás egyéni kreativitást, tapasztalatot igényel. Célunk ilyen bemutató órák, műhelyfoglalkozások – ötletbörzék szervezése.

6.2   Vállalt területek

        Anyanyelv: differenciált óraszervezés, drámapedagógia

        Matematika: felzárkóztatás, tehetséggondozás

        Idegen nyelv oktatása: beszéd centrikus óravezetés

        Természettudományos tárgyak – élményalapú oktatás, rendszer szintű gondolkodás

        Művészeti nevelés: vizuális kultúra, zene

        Sakk

 1. Fejlesztőpedagógusok munkájának segítése

1994 óta dolgoznak iskolánkban fejlesztőpedagógusok. Rendszeresen tartunk műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat a fejlesztőpedagógia minden területéről. Követjük a törvényi változásokat, foglalkozunk az adminisztráció, az értékelés kapcsán felmerülő kérdésekkel. Célunk, hogy abban segítsük a fejlesztőpedagógusokat, hogy iskolájukban a helyi igényekhez alkalmazkodva minél optimálisabb kereteket tudjanak kialakítani.

 1. Pedagógiai értékelés

A tanulók eltérő képességéhez való igazodás különféle diagnosztikus eljárás alkalmazását feltételezi. A tantárgyi méréseket is folyamatosan ez igény alapján kell átgondolnunk, különös figyelemmel arra, hogy ne csak a visszajelezésre, hanem gyakorlásra is ösztönözzenek. Ezt a törekvésünket mutatjuk be.