Új lehetőség a Bárcziban!

A 2022/2023-as tanévben intenzív angol kétnyelvű osztály indul iskolánkban, felmenő rendszerben.

A tízéves BGC Angol Iskolai Program innovatív, és a két tanítási nyelvű általános iskolák körében egyedülálló módszertannal rendelkezik.

A kétnyelvű osztály tanulói délelőtt a hagyományos oktatási rendszer szerint tanulnak, a délutáni napközi idősávjában viszont angol anyanyelvi környezetben, színes klubfoglalkozások keretében sajátítják el az angol nyelvet

A kisebbek életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő mese-alapú tanulásban vesznek részt, míg később a nagyobbak a BGC Angol Műhely keretében elmélyíthetik majd korábban játékosan szerzett tudásukat és felkészülhetnek a nyelvvizsgára is.

Az angol anyanyelvi tanárok minden nap egy-egy tevékenységközpontú klubfoglalkozást tartanak. A BGC-s tanárok pozitív, stresszmentes légkört teremtenek, amiben a gyerekek észrevétlenül sajátítják el a nyelvet, miközben jól érzik magukat. A 4+4 éves program végén B1/B2 kimeneti szintű nyelvtudást érhetnek el a gyerekek.

A program utolsó két éve az élményalapú tanulás, a kritikai gondolkodás és a digitális írástudás fejlesztése mellett hangsúlyt helyez a nyelvvizsgákon hatékony stratégiák elsajátítására is.

A BGC programja Európai Nyelvi Díjat nyert szakmai kiválóságáért és innovatív szemléletmódjáért.

A program elérhető éves díjért kínál intenzív, komplex, tevékenység alapú nyelvtanulást. A személyes kapcsolat az anyanyelvi lektorokkal nem csak nyelvet, de kultúrát is közvetít. A programban részt vevő diákok az angol nyelvtudás mellett interkulturális képességeiket is fejlesztik, ami a világban történő boldogulásukat könnyíti.

Bővebb információ a jelentkezés menetéről, a tandíj mértékéről, a módszertanról és a tanárokról a www.bgcprogram.hu weboldalon, valamint a facebook.com/bgcangolprogram oldalon érhető el.

Az érdeklődőknek lehetősége nyílik személyesen is, iskolánkban meghallgatni a BGC program részletes bemutatkozóját, feltehetik kérdéseiket közvetlenül a program vezetőinek.

Időpontja: 2022. március 8. 17:00

Tájékoztató

Előzetes jelentkezés