1.a osztály

Burucs Erika tanító

Tanítói pályámat a Bárczi Géza Általános Iskolában kezdtem, így mára 100-nál több kisgyermek az én segítségemmel jutott el a betűk és számok csodálatos világába.

Fontosnak érzem, hogy a tanulók számára a hasznosítható tudás megszerzése ne fárasztó kényszer, sokkal inkább vidám, motiváló időtöltés legyen. Elengedhetetlennek tartom, hogy az információ szerzés elfogadó, toleráns, együttműködésre nevelt közösségben v

alósuljon meg, ezért munkám során, ezen személyiségjegyek kialakítását és megerősítését tartom a legfontosabbnak. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekeket asszertív kommunikációra tanítsam, s elsajátítsák a hatékony konfliktus-kezelést.