Tisztelt Szülők!

Az iskola 2021. november 22-25. között fogadóórákat szervez.
A jelenlegi járványügyi helyzetben a nagyszámú személyes találkozást kockázatosnak tartjuk, ezért kérem a szülőket, hogy e-mailben, telefonon vagy az egyéb szokott módon vegyék fel a kapcsolatot a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel. A pedagógusok e-mail címeit csatoltam.
A pedagógusok is felveszik azokkal a szülőkkel a kapcsolatot, ahol szükséges a megbeszélés a tanuló magatartása, tanulmányi előmenetele miatt.
Az online fogadóóra lehetőségéről, ill. a megbeszélés egyéb módjairól a szaktanárok és az ofők értesítik a szülőket még a héten.
Indokolt esetben lehetőség van a személyes megbeszélésre is.

COVID-tájékoztatás:
Jelenleg egy tanulónk rendelkezik igazolt pozitív teszttel. Az osztálya november 16-26. között digitális munkarendben tanul, a szülőket  értesítettük.
Mivel növekvő tendenciát mutat a légúti fertőzéssel otthon maradók száma, kérem a szülőket a 2021. november 2-án kiadott intézményvezetői tájékoztatás szigorú betartására. Ezt ismételten mellékelem.
Köszönöm mindenki támogató együttműködését!

Üdvözlettel:

Sisa Péterné
intézményvezető