1.a  BGC magyar-angol kétnyelvű osztály (nyelv és kommunikáció)

Bemutatkozás:

Demeter Lívia vagyok, tanítónő, logopédus és négy gyermek édesanyja. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem általános iskolai tanítói diplomát matematika műveltségterületen, és az ELTE Gyógypedagógiai karán gyógypedagógus-logopédus tanári képesítést.
Természetem vidám, dinamikus, kiegyensúlyozott, jó empatikus készséggel rendelkezem, mely nélkülözhetetlen hivatásomhoz. Alapvető fontosságúnak tartom a következetességet, mert ez a gyerekeknek kiszámíthatóságot, ezzel együtt biztonságot ad.
Elsődleges célom kialakítani a gyermekkel és családjával azt a nyugodt, kellemes együttműködő légkört, melyben a gyermek személyiségfejlődése harmonikusan segíthető.
Tanítóként és logopédusként előtérbe helyezem, a helyes beszédet, az anyanyelven történő pontos és szép szóbeli- és írásbeli kifejezést, irodalmi élmény átadását, mesékkel történő nevelési helyzetek megragadását, a drámajátékot, ritmikus versekkel a memóriafejlesztést.  A személyiségfejlesztést, a gyakori kommunikációs helyzetek játékos megoldási lehetőségeivel segítem óráimon.
A tanítás-tanulás során a frontális oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a csoport- és páros munka elsajátítására is a gyermekekkel, az együttműködés és az ön- és társértékelés képességének fejlesztését, amikre építeni lehet a tanítási folyamatban.
Az összetartó gyermekközösség formálása is fontos feladat az általam irányított osztályokban. A szülőkkel őszinte, felelőségteljes együttműködés kialakítására törekszem, hiszen gyermekeik fejlődéséhez a megismerés, az azonos értékrend egyaránt fontos az otthon és az iskola számára.

A nyelv a legfőbb eszköz, hogy a kisgyermek világosan és érthetően közölni tudja gondolatatait.
Különösen fontos szerepe van ebben a család mellett az iskolának is.
Az anyanyelvünk, a helyes kifejezőkészség fejlesztésében a délelőtt folyamán a pedagógus kulcsszerepet játszik, hiszen a kezdeti lépésektől a későbbi tanulmányi és munkahelyi érvényesülés, a magabiztos kommunikáció, az együttműködés, problémamegoldás hatékony alkalmazásáig hatással van tanítványaira.
A délutánokban ugyanezt a célt tűzi ki maga elé az innovatív szemléletű BGC Angol Iskolai Program – természetesen angol nyelven. Ez a módszer komplex módon, élményközpontú szemlélettel a stresszmentes nyelvelsajátítás lehetőségét kínálja.
Elérhető éves díjért kínál angol anyanyelvi lektorok által vezetett tevékenység alapú foglalkozásokat minden délután.
A programba várjuk a nyitott, érdeklődő, könnyen játékba hívható első osztályosokat, akik könnyedén, sok játékkal és mesével, tevékenység közben szeretnék elsajátítani az angol nyelvet.
Ebben az osztályban átszövi a mindennapokat mindkét nyelven a dramatizálás, a szituációs és szerepjáték, a szókincs és kifejezéstár bővítését szolgáló játékos feladatok rendkívül széles skálája.