Kedves Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás leendő elsősöknek a 2024/25-ős tanévre április 18-19-ig 8.00-19.00 óráig lesz.

Kérjük, hogy a  beiratkozáshoz a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

NYILATKOZAT Életvitelszerű ott lakásról

NYILATKOZAT: A gyermek törvényes képviseletéről

NYILATKOZAT: Etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról