40 éves jubileumi szakmai nap 

Iskolánk fennállásának 40. évfordulójára 4 napos jubileumi programmal készültünk.

Egy születésnap számvetés. Mit éltünk át? Mit értünk el? Hol tartunk? A 40 év hagyománya azonban folyamatos megújulást is jelentett, jelent. Programjainkkal ezt igyekeztünk közvetíteni a jókedvű ünneplés jegyében.

A szakmai műhelyeken törekedtünk egyfajta „pedagógiai kávéházi” hangulat felidézésére, ahol felpezsdül a szakmai-szellemi élet. A légkör megteremtéséhez meghívott vendégeink is hozzájárultak. Ez úton is köszönjük a közreműködésüket:

Gólyáné Kaszás Erzsébet – óvodavezető Mesevilág Óvoda
Kókayné Lányi Marietta pedagógiai vezető Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program
Tóth Tímea válogatott kézilabdázó, olimpikon
ifj. Boros Gyula – festőművész, matte painter
Dr. Szabóné Vámossy Mária tanító, szaktanácsadó
Dr. Kiszler Gábor biológus
Dugasz János vezető hivatali főtanácsos, pedagógiai értékelési szakértő
Wittmann Zsuzsanna zeneterapeuta

10 témát érintettünk az iskolánk mindennapjaiból.

 1. „Már iskolás vagyok” Anyanyelv és matematika órarészlet 1. osztályban;
  Óvoda-iskola átmenetet segítő szakmai együttműködés – műhelyfoglalkozás
  Burucs Erika tanító, szaktanácsadó
 2. „Értem, amit olvasok” Differenciált rétegmunka anyanyelv órán 3. osztályban
  Bemutató óra és műhelyfoglalkozás
  Deák Tímea tanító
  Gyetvainé Végh Ágnes tanító
  Tóthné Fürjes-G Zsuzsanna tanító
 3. Mozgáskoordináció játékos fejlesztése eszközökkel alsó tagozaton Órarészletek
  A labda koordinációfejlesztő szerepe – műhelyfoglalkozás
  Nagy Ivánné tanító
  Molerné Péterszegi Edit testnevelő
  Scheuring Eszter testnevelő
 4. Dallamokon át – érzelmi nevelés zeneterápiás eszközökkel
  bemutató foglalkozás 3. osztályban és műhelyfoglalkozás
  Kerekesné Agárdi Noémi tanító
 5. A festészet látásmód „Ez is tanulható” – rövid saját élményű foglalkozás pedagógusoknak
  „Mire jó ez?” Vizuális nevelés hatásai a jövőre – műhelybeszélgetés
  Makai-boros Anikó tanító, festőművész
 6. Képesség-, tudás- és kompetenciaalapú mérések az alsó tagozaton, és központi (POK) mérések tapasztalatai – műhelyfoglalkozás
  László Ágnes fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó
 7. Beszédértés és szövegértés fejlesztése hagyományos és digitális eszközökkel – kiscsoportos foglalkozás 3. évfolyamon és műhelyfoglalkozás
  Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus szaktanácsadó
 8. Élményalapú tanulás – mikroszkóp és digitális eszközök a biológia órán 8. osztályban;
  A digitális oktatás lehetőségei –– műhelyfoglalkozás eszközhasználattal
  Várhalmi Eszter biológia szakos tanár
  Ollé Katalin földrajz szakos tanár
 9. Kompetenciafejlesztés matematika órán 8. osztályban
  Gondolatok, dilemmák, vélemények a kompetenciamérésről – műhelyfoglalkozás
  Hitérné Erdős Róza felsős igazgató helyettes, szaktanácsadó
  Kardos Tamásné matematika szakos tanár, mesterpedagógus
 10. Játékos tevékenységek angol órán a 6. évfolyamon
  Reflexiók, ötletbörze Erasmus+ disszemináció – műhelyfoglalkozás.
  Nehéz-Posony Zsuzsanna angol szakos nyelvtanár
  Frick Judit angol szakos nyelvtanár
  Pozsgai Viktor angol szakos nyelvtanár

A bemutatók és a műhelyfoglalkozások után előadások következtek. Az intézmény múltjáról két rövid előadással emlékeztünk meg. Az atipikus gyerekekről Dr. Gyarmathy Éva tartott előadást, aki a „Pszichomeditáció” című új könyvét is dedikálta. A szünetben a Móra Kiadó könyveiből vásárolhattak a kollégák.

Nagy öröm volt számunkra, hogy közel 150 érdeklődő pedagógus tisztelt meg a részvételével Budapest és Pest megye különböző iskoláiból, ill. iskolaigazgatók, óvodavezetők a kerületből, a Budapesti POK vezetői és munkatársai, sőt még régi kollégák és volt igazgatók is elfogadták a meghívásunkat.

Ezzel a szakmai nappal méltóan emlékeztünk iskolánk pedagógiai múltjára, és a jelenlegi innovációkkal ötvözve, reméljük, hasznos, tartalmas nap volt mindenki számára.

Képek