Ebben az évben is sor került iskolánkban az Őszi Pedagógiai Napok egyik rendezvényére. A téma ezúttal az „Átmenetek pedagógiája” volt.

Az érdeklődők előadásokon, bemutató órákon és szakmai műhelyfoglalkozásokon vehettek részt. Nem csak a kerület közelebbi iskoláiból, hanem Budapest távolabbi kerületeiből és a környező településekről is jöttek kollégák.
A szakmai nap kilenc órakor kezdődött Sisa Péternének, iskolánk igazgatónőjének köszöntőjével. A megnyitó és a rövid bevezetés után, az óvoda és az iskola közötti átmenetről, a beiskolázási időszak gyakorlatáról hallhattak vendégeink egy előadást. Megtudhatták, hogyan támogatjuk a szülőket a gyermekük iskolára való felkészítésében, miként segítjük őket a számukra legmegfelelőbb osztály kiválasztásában, milyen programokat szervezünk a beiskolázás előtti hónapokban, amik könnyebbé teszik számukra a döntést, a választást. Szó esett azokról a gyakorlati tanácsokról is, melyeket ebben az időszakban fogalmazunk meg számukra. Az előadást követően került sor a műhelyfoglalkozásra, amelynek keretén belül olyan készségfejlesztő tevékenységekkel és eszközökkel ismerkedhettek meg a kollégák, amiket a szülők számára szoktunk ajánlani, amikor ellátogatnak hozzánk a játszóházak alkalmával.
Az előadással párhuzamosan kezdődött a rendhagyó bemutató óra. A fejlesztő foglalkozás egymás után mutatta be a felső tagozatba lépő ötödik évfolyamosok, valamint a nyolcadik osztályból kilépők cél- és feladatrendszerét. Az ötödik osztályos fejlesztő gyakorlatban még gyakran jelen vannak az alsó tagozaton használt készségfejlesztő módszerek, játékos elemekkel tarkítva. Elsődleges cél az olvasás, a beszédértés, szövegértés készségszintre fejlesztése, a tanulók szókincsének bővítése. Közben fokozatosan elkezdődik a gyerekek tantárgyi megsegítése. További fejlődésük alapjai ezek a területek. A megfelelő arány megtalálása, a módszerek kiválasztása, az eszközök adaptálása kerül a középpontba. A nyolcadik évfolyamon már a gyerekek továbbtanulása válik a legfontosabbá. Ahhoz, hogy számukra a legmegfelelőbb intézménybe kerülhessenek, koncentrált munkára, komoly erőfeszítésre van szükség. Ekkor már az alapkészségek fejlesztése háttérbe kerül, és a tantárgyi megerősítés lesz hangsúlyosabb. Emellett gyakorolják a kulturált vitát, véleménynyilvánítást is. Az órát követő műhelyfoglalkozáson beszéltünk arról a folyamatról, amivel átkísérjük a gyerekeket a negyedikes osztályfokról az ötödik évfolyamra, illetve felkészítjük nyolcadikosainkat a felvételi vizsgákra. A műhelyfoglalkozás végén színvonalas, kötetlen szakmai beszélgetés alakult ki.
Délután került sor arra az előadásra, amely a felsős átmenetet segítő alsós olvasási, írás- és számolási készségek méréséről szólt. Ha a gyerekek nem képesek elérni a megfelelő olvasás, írás, számolási sebességet, akkor nehézségeik lesznek a felső tagozaton. Különböző területeket figyelünk folyamatosa. Külön mérjük az olvasás, írás, tollbamondás, szövegértés, matematika kompetencia fejlettségi szintjét. Mivel az önálló tanulás több időt igényel, ha lassúak, könnyen elveszíthetik a kedvüket, nehezen tudjuk motiválni őket, előfordulhat, hogy hárítják a feladatokat. A mérések segítségével nem csak nyomon követhetjük a fejlődésüket, de ezzel gyakorlásra ösztönözzük őket. Az eredményeket folyamatosan láthatják a diákok, ami egészséges versenyszellemet alakít ki közöttük.
A sikeres rendezvény délután négy órakor zárult. Reméljük, mindenki tudott magával vinni valamilyen felhasználható tapasztalatot, példát egy jó gyakorlatra.