Mély megrendüléssel fogadta a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola minden dolgozója, a tanulók és a szüleik is a tragikus hírt, hogy szeretett kollégánk, a kiváló matematika-kémia szakos tanár 2018. március 23-án, 61 évesen örökre itthagyott bennünket. Hamvait 2018. április 3-án helyezték örök nyugalomba a kazincbarcikai temetőben.

Kövér Gábor Tanár Úr 2010 óta dolgozott a Bárczi Géza Általános Iskolában. A matematika tagozatos osztályokban tanított, ill. az ő feladata volt a nívócsoportos matematikaoktatás is. A másik tárgyát, a kémiát is nagy szeretettel tanította.
Magas szintű szakmai tudása, tehetséggondozó tevékenysége, a szakma iránti elhivatottsága már a kezdetektől nyilvánvaló volt. Diákjaival elért versenyeredményei kimagaslóak voltak. Minden évben sikeresen szerepeltek a Bolyai matematika versenyen, 2015-ben az országos 4. helyezést érték el. 2015-ben több ezer diák közül az ő tanítványa, Debreczeni Tibor lett a kerület legeredményesebb tanulója a versenyeredményeket figyelembe véve.
Sokat tett a matematika megszerettetéséért. Diákjai nemcsak a matematikát szerették, hanem őt is kedvelték humoráért, szigoráért, következetességéért.
Nemcsak remek szaktanár, hanem kiváló kolléga is volt. Soha nem mondott nemet, akár helyettesítésről volt szó, akár más plusz feladatról. Mindenkivel szemben segítőkész, a problémákat kiválóan kezelő és megoldó pedagógus volt. Osztályfőnökként a legnehezebb osztályokban is remek munkát végzett.
Soha nem panaszkodott. Munkáját pontosan, precízen végezte. A betegsége ideje alatt is becsülettel, hősiesen vállalta a munkát. Még ezt a tanévet is elkezdte, decemberig kitartóan helytállt.
Aztán már ritkultak a látogatások, telefonon, e-mailben tartottuk vele a kapcsolatot.
A diákok és a kollégák is érezték a hiányát, a szülők is rendszeresen érdeklődtek. Elterveztük, hogy meglátogatjuk. Úgy gondoltuk, hogy erre a legjobb alkalom a márciusi születésnapja és a névnapja, hiszen a két ünnep nagyon közel van egymáshoz. A hírnek nagyon örült, és mi nagyon készültünk a látogatásra. A gyerekek és a volt tanítványok is levelet írtak, rajzoltak, verseket, jókívánságokat fogalmaztak, amit albumba gyűjtöttünk, hogy elvisszük. Sajnos már nem tudott minket megvárni.
Februárban a Diákönkormányzat elnöke, Kerekes Zsuzsi 8. b osztályos tanuló felterjesztette Kövér Gábor Tanár Urat egy elismerésre, amit a több mint 50 felterjesztés közül ő kapott meg. Annak nagyon örültünk, hogy ezt a jóhírt még elmondhattuk neki, de az ünnepélyes díjátadóra már nem tudott elmenni.
Az ÉRTE-m TE-tted DÍJ-at az a pedagógus kapja, aki sokat tesz tanítványaiért, a tehetséggondozó munkája kiemelkedő, és a diákok életére meghatározó hatással van. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány azzal a céllal hozta létre a díjat, hogy a diákok kifejezhessék hálájukat, megbecsülésüket, mesterük iránti tiszteletüket.
Részlet a felterjesztésből:

„Gábor bácsi 8 éve dolgozik értünk. Az iskolánk országos matematika versenyeken elért eredményeiben benne volt lelkiismeretes munkája.
Minden nap 5 órakor kel fel és este 7 órára ér haza, mert ilyen messze lakik az iskolánktól, mégsem jutott soha eszébe, hogy itt hagyjon bennünket.
Bár nem pedagógusnak készült, a tanítás lett az élete. Az a fajta tanár, akire minden gyerek vágyik. Érthetően magyaráz, szigorú (ez először rossz, de aztán rájössz, hogy érted az), és vicces. Szeret velünk lenni és mi is örömmel vagyunk vele. Azok az alapok, amiket megtanított, olyan szilárdak, hogy bátran építhetünk rá.
Nagyon hálás vagyok neki, hogy tőle tanulhattam.”

A diákok hozzá írt leveleiből az is kiderül, hogy szigorúan, következetesen, de nagy-nagy szeretettel és humorral tanította őket. Sokan még ma is emlegetik egyedi számonkérési módszereit, a Húszas virágot, a Kéred, nem kéred, megkapod dolgozatokat, az izgalmas kémiai kísérleteket, a vidám matekórákat.
Szeretett kollégánkat, a kiváló pedagógust soha nem felejtjük, emléke szívünkben örökké élni fog.
Szent Ágoston szavai adjanak mindannyiunknak megnyugvást.

Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely símogatón,
hívón rám hajolt.
És én mentem…
S most fényözönben élek
És nem vagyok más
Csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt…
Árnyékom lehullt…
A szemetek hát könnybe
miért borult?
Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.