A Bárczi Géza Általános iskola először adott otthont a Creative English Competition elnevezésű versenynek, amelyen a kerület azon 3-8. évfolyamos diákjai vehettek részt, akik az angol nyelvet heti három órában tanulják.

A 45 perces, egyfordulós, írásbeli megmérettetésen a versenyzők Holidays, Festivals és Travelling témakörökben angol nyelvi tudásuk mellett nyelvi kreativitásukról és célnyelvi kulturális ismereteik-ről adtak számot.
A feladatlapok összeállítását, a verseny lebonyolítását, a javításokat és értékeléseket a Bárczi Géza Általános Iskola idegennyelvi munkaközösségének angol szakos tanárai végezték.
A verseny évfolyamonkénti első három helyezettje könyvjutalomban részesül, az Oxford Univer-sity Press jóvoltából. Gratulálunk a nyerteseknek és felkészítő tanáraiknak!
Eredmények
Nehéz-Posony Zsuzsanna
Idegennyelvi munkaközösség vezető, versenyszervező