A Föld napja minden ökoiskolában kiemelt ünnep. A Bárcziban az események az április 21-én megrendezett az egészségnapon kezdődtek, amikor sort kerítettünk az iskola kert virágosítására.

Ezen a szép, napsütéses tavaszi napon a vállalkozó kedvű osztályok a tanulók és a szülők részvételével virágosláda szépségversenyen indulhattak. Gyönyörű alkotások születtek. Az április 23-27-ig terjedő héten pedig iskolánk csatlakozott az országos fenntarthatósági témahét időpontjához, ám mi a saját, több éve sikeresen zajló programunkat valósítottuk meg. A témahét során az alsós és felsős résztvevő osztályok tanulói csapatmunkában egy-egy a fenntarthatósággal kapcsolatos témát választhattak, illetve dolgozhattak fel. A munkára minden tanítási napból 2-3 tanórát fordítottunk, amelyek során a gyerekek tanári felügyelet mellett, de önállóan, a maguk által kitalált módon dolgozhattak, gyűjthettek információkat az iskola területén belül, illetve azon kívül. Pénteken, a hét lezárásaként a csapatok az évfolyamtársak, a tanárok és a szülők előtt kiselőadás formában beszámolót tartottak az általuk feldolgozott témából. Rengeteg plakát, rajz, makett, térkép, számítógépes prezentáció született, a gyerekek nagyon kreatívak voltak. A témahét során új ismereteket szerezhettek, rendszerezhették az eddig tanultakat, gyakorolták az önkifejezés módozatait és gyakorolhatták a csapatmunkában való dolgozást is.