A Bárczi Géza Általános Iskola negyedik osztályos tanulói 2019. június 4-én részt vettek a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepségen Csillaghegyen

Tanulóink megrendülve hallgatták a zenével és dalokkal színesített előadást, és lelkesen figyelték a felvonuló zászlós és fegyveres katonákat. Az ünnepély végén a meghívott vendégekkel együtt mindannyian az országzászló elé helyezték az emlékezés fehér virágait, ezzel rótták le tiszteletüket.