2017. november 14-én nagy sikerű szakmai napot szerveztünk az iskolánkban.

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által koordinált idei Őszi Pedagógiai Napok témája az intézményfejlesztés, a pedagógiai innovációk, az eredményes tanulás volt.
Iskolánk folyamatosan fejleszti magát, intézményfejlesztési törekvéseink, innovációink célja az eredményes tanulás. Az eredményesség sikerét az „Érzelem, értelem, értékelés” hármas egységében látjuk megvalósulni, e köré szerveztük szakmai napunkat. A feladatot vállaló kollégák szeptembertől folyamatosan készültek erre az alkalomra, hogy az előadások, bemutatók, műhelyfoglalkozások az adott időkeretben a legtöbbet nyújtsák az érdeklődő kollégáknak.
A vázlatokat, előadásokat, műhelyfoglalkozás-tervezeteket körültekintően készítettük el. A visszajelzések alapján „tartalmas”, „alapos és pontos” munkák készültek el. A szakmai napunk egy komplex program volt bevezető előadásokkal, utána párhuzamosan folyó bemutató órákkal, műhelyfoglalkozásokkal.
A programunk címéül választott „Érzelem, értelem, értékelés” gondolatkörhöz a két bevezető előadás és a műhelyfoglalkozások az érzelem-értékelés szoros kölcsönhatásáról, a tanuláshoz való viszony megalapozásáról szóltak, a bemutató órákon a tartalmi megvalósulás mellett ezek jelenlétét igyekeztünk kiemelni.
Az előadás blokkot Sisa Péterné igazgató, szaktanácsadó bázisintézményi ismertetője nyitotta meg. Ezután Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus és Burucs Erika tanítónő előadása következett a magatartás problémák kezeléséről. A kollégák összekapcsolták előadásukat, így az elmélet és a gyakorlati megvalósulás olykor egymásnak ellentmondó téziseit ismerhettük meg. Ez a tény arra világít rá, hogy a magatartás problémák kezelése továbbra is a legnagyobb kihívást jelenti, viszont ezek az előadások bátorítást adnak minden kollégának, hogy a saját személyiségével leginkább összhangban lévő módszerekből alakítsa ki eszköztárát.
A bemutató órák sorában hármat az első évfolyamon láthattunk.
Nagy Ivánné tanító TSMT testnevelés tanórába épített mozgásfejlesztést mutatott be, majd az óramegbeszélésbe kapcsolódott Nahóczky Georgina fejlesztőpedagógus, aki a kineziológiai gyakorlatok tanórai szerepéről beszélt. Ezek a mozgásfejlesztő gyakorlatok az idegrendszer fejlesztésén keresztül a személyiség és a tanulási képességek fejlődésére is kihatnak. Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó az alapképességek fejlesztésének komplex együttesét mutatta be tehetséges tanulóknál. A részképességekre fókuszáló, matematikai és anyanyelvi gyakorlatokat is tartalmazó órán a tehetséggondozás alapozó szakaszába nyerhettünk bepillantást. A megbeszélésen csatlakozott hozzá Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus, akivel képességfejlesztő játékokat, valamint azok tantárgyi fejlesztéshez igazított változatait mutatták be.
Horváth Vince tanító, tanárnál sakkfoglalkozást láthattunk Polgár Judit Sakkpalota programja alapján. A sakktanítás előkészítésének részeként itt is szerepet kapott a részképességek fejlesztése.
Az érzelmi-értelmi fejlesztés megvalósítására a drámapedagógia kiváló terület. Második évfolyamon Sztirda Elvira tanító, nyolcadik osztályban Horváthné Láposi Éva tartott drámapedagógiai alapelvekre épülő magyarórákat.
Az érzelmi állapotra nagyon nagy hatással van a társakhoz való viszony. Ennek káros hatása a bántalmazásban jelentkezik. Ennek megelőzése a mai megnövekedett számú, ellenőrizhetetlen kommunikációs csatorna miatt egyre nehezebb, ezért különösen fontos a megelőzés. Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus és Bartáné Rohály Erika hetedikes osztályfőnök erről számoltak be, ismertetve iskolánk csatlakozását és törekvéseit a nemzetközi ENABLE programhoz.
Az ÖKO iskolai mozgalom sokoldalú célkitűzései mellett a tanulók önmagára találását, önértékelésének fejlesztését is szem előtt tartja, aminek megvalósításához a tanulók motiválása a legfontosabb. Erről Ollé Katalin az ÖKO iskola program vezetője számolt be.
Az olvasás-, írás-, számolási készségek mérése látszólag csak a konkrét értékelésre vonatkozik, azonban jelentős szerepe van a tanulók motiválásában, érzelmi-értelmi fejlesztésében. Ennek a mérésnek iskolai szintű hagyományát mutatta be László Ágnes tanító, szaktanácsadó. Az elégedettségmérő kérdőívekből kiderült, hogy a közel 150 kolléga, aki Budapest és Pest megye több pontjáról érkezett, hasznosnak és érdekesnek találta szakmai programunkat. Bázisintézményként továbbra is az a célunk, hogy a jó gyakorlatainkat megosszuk a többi iskolával, tanuljunk egymástól, és ez az együttműködés segítse továbbra is az intézményeket és a pedagógusokat.