Iskolánk az idén is csatlakozott a Budapesti POK Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatához. Programunk mottója a „Figyelem, fegyelem!”.

A figyelem és a fegyelem fejlesztése az alapja a hatékony oktató-nevelő munkának. A téma több szempontból való bemutatását tűztük ki célul. Az anyanyelv foglalkozás, a mozgásfejlesztés, a személyiségfejlesztés, vagy a rajz tanítása egyformán számos lehetőséget rejt magában. Hogy hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, abból adtak ízelítőt kollégáink. Fehérné Sebő Klára és Nagy Ivánné „A figyelem fejlesztésének általánosan alkalmazható eszközei, módszerei” címmel anyanyelv és mozgásfejlesztés keretében mutatott be figyelemfejlesztő fogásokat.
Burucs Erika „Önmagamra, társaimra és a környezetemre figyelés” című foglalkozásán az önismeret- és önértékelés fejlesztést, a közösségépítés tanórába építhető gyakorlatát ismerhettük meg.
Makai Boros Anikó „A figyelem- és a fegyelemfejlesztés szerepe a rajz és festészet oktatásában” című előadásában bepillantást kaptunk a művészek és művészetek másik oldalára, ahol fontos szerephez jutnak: a rend, rendszer, figyelem és a fegyelem különböző megnyilvánulásai.
A kollégáink bemutatójukkal, előadásukkal bizonyították azt a szakmai tudatosságot, ami áthatja munkájukat. Olyan fogásokat gyűjtöttek össze, és adtak át, amit a mindennapi gyakorlatban hasznosítani tudnak a jelenlevők.
Budapest és Pest megye iskoláiból közel 100 pedagógus vett részt a szakmai programjainkon, az elégedettségi értékelés szerint hasznosnak tartották a rendezvényt, örömmel jönnek legközelebb is hozzánk.
Reméljük, az Őszi Pedagógiai Napokon is megoszthatjuk jó gvakorlatainkat, tapasztalatainkat.