A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2022. április 4.-8. között rendezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napok programját.
Intézményünk a hét folyamán négy alkalommal fogadta az érdeklődőket, melynek során betekintést nyerhettek a bázisiskola jógyakorlataiba, a XXI. századi kihívásokhoz igazodó, széles körű tapasztalatokon alapuló módszereibe.
Hétfőn egy 5. osztály természetismeret órájába pillanthattak be az érdeklődők, ahol az IKT eszközök alkalmazása került a fókuszba. Ám a digitális kompetencia fejlesztése mellett tanúi lehettünk a gondolkodtatásnak, az együttműködésnek, felfedezhettük a tudás erejét és a természet összefüggését, mely játékos csapatmunka során valósult meg. Közben a diákok mindent megtettek, hogy tanárukat kimenekítsék az Amazonas vidékéről. /Pedagógus: Makai-Boros Anikó/
Kedden a 8. osztály matematika óráján vehettek részt az érdeklődők, ahol egy folyamatban lévő projekt – A kocka el van vetve – izgalmas perceit láthatták. A tehetséggondozó óra minden pillanata a tevékenykedtetésről, a felfedeztetésről, a játékos problémamegoldásról szólt, melyhez a tanulók együttgondolkodására volt szükség. Az óráról mindenki – gyerek, felnőtt – további megoldandó feladatokkal, motiváltan távozott. /Pedagógus: Hitérné Erdős Róza/
Ha tanulni tudsz, mindent tudsz című előadás hallgatói átfogó képet kaptak az önszabályozó tanulásról. A programon az eredményes tanuláshoz vezető út részleteiről, fejlődéslélektani hátteréről, motivációs és szocio-kognitív komponenseiről tájékozódhattak a résztvevők. A rendszerszemléleti háttér kiváló alapot biztosított a gyakorlatban alkalmazható eszközök, módszerek bemutatásához. A műhelyfoglalkozás végén a hallgatóság nagy része már azt tervezgette, hogy melyik technikát mikor veti be munkája során, mert az örömteli tanulásnál semmi nem lehet fontosabb! /Előadó: Bisztricsány Ágnes, segítő pedagógus: Juhász Zsuzsa/
A rendezvénysorozatot egy első osztályos magyar óra zárta, melynek középpontjában a ’barátság’ állt. A foglalkozáson egy közösségépítés folyamtába pillanthattak be a vendégek, ahol nagy szerepet kapott a hatékony kommunikáció, az érzelmek feldolgozása, a társasági alkalmazkodás, a problémamegoldás, mely mindegyike hozzájárul a kisiskolás gyerekek személyiségfejlődéséhez. /Pedagógus: Burucs Erika/
A programokon közel 70 látogató vett részt, s bízunk benne, hogy a felejthetetlen szakmai élményeken túl, viszik magukkal a Bárczi jó hírét is.