Kedves Szülők!

Kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatokat kinyomtatva, kitöltve, papír alapon hozzák magukkal a beiratkozáskor.

Előzetesen visszaküldeni nem szükséges.

Etika vagy hit és erkölcstan választásról

Életvitelszerű ott lakásról

A gyermek törvényes képviseletéről

Hozzájárulás a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjában való részvételhez