Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan a Hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához a szülőknek/gondviselőknek nyilatkozniuk kell, hogy az iskolánkban oktató egyházak valamelyike által megvalósuló Hittan oktatást választják gyermeküknek, vagy az intézmény által biztosított Erkölcstan tantárgy oktatásán vesz részt gyermekük.

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A § (1) alapján

(A nyilatkozat 2022. március hónapjától lesz elérhető, letölthető.)

Az ehhez kapcsolódó bemutatkozó tájékoztató időpontja: 2022. február 21. hétfő, 17 óra, helyszíne: az iskola tanári terme.

Az érdeklődő szülőket – a már ide járó gyermekek és a leendő elsősök szüleit is – szeretettel várjuk a Római Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház hittan oktatóinak rövid bemutatkozóján.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat alapján 2021. december 1-től az intézmény területére a koronavírus ellen védettnek minősülő személyek léphetnek be.

Bisztricsány Ágnes

intézményvezető-helyettes