Tisztelt Szülők!

A hétfői nyitással kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

 1. Hétfőn a szokásos rend szerint kezdődik a tanítás: A hét hétfői órarend szerint készüljenek a gyerekek.
 2. Újra indulnak a szakkörök, sportkörök, fokozatos terheléssel. Az énekkari próbák és a közös éneklések énekórákon még  nem javasoltak.
 3. Délután is visszatér a védett tanulási idő, kérjük a kedves Szülőket, a délutáni tanulási időt ne zavarják. Ha gyermeküket szeretnék hazavinni a tanítás után, az – az osztályfőnökkel egyeztetve – lehetőleg 13.00 – 14.00 óra között történjen.
 4. A jelenléti oktatás mellett az iskola nem tudja biztosítani az online oktatást. A hiányzó tanulók a tananyagot a jelenléti oktatásban megszokott módon pótolják.
 5. Egészségvédelmi intézkedések: az iskolában a  2021. március 5. előtti járványügyi szabályok és intézkedések lépnek újra érvénybe (testhőmérséklet mérése, kéz- és felületfertőtlenítés, gyakori szellőztetés, stb.).
 6. Maszkviselés: a tanulók és családjaik védelme érdekében szigorítottuk a maszkviselés szabályait: az iskola épületében kötelező a maszk szabályos viselése. A maszk viselése az udvaron nem kötelező, és tesi órán, sportfoglalkozásokon sem kell használni.
 7. Kérjük, hogy kizárólag egészséges gyermeket küldjenek az iskolába!
 8. Ha bármelyik családtagnál felmerül a covid-fertőzés gyanúja, a gyermeket tartsák otthon akkor is, ha tünetmentes, amíg a családtag várja a teszteredményt.
 9. A jelenléti oktatás idején a tanuló indokolt esetben hiányozhat. A hiányzást minden esetben igazolni kell.

Betegség esetén orvosi igazolással térhet vissza a tanuló.

A szülő is igazolhatja a hiányzást az iskolai  házirend alapján, amely jelenleg 15 nap.

Lehetőség még a távolmaradásra a szülői kérelem, amelyet indoklással és az időtartam megjelölésével az intézmény vezetőjének kell benyújtani.

A hiányzások és az igazolások rendjét az iskola Házirendje tartalmazza, ill. a mulasztások kezelését a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza.

Felhívom a figyelmet, ha a hiányzások száma meghaladja a 250 órát, ill. a tanórák 30%-át, és a tanuló év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie.

 

Az iskolai Házirendbe a következő kiegészítések kerültek:

 • Járványügyi készenlét idején a szülő családi egészségvédelmi indokkal is kérelmezheti gyermeke távolmaradását. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtania, aki engedélyezi a távolmaradást és a hiányzást igazoltnak tekinti.
 • 2021. április 19-től az iskola teljes területén kötelező a maszk viselése, amíg a járványügyi helyzet ezt szükségessé teszi.

 

Egyebek:

 1. A májusi ütemterv fontos változása: a május 13-i tanítás nélküli munkanap áthelyezésre került június 14-re. Tehát május 13. tanítási nap. Az iskolagyűlés új időpontja szintén június 14.
 2. Több napos erdei iskola, osztálykirándulás egyelőre nem szervezhető, ezzel kapcsolatban később kapunk központi tájékoztatást. Egy napos osztálykirándulások szervezhetők június 10-11-én.
 3. Nyári napközis gyermekfelügyelet nem lesz az iskolában. A nyári napközis tábor a szokott módon a Kiserdei iskolában kerül megszervezésre. Ezzel kapcsolatos Információk a honlapon és iskola bejáratánál olvashatók.

Köszönöm a szülők támogatását, együttműködését, mindenki összefogását ebben a nehéz helyzetben!

Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk!

Bármilyen kérdés esetén keressenek bizalommal!

Jó egészséget kívánok mindenkinek,

üdvözlettel:

Sisa Péterné

intézményvezető

 

 

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése