FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására