Tárgy: Digitális oktatás

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Mint ahogy korábban jeleztem, iskolánk 2020. március 16-tól átáll a Tantermen kívüli digitális oktatásra.

Tantestületünk a hét első napjaiban a tantermen kívüli digitális oktatás megvalósításán dolgozott. Erről a következőket kell tudniuk:

Az iskola hivatalosan a KRÉTA rendszert használja a digitális oktatás dokumentálására.

Alsó tagozaton a tanulók az elvégzendő feladatokat (tananyagot és a házi feladatot) a KRÉTA rendszeren és az eddig megszokott információs csatornákon keresztül kapják.

Kérdés, elakadás esetén forduljanak a tanítókhoz és Demény Gabriella alsós igazgatóhelyetteshez (e-mail: alsosigh@barczialtisk.hu, tel. 30-579-18-95)

Felső tagozaton a KRÉTA rendszeren és a „Google Classroom/Google Tantermen keresztül tervezzük megvalósítani a digitális oktatást, ill. elakadás esetén a már megszokott csatornákon keresztül is kaphatnak feladatot a diákok.

A Google Tanterem használatáról külön küld értesítést az iskola.

Kérdés, elakadás esetén forduljanak az osztályfőnökhöz, informatikai technikai probléma esetén a helpdesk@barczialtisk.hu e-mail címen kaphatnak segítséget.

KRÉTÁ-s probléma esetén Demény Gabriella alsós igazgatóhelyetteshez (e-mail: alsosigh@barczialtisk.hu, tel. 30-579-18-95)

Mindenkire vonatkozik:

 • A tanulóknak szóló feladatok kiosztása az órarendhez igazodik, így tudják a tanulók ütemezni napi teendőiket, a pedagógusok pedig megvalósítani az arányos és kiszámítható terhelést.
 • A tanulók is be tudnak jelentkezni a Krétába. Felhasználó nevük a 11 jegyű tanuló azonosító, jelszó a születési dátum kötőjellel elválasztva (pl. 2020-03-18)
 • Önök, mint szülők, a Kréta rendszerben tudják követni a tananyagot és a házi feladatokat.
 • Javaslom a Kréta digitális oktatáshoz kapcsolódó  videó megtekintését, ha szükséges: https://tudasbazis.ekreta.hu/
 • A feladatok elvégzéséhez otthon Internet szolgáltatásra és asztali számítógépre, vagy laptopra, vagy tabletre, vagy okos telefonra van szükség. Az ettől eltérő igényeket (pl. kamera, mikrofon) a szaktanárok jelzik a szülőknek és gyerekeknek.
 • A számonkérés és értékelés módja a tantárgyak jellegéből adódóan különböző lesz, ennek idejéről, formájáról a szaktanárok adnak pontos tájékoztatást a Kréta felületén.
 • A tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek a fejlesztő pedagógusok továbbra is fognak segíteni.
 • A távoktatás rendszere fokozatosan épül ki, folyamatosan változik, bővül.  Türelemmel forduljanak az új oktatási forma felé, nem baj, ha nem sikerül minden elsőre, van idő korrigálni.
 • Arra törekszünk, hogy a feladatok kényelmesen elvégezhetőek legyenek, és ne terheljük túl a gyerekeket. Csak annyi feladatot kapnak a gyerekek, amely mindenképpen szükséges a továbbhaladáshoz.

Kérjük, legyenek segítségünkre, hogy a gyerekek a feladataikat komolyan vegyék és el is végezzék, hiszen ez szükséges a tanév sikeres teljesítéséhez.

 • Készítsenek napirendet gyermekeikkel, amely segít abban, hogy folyamatos, ütemezett legyen a tanulás, ne kampány jellegű. Javasolt 9.00 – 13.00 óra között a tanulás, a délután legyen a pihenésé, kikapcsolódásé, családi együttlété.
 • Biztosítsanak a diák munkájához nyugodt környezetet (rendezett asztal, tanulósarok).
 • Figyeljenek oda, hogy gyermekük ne egész nap a számítógép előtt üljön, tanulás közben is rendszeresen álljon fel a gép mellől. Jusson idő más szabadidős elfoglaltságra, a házi munkában való részvételre.
 • Az iskola honlapján minden információt folyamatosan frissítünk.

Kívánok mindenkinek sikeres digitális tanulást, jó egészséget,

vigyázzanak magukra és egymásra!

Budapest, 2020. március 18.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sisa Péterné

intézményvezető