Tisztelt Szülők!

A  2021/2022. tanévben a Hit- és erkölcstan tantárgy oktatását a Katolikus Egyház és a Református Egyház vállalta.

Mivel személyes bemutatkozó tájékoztatóra a jelenlegi helyzetben nem kerülhet sor, ezért a hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról szóló tájékoztatást az alábbiakban tesszük közzé.

Üdvözlettel: Iskolavezetés

Katolikus Egyház:

Református Egyház: