Kedves Szülők és Kollégák!

Szülői kezdeményezésre, a kollégák véleményének a kikérésével a következő szabályokban egyeztünk meg a digitális oktatás idejére:
 • Az iskola a digitális oktatás idején igyekszik egységes, közös platformot használni. Kötelező a Kréta rendszer használata, a szülő itt tudja követni a tananyagot és gyermeke továbbhaladását. Igyekszünk egy közös platformot, a Google Classroomot használni egységesen, ez a felső tagozaton megvalósult, alsó tagozaton is egyre több osztály csatlakozik.
 • Segítség a szülőknek/tanulóknak a Classroom használatához: https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24
 • Kérem mindenki türelmét és megértését, amíg beállnak ezek a rendszerek, mindenki megtanulja kezelni és biztonsággal használni.
 • Azokban az osztályokban, ahol a Classroomra nincs igény, a Kréta mellett az eddig jól működő rendszerek maradnak.
 • A feladatok kiosztása a gyerekeknek  napközben (8.00-16.00) történik.
 • A feladatok elvégzésére a pedagógusok min. 48 órát biztosítanak.
 • A feladatok leadási határidejét lehetőség szerint kérjük betartani. Ha a tanuló rendszeresen nem készíti el a feladatát, nem jelez az ofőnek, szaktanárnak, nincs kapcsolatban a tanárokkal, ez ugyanolyan következménnyel járhat, mint a normál oktatás idején.
 • A feladatok mennyiségben és minőségben igazodnak a tanulók képességeihez és életkori sajátosságaihoz.
 • A szülők kövessék nyomon gyermekeik tanulmányait, több gyerek (főleg felsős tanuló) még nem jelzett vissza semmit a szaktanároknak.
 • Feladat leadási határideje azonban nem lehet hétvégén, ünnepnap. A hétvége, ünnepnap, tanítás nélküli munkanap a pihenésé, akkor feladat se kerül kiosztásra.
 • A hétvége, a pihenőnap a pedagógusnak is jár. Kérem a kedves Szülőket és Kollégákat, a kapcsolattartást (e-mail, telefon, egyéb) lehetőleg munkanap napközben 8.00 – 18.00 óra között bonyolítsák. Természetesen ettől indokolt esetben minden fél eltérhet.
 • Egyéni beszámoltatás, online felelés – ha  szükséges, – lehetőleg napközben történjen, ne este.
 • A TZ-kre, dolgozatokra – ha ezek megírása nagyon szükséges – legyen hosszabb idősáv, legyen a dolgozat hosszabb ideig elérhető (2-3 óra), hiszen ahol egy gép van, több gyerek és a szülő is dolgozik egyszerre, nem mindig megoldható az azonnali hozzáférés.
 • Képernyőkép küldése nagyon bonyolult a telefonról, ez nem várható el.
 • Az osztályszintű skype-on való „megjelenés” nem várható el mindenkitől, nem tehető kötelezővé. Kis csoportban vagy egyénileg lehet esetleg alkalmazni online megbeszélést a felmerülő igények alapján.
 • A felmerülő problémákat első sorban az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal kell egyeztetni.
Ezzel egyidejűleg érvényes a már korábban (2020. március 18-án) kiküldött és az iskola honlapján is közzétett digitális munkarendről szóló tájékoztató.
Ezek a szabályok bővülhetnek, változhatnak az aktuális helyzetnek megfelelően.
Az iskola megtesz mindent a digitális oktatás sikeressége érdekében. Mellékelek egy szakmai támogató anyagot, amely jól összefoglalja a digitális oktatás lehetőségeit. Az ikonokra rákattintva ki is lehet azokat próbálni.
Köszönöm mindenkinek az együttműködését és a türelmét.
Üdvözlettel: Sisa Péterné