Kedves Szülők, Anyukák, Apukák!

Ezzel a levéllel szeretnénk Önöket tájékoztatni és megkönnyíteni választásukat, az étkeztetéshez kapcsolódó készpénzes, illetve elektronikus fizetés között. A kerületünk intézményeiben bevezetett étkezési program széleskörű lehetőséget biztosít gyermeke étkezésének elektronikus megrendeléséhez, lemondásához, a térítési díj megfizetéséhez. A megrendelés gördülékeny kivitelezéséhez szükség van az Önök együttműködő támogatására is, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja ezeket a lehetőségeket igénybe venni.

I. Az étkezés igénybevételéhez szükséges kitöltendő dokumentumok:

1. Megállapodás ingyenes és készpénzes befizetés esetén:

Minden szülőnek, aki nem az elektronikus fizetési módot választja, ezt a megállapodást kell 2 példányban kitöltenie és leadnia gyermeke oktatási intézményében. A befizetésre a szülőnek minden hónapban két nap áll rendelkezésre. Amennyiben a fenti két napon nem történik meg a befizetés, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkezéséről.

Ingyenes étkezők esetén, amennyiben a lemondás nem történik meg a távollét idejére, úgy a le nem mondott étkezések kiszámlázásra kerülnek a vevő felé. (Kedvezményes étkezők esetén – lemondás hiányában – a különbözetet számlázzuk.)

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás ingyenes és készpénzes fizetéshez

2. Megállapodás elektronikus befizetés esetén:

A megrendelt étkezés kifizetése online felületen keresztül 20-án éjfélig (költségét a III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata átvállalta a szülőktől), vagy átutalással 15-én bankszámlánkra beérkező összeggel (költsége az Ön számlavezető bankjától függ és Önt terheli), történik. A 2 példányban kitöltött és leadott megállapodással nemcsak az elektronikus fizetést, de az online felületet is használhatják.

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás elektronikus fizetéshez

Határidőn túli megrendelésre/befizetésre 20-a után nincs lehetőség! Amennyiben minden befizetési lehetőségről lemaradt, úgy a következő hónap első kiírt befizetési napján van még módja az adott hónapra étkezést rendelni gyermekének. Elektronikus befizetők esetén a regisztrált e-mail címről történő levél küldésével is elfogadjuk a megrendelést, de itt is csak a kiírt ebédbefizetés másnapjától van módunk étkezési megrendelést rögzíteni adott hónapra.

3. A megállapodásokban szereplő ÉTKEZÉS TÍPUSA sor kitöltése:

Választható étkezések: tízórai, ebéd, uzsonna. A megállapodásban szereplő ÉTKEZÉS TÍPUSA sorba azt a választott étkezést írja, amire gyerekét be szeretné fizetni. Kérem, hogy kitöltés előtt tájékozódjon gyermeke oktatási intézményben az étkezési típusokról, mert a kétszeri étkezést nem minden intézményben lehet igénybe venni.

Diétás étkezés igénybevételéhez szakorvosi igazolás leadása szükséges!

A megállapodások leadása az intézményben folyamatosan történik. Amennyiben már augusztusban (szeptemberi étkezés) szeretne elektronikusan fizetni úgy a megállapodást legkésőbb 2020. június 30-ig kell az intézményben leadni. Az ezután érkező megállapodások a következő befizetési időszaktól érvényesek.
Az iskolai étkezés igénybevételéhez a megállapodások valamelyikének kitöltése szükséges, melyek megtalálhatóak a: https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes/ oldalon

II. Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

1. Nagycsaládos kedvezmény:

Évente szükséges nyilatkozatot kitölteni és leadni az intézményben (I. félév október 15-ig). Amennyiben valamelyik gyermek 16 évét betöltötte, iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges félévente. Ha a megadott határidőig leadásra kerül a nyilatkozat és az iskolalátogatási igazolás, akkor a kedvezményt folyamatosan tudjuk biztosítani, ellenkező esetben a kedvezmény nem lesz folyamatos. A később leadott igazolások csak a leadás másnapjától lesznek érvényesek. A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100% (További kedvezmény III. kerületi lakosoknak: lásd 7. pont)

Kitöltendő: Étkezés támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

2. Tartósan beteg kedvezmény:

A kedvezmény igénybevételéhez a Kormányhivatal által kiadott igazolás vagy az érvényes hatósági igazolvány (plasztik kártya) fénymásolatát fogadjuk el. Amennyiben az igazolás lejár, átmenetileg 2 hónapra elfogadjuk a felülvizsgálaton kapott „Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” szakorvosi igazolást is. Amennyiben így sem érkezne meg, a Kormányhivatali dokumentum időben a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni, teljes árat szükséges fizetni. A dokumentum megérkezését és fénymásolatának leadását követően a kedvezményt – pénzügyi éven belül-, visszamenőleg érvényesítjük, azaz befizetett összeget visszatérítjük. A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100% (További kedvezmény III. kerületi lakosoknak: lásd 7. pont)

Kitöltendő még: Étkezés támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

3. Tartósan beteg kedvezmény – SNI esetén:

Abban az esetben, ha gyermeke szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, annak másolatát kell benyújtania a kedvezmény igénybevételéhez. A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100% (További kedvezmény III. kerületi lakosoknak: lásd 7. pont)

Kitöltendő még: Étkezés támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A leadott határozat alapján érvényesíthető. Pénzügyi éven belül visszamenőleg is érvényesítjük. A kedvezmény mértéke: 100%.

5. Nevelésbe vett gyermek étkezési kedvezménye:

A végleges nevelésbe vételről szóló határozat alapján tudjuk a kedvezményt biztosítani, pénzügyi éven belül visszamenőleg is. Ideiglenes nevelésbe vétel esetén nem tudjuk a kedvezményt beállítani. A kedvezmény mértéke: 100%.

6. Lakcím kedvezmény:

. kerületi lakhellyel rendelkező szülő vagy III. kerületi önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó, gyermeke kaphatja ezt a kedvezményt. A szülő/gondviselő lakcímkártya másolata szükséges hozzá vagy igazolás a munkáltatótól. Amennyiben a lakcímkártyán két cím van bejegyezve és ebből az egyik nem III. kerületi, nyilatkozni kell, hogy melyik címen él életvitelszerűen. A leadás másnapjától érvényesíthető a kedvezmény. A kedvezmény mértéke: fix összegű napidíj kedvezmény, mely a menü megnevezésében látszik.

7. Önkormányzat által biztosított kedvezmények (45% és 60%):

A jövedelem alapján igényelhető kedvezmények nyomtatványait Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szociális Főosztálynak Ügyfélszolgálatán érhetők el.

Az a tartósan beteg gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik 50%-os kedvezménye mellé 45% kedvezményre szociális kiegészítő kedvezmény). Így a kedvezmény mértéke: 95%.

Az a nagycsaládos, normatív kedvezménnyel rendelkező gyermek, akinek a szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik és jövedelmi helyzete is igazolja, az 50%-os normatív kedvezménye mellé 45%-os szociális kedvezményt igényelhet az Önkormányzat Szociális Főosztályán. Így a kedvezmény mértéke 95% lehet.

Az intézményben szükség esetén tájékoztatást, segítséget nyújtunk ebédbefizetések idején. Az ebédbefizetések idejéről itt tájékozódhat:

https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-dokumentumok/

Elérhetőségeink:

E-mail: menza@kszki.obuda.hu
Telefon: 06 70 685 2060; vagy 06 70 685 2017;

Előre is köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. május 22.

Üdvözlettel,

KSZKI igazgató

Hont János sk.