1. b Nagy Ivánné

Tanítói pályámat 35 éve kezdtem, több, mint 25 éve vagyok a Bárczi Géza Általános iskolában. A tanítói diplomám mellett fejlesztőpedagógusi végzettségem is van, valamint több, mint 20 éve foglalkozom mozgásfejlesztéssel (TSMT) is.
Nagyon fontos számomra a gyerekek alapos megismerése, az egyéni bánásmód megvalósítása. Mindig törekszem arra, hogy barátságos, nyugodt környezetben, vidám hangulatban teljenek a dolgos hétköznapok, minden kisgyermek biztos alapokat kapjon a felsőbb évfolyamok követelményeknek sikeres teljesítéséhez.
Számomra a mozgás teremti meg a sikeres tanulás alapját, hiszen születésüktől fogva a gyerekek a mozgáson keresztül ismerik meg környezetüket, testüket, a megfelelő mozgásfejlődés biztosítja az idegrendszer kiegyensúlyozott fejlődését.
Természetesen a tanulás mellett fontos a gyerekek számára az élmények nyújtása iskolai és iskolán kívüli programokkal, összetartó, segítő, együttműködő osztályközösség kialakításával.

1.b Mozgás és tánc

Azt vallom, hogy a test, és az idegrendszer megfelelő fejlődésének az alapja a sok mozgás. Ebbe úgyanúgy beletartozik a szabadon rohangálás, ugrálás, labdázás, fára mászás, mint a szervezett keretek között, pontosan megtervezett testnevelés órák, sportfoglalkozások, és a tánc.
Osztályunk néptánc oktatásban fog részt venni, mely a hagyományok, a népművészet megismerésére is jó alkalom. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék a népi játékokat, a hagyományos népviseleteket, zenét, népköltészetet, népi mesterségeket. A zenei ízlés és a mozgáskultúra fejlesztésére is kiválóan alkalmas a néptánc.
Persze emellett nagy hangsúlyt fektetünk az írás-olvasás, matematika alapjainak a legpontosabb elsajátítására, olyan alapok lerakására, melyekre jól lehet építeni a következő években. Olyan emberkéket szeretnénk nevelni a gyerekekből, akik képesek együttműködni, folyamatokban gondolkodni, hogy sikeresek legyenek a tanulásban, később akár a munkájukban.