Tanfolyam neve: Learn to Teach English and any Other Subject with Drama
Leírás: https://www.teacheracademy.eu/course/learn-to-teach-languages-with-drama/
Kurzusszervező: Europass Teacher Academy
Honlap: https://www.teacheracademy.eu/
Helye, ideje: Firenze, 2019. július 8-13.
Disszemináció: Getting to know you questions, Check-in adjectives, I-statement, Posters

Beszámoló:

„Somebody asked me ’What is acting? And I said, ’Acting is listening.’ And if you ain’t listening, nobody’s listening.” (Charles Durning)

Ezzel az idézettel indította tanfolyamunkat az amerikai drámapedagógus-színész házaspár oktatónk, Marisol és José, akik a dráma iskolai felhasználását, mint az erőszakmentes kommunikáció, a kapcsolatteremtés és a konfliktuskezelés egyik hatékony eszközének alkalmazását küldetésüknek tekintik, és ezt különböző kurzusokon keresztül terjesztik.

Az öt napos kurzus során a következő főbb témákat érintettük, a teljesség igénye nélkül:

  • drámajátékok, önismereti játékok
  • társulatépítés
  • színdarabírási technikák, karakterépítés (írott és képzőművészeti alkotásokból kiindulva)
  • felolvasószínház, olvasási és kiejtési gyakorlatok
  • az előadások értékelésének technikái

A kurzus kezdetén oktatóink felmérték a résztvevők hátterét és igényeit. Rajtam kívül négy tanár vett részt a tanfolyamon, két magyar, egy finn és egy ausztrál angol szakos tanár. Az általunk tanított korosztály a teljes oktatási spektrumot lefedte: az alsó- és felső tagozatos diákoktól kezdve a gimnazistán keresztül, a felnőttekkel foglalkozó pedagógus is jelen volt, ami igazi kihívást jelentett oktatóinknak, egyúttal érdekes színt vitt a foglalkozásokba. Hamar kiderült számunkra, hogy a kurzus – az általunk előre feltételezettől kissé eltérően – inkább a drámapedagógia általánosabb iskolai felhasználására fókuszál, és kevésbé az angoltanítás keretein belül alkalmazható minőségére. Ezt áthidalandó az oktatók nyitottak voltak a véleményünkre, igazi alkotóközösségként mindenki hozzátette a tapasztalatait, ötleteit, egymást kérdezve és inspirálva találtunk ki és építettünk fel tevékenységeket, amelyeket angolórákon is sikerrel használhatunk. A résztvevők közül többen már nagy tapasztalattal rendelkeztek e téren, így szerencsésnek tartom magam, hogy a horizontális tanulás során elsajátíthattam igazán érdekes és élvezetes, azóta a gyakorlatban is megvalósult módszereket és technikákat. Külön öröm, hogy ezek egy részét nem csak az angolórán, hanem osztályfőnöki vagy etika órán is alkalmazni tudom.

Egy igazán fontos módszerre külön is kitérnék: ez az aktív hallgatás technikája. Ezzel máris a nyitó idézetre utalnék, valamint kiemelném a technika általam leginkább csodált elemét: amikor az emberre érzékenyen és értően figyelnek, akkor ők is könnyebben reflektálnak saját maguk gondolataira és érzelmeire. Amikor például egy közösségben kritizálás és minősítés nélkül hallgatunk valakit, akkor – a fenyegetettség és a félelem érzése elmúltával – a közösség tagjai objektívebben értékelhetik saját gondolataikat, amelyekkel pozitívan járulhatnak hozzá a közösség életéhez is. A hallgató fél számára is jótékony személyiségbeli hozadéka van ennek, hiszen ő is sokkal empatikusabb attitűd kiépítésére törekszik, ezáltal pozitívabb és mélyebb kapcsolatok épülhetnek ki az adott közösségben. A technikának jól leírt és gyakorolható lépései vannak, az interneten is számos helyen fellelhetők ezek, mindenkit csak biztatni szeretnék a kipróbálására.

Mellékletként megosztok néhány kedves, angolórán, dramatizálás közben is használható rajzot, egy társmegismerést segítő kérdéssort, egy angol nyelvű listát pozitív és negatív érzéseink jellemzésre, egy önreflexiót és asszertív kommunikációt fejlesztő feladatlapot (I-Statement), valamint néhány fotót, amelyek a tanfolyam vidám hangulatát illusztrálják.

Diáktársaimmal egyébként is kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki, együtt kirándultunk, mentünk múzeumokba, értékes multikulturális beszélgetéseket folytattunk, amelyik mind hozzájárultak ahhoz, hogy firenzei utazásomat és a tanfolyamot magát is hasznosnak és felejthetetlennek értékeljem, valamint lehetséges jövőbeli együttműködésekben gondolkozhassak