Ismét sikeresen pályáztunk!

Az új tanév jelentős változásokat hozott iskolánkban.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.4.3. pályázatán „Tehetséggondozás Békásmegyeren” címmel jelentős támogatást nyert tehetséggondozó programunk. Intézményünk pedagógiai munkájának eddig is fontos és hangsúlyos eleme volt a tehetségek felismerése és gondozása. Ezt szolgálják a speciális tantervű osztályaink is. Most új lendületet vett ez a tevékenység.

Iskolánk pedagógusai abból indultak ki, hogy tanulóink között nagyon sok tehetséges gyerek van, de a hagyományos iskolai foglalkozásokon sokukról ez nem derül ki. A tehetséget tehát keresni kell, majd ha rátaláltunk, fejleszteni annak érdekében, hogy tehetsége valóban kibontakozzon.
Arra törekszünk, hogy a személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolódjanak az Országos Tehetségsegítő Hálózatba.

Célunk:

 • a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző támogató rendszerek kidolgozása
 • az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése
 • a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése
 • új tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) kidolgozása

Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok átvételét más iskoláktól, majd saját tapasztalataink elterjesztését a III. kerület iskoláiban.
A pályázat sikeres megvalósítása érdekében 3 munkacsoportot alakítottunk ki.

A szülői munkacsoport feladata:

 • a tehetséggondozás szülők felé való kommunikálásának kidolgozása
 • családokkal közös iskolai programok szervezése: Lecsó fesztivál, Családi Nap, szülői beszélgető körök
 • rendszeres „tehetségnap” szervezése, ahová olyan volt tanítványainkat, szülőket hívunk meg, akik példaképül állíthatók a gyerekek elé

A fejlesztési munkacsoport:

 • mérési rendszer kidolgozása alsó és felső tagozaton, amely a tehetségek eddiginél hatékonyabb felkutatását, azonosítását teszi lehetővé
 • olyan tevékenységek tervezése, amik gazdagítják az iskola életét, és eredményesebben fejlesztik az egyes területeken kitűnő tanulók képességeit
 • kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások szervezése matematika, történelem, magyar, ének, angol, informatika, természettudományok, képzőművészet, fogyasztóvédelem, újságírás területeken.

A kapcsolati munkacsoport:

 • a projekt nyilvánosságának biztosítása
 • jó gyakorlatok átvételének és továbbadásának biztosítása
 • összegző kiadvány szerkesztése, kiadása a program végén
 • zárókonferencia szervezése a tapasztalatok összegzésére

A projekt megvalósítására ez az egy tanév áll rendelkezésünkre. Az iskola nevelőközössége úgy tervezi, hogy a kidolgozott és bevezetett projekt a továbbiakban beépül a napi gyakorlatba, és így iskolánk tehetséggondozását hosszútávon biztosítja.

Együttműködési lehetőséget keresünk különböző Tehetségpontokkal, és szeretettel várjuk az érdeklődő pedagógusokat, civil szervezeteket, diákokat, szülőket, mindenkit, aki fontosnak érzi a tehetséggondozást, hogy segítse, támogassa, továbbvigye munkánkat.

Tehetséggondozás Békásmegyeren

TÁMOP 343-08/1-2009-0031 A

Kedvezményezett: Bárczi Géza Általános Iskola
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
06/1/243-1509
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
H-1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Tel.: 301-3200, Fax: 301-3220
Honlap: www.okmt.hu
E-mail: info@okmt.hu

Nemzeti Fejlesztési ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Mentorálás

Ha valaki életében akár csak egyszer is mentori segítséget kap, ráérez ennek hasznosságára, megtalálja a módját, hogy később maga keressen segítőtársat a tudás megszerzéséhez, versenyre való felkészüléshez, mert az élet versengések sora. A különböző versenyek kipróbálá-sa, megélése jó útravaló. Akinek nagyobb gyermeke van, tapasztalhatta, hogy tanulmányai során pontszerzésre lesz szüksége. E szerint kerül a középiskolába, felsőokta-tásba. Maga a felsőoktatás is kredit-pontrendszer alapján működik, de a külföldi ösztöndíjak is ez alapján kerülnek kiosztásra. Aki már az általános iskolában hozzá szokik ehhez a rendszerességhez, nem okoz gondot számára, amikor már komoly tétje lesz.

Mentorált tanulóink versenyeredményei:

név osztály verseny helyezés
Körber Dominik 5.m kerületi, helyesírás 6.
Hegedűs Tamás 6.m kerületi, logo 13.
országos, lego robot 4.
Kiss Alex 6.m országos, lego robot 4.
kerületi, logo 4.
Lendvai Dénes 6.m országos, lego robot 4.
kerületi, logo 15.
Szeg Zsófia 6.m kerületi, helyesírás 7.
Szilágyi Anett 7.a kerületi, újságírás 2.
Lóczi Csanád 7.d kerületi, fizika 10
Ágoston Máté 7.m kerületi, kémia 11.
Dede Zóra 7.m ének ezüst minősítés
Lengvári Attila 7.m kerületi, angol 2.
Nagy Szabina 7.m kerületi, kémia 3.
Piller Ádám 7.m kerületi, angol 1.
kerületi, fizika 3.
kerületi, kémia 1.
kerületi, matematika 1.
Turi Diána 8.b kerületi, újságíráa 2.
Berger Laura 8.m országos, fogyasztóvédelem 20.
Gál Vivien 8.m országos, fogyasztóvédelem 20.
rajz különdíj
Jagoschitz Réka 8.m kerületi, kémia 5.
Öveges 2. forduló
Józsa Miklós 8.m országos, fogyasztóvédelem 20.
Kocsmár Vivien 8.m kerületi, kémia 11.
Koppány Péter 8.m budapesti, kresz 6.
kerületi, kémia 6.
Öveges 2. forduló
kerületi, matematika 3.
Rudolf Bence 8.m kerületi, technika 2.
Szele Réka 8.m kerületi, technika 2.
Takács Dániel 8.m kerületi, technika 2.
Weiszhár Dániel 8.m kerületi, matematika 11.
Öveges 2. forduló

Mentorok:

Kövér Gábor – Matematika
Kapuvári Györgyné – Képzőművészet
Sisa Péterné – Újságíró szakkör
Mező Márta – Történelem
Kántor Tiborné – Informatika-robotika
Jakus Tibor – Fogyasztóvédelem
László Judit – Angol
Wolf Lászlóné – Énekkar
Kardos Tamásné – Természettudományok
Horváthné Láposi Éva – Magyar nyelv és irodalom