Tisztelt Szülők!

A kormányfő 2021. április 14-i bejelentése szerint április 19-én az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai nyitnak ki.

A felső tagozatos diákoknak marad a tantermen kívüli digitális oktatás.

Május 10-én nyitnak ki az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák.

A hétfői nyitással és az április 19 – május 10. közötti időszakkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

 1. Hétfőn a szokásos rend szerint kezdődik a tanítás az alsó tagozaton: B hét hétfői órarend szerint. A tanulók számától függően az osztályokat kisebb tanulócsoportokra bontjuk.
 2. Az iskolában a március 5. előtti járványügyi szabályok és intézkedések érvényben maradnak. Szigorodik a maszkviselés szabálya: az iskola teljes területén mindenkinek kötelező a maszk viselése. Ez az udvarra is érvényes, amennyiben nem tartható a biztonságos távolság.
 3. Kérjük, hogy kizárólag egészséges gyermeket küldjenek az iskolába!
 4. Ha bármelyik családtagnál felmerül a covid-fertőzés gyanúja, a gyermeket tartsák otthon akkor is, ha tünetmentes, amíg a családtag várja a teszteredményt.
 5. A szülőnek továbbra is lehetősége van a gyermekét ebéd után hazavinni, amennyiben meg tudja oldani a délutáni felügyeletet. Kérem, a munkaszervezés miatt ezt jelezzék az osztályfőnöknek.
 6. A jelenléti oktatás idején a tanuló indokolt esetben hiányozhat. A hiányzást minden esetben igazolni kell.
  Betegség esetén orvosi igazolással térhet vissza a tanuló.
  A szülő is igazolhatja a hiányzást az iskolai  házirend alapján, amely jelenleg 15 nap.
  Lehetőség még a távolmaradásra a szülői kérelem, amelyet indoklással, az időtartam megjelölésével az intézmény vezetőjének nyújt be a szülő.
  A távolmaradás okát a szülő jelezze az osztályfőnöknek.
 1. A jelenléti oktatás ideje alatt  otthonmaradó gyerekeknek nem tudjuk az online oktatást biztosítani. A tananyagot és a házi feladatot a Classroom rendszerben rögzítjük. A hiányzóknak a tananyagot pótolni kell.

A hiányzások és az igazolások rendjét az iskola Házirendje tartalmazza, ill. a mulasztások kezelését a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza.

Felhívom a figyelmet, ha a hiányzások száma meghaladja a 250 órát, ill. a tanórák 30%-át, és a tanuló év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie.

 Az iskolai Házirendbe a következő kiegészítés kerül: Járványügyi készenlét idején a szülő családi egészségügyi indokkal is kérelmezheti gyermeke távolmaradását. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtania, aki engedélyezi a távolmaradást és a hiányzást igazoltnak tekinti.

 Egyebek:

Az április 19-22. közötti fogadóórák szülői igény esetén online tarthatók meg, egyéb esetben a kapcsolatfelvétel e-mailben, telefonon vagy a Kréta rendszeren keresztül történhet. A pedagógusok hivatalos e-mail címeit megtalálják az iskola honlapján.

Bármilyen kérdés esetén készséggel állok rendelkezésükre.

Jó egészséget kívánok mindannyiuknak,

üdvözlettel:

Sisa Péterné

intézményvezető