Ütemterv

Ütemterv 2018-2019-as tanév


S z e p t e m b e r
3.
8:00
Tanévnyitó ünnepély

10.
17:00
Iskolai SZMK értekezlet
10-13.

Szülői értekezletek
14.

Bolyai Matematika Csapatverseny - nevezési határidő
22.

Bárczi piknik - őszi családi nap
24.

Takarítsuk ki Óbudát! - első nap
25.

Magyar Népmese Napja
28.

Bolyai Magyar Csapatverseny - nevezési határidő


ÖKO rendezvények, Te szedd! akció

O k t ó b e r
4.

BárcziZOO

5.

Osztályok megemlékezése az aradi vértanúkról
12.

Bolyai Matematika Csapatverseny 
13.

Tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap
15.
17:00
Pályaválasztási szülői értekezlet
19.

Iskolai ünnepély


Bolyai Természettudományi Csapatverseny - nevezési határidő
26.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási napÖKO rendezvények
N o v e m b e r
29-4.

Őszi szünet

5.

Tanítás nélküli munkanap: Tankerületi szakmai nap
6.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
9.

Bolyai Magyar Csapatverseny
10.

Munkanap - Egészségnap
19-23.

Őszi pedagógiai napok
24.

Bolyai Matematika Csapatverseny - országos forduló
26-27.

Fogadóórák az 5-8. évfolyamon
26-29.

Fogadóórták az 1-4. évfolyamon


ÖKO rendezvények
D e c e m b e r
1.

Munkanap - ledolgozva szeptember 22-én

6.

Mikulás

7.

Jelentkezési határidő a középiskolai írásbeli felvételi vizsgára
15.

Luca napi vásár
10-14.

Intenzív hét, matematika
15.

Munkanp, tanítási nap
19.

Ovis karácsony
20.

Iskolai karácsony, osztálykarácsonyok, szünet előtti utolsó tanítási nap
21.

Tanítás nélküli munkanap
27-től

Téli szünet


ÖKO rendezvények
J a n u á r
3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

7-11.

Intenzív hét, magyar

10.

Étkezési kérelmek leadásának határideje
19.

Középiskolai központi írásbeli felvételi
25.

Első félév vége
28.

Osztályozó értekezletek


ÖKO rendezvények

F e b r u á r
1.

Tanítás nélküli munkanap

4.

Iskolanap, alsóban su. farsang, 17:00-től: disco felsősöknek

8.

Továbbtanulók felvételi lapjának leadása


Bolyai Természettudományi Csapatverseny
11.
17:00 SZMK értekezlet
11-14.

Szülői érrtekezletek


ÖKO rendezvények
M á r c i u s
14.

Iskolai Ünnepély
18-22.

Fenntarthatósági témahét
21-22.

Felvételi lapok módosításának leadási határideje
26-28.

Nyílt napok
28.

Bölcs Bagoly Csapatverseny


ÖKO rendezvények
Á p r i l i s
8-12.

Digitális témahét, kerületi ÖKO-hét

11.

Költészet napja

15.

Jelentkezés a Bárczi Gálára
15-16.

Fogadóórák
16.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
18-23.

Tavaszi szünet

24.

Szünet utáni első tanítási nap

M á j u s
9.

Bárczi Gála válogató

10.

Tanítás nélküli munkanap, DÖK nap
Madarak és fák napja
22.

OH mérés; idegen nyelv
29.

OH mérés; matematika, magyar
31.
17:00
Bárczi Gála


ÖKO rendezvények
J ú n i u s
4.

Nemzeti összetartozás napja

4-7.

Erdei Iskolák - Harártalanul program
12.

Iskolagyűlés
13.
9:00
Határtalanul program - Nemzeti összetartozás témanap
14.

Utolsó tanítási nap, nyolcadikos búcsú

17:00
Ballagás bizonyítványosztás - 8. évfolyam
20.
18:00
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás