Deák Tímea vagyok, 2002- ben kezdtem meg pedagógiai pályafutásomat.
Kisgyermekként, meglehetősen korán ébredtem elhivatottságomra, tanítóvá válásomban gyermekkori álmom valósult meg.
Az általános iskola elvégzése után célirányosan a Budapesti Pedagógiai Szakközépiskolában vetettem meg a lábam, innen vezetett az utam a Zsámbéki Katolikus Főiskolára, ahol tanítói szakon, magyar műveltségi területen diplomáztam kiváló minősítéssel. Angol nyelven haladó, spanyol nyelven középszinten beszélek.
Néhány év tanítói munka után képességfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, ehhez a feladathoz több szakirányú képzést is végeztem: Dyslexia- prevenció, Dyscalculia- A matematika tanulás zavarai témakörben.
Egyéb fejlesztőpedagógiai kurzusokon is részt vettem, melyeket jelenlegi munkám során is kamatoztatni tudok.
Kiemelt célom azon szociális kompetenciák fejlesztése, melyek birtokában a tanulók olyan szakmákra lehetnek alkalmasak, melyekről a jelenben még nem feltétlenül van tudomásunk. Ennek érdekében is speciális képzéseket végeztem: „A játék (közös játék) szerepe az idegrendszer fejlődésében és a szocializációban”, illetve „Magatartásrendezés, agresszió” címmel.
Kiemelten foglalkozom az olvasóvá neveléssel, és a művészetek megkedveltetésével, támogatom az önkifejezés minden elfogadható formáját is. A tehetség számomra minden tanulóban fellelhető, azt türelemmel meg kell találni, és azon keresztül lehet a legeredményesebben elvégezni a nehézségek kompenzálását.
2019- 2022- ig részt vettem a kor igényeihez igazodva egy digitális kompetenciákat fejlesztő továbbképzésen is, ezen tapasztalataimat jól tudom működtetni a hagyományos óravezetés alternatívájaként.
Elsős tanítványaimat meleg, elfogadó légkörben, szeretetteljesen, játékos módszerekkel nevelem- tanítom, együttműködve az évfolyamon tanító kollégákkal és szakemberekkel. Jelenleg az alsó tagozat reál munkaközösségének vezetője vagyok.
Munkám elismeréseként tankerületi dicséretben részesültem.

Az 1. a osztály profilja a hagyományos tanterven felül az anyanyelvi kommunikáció, kooperativitás és az angol nyelvi kultúra lesz.
Osztályunk fő célkitűzése az anyanyelvi, grammatikai készségek megfelelő kialakítása, valamint a tehetséggondozás.
Kiemelt feladatunk az önkifejezés elősegítése művészeti módszerekkel, illetve a valódi csoportos együttműködés elsajátíttatása.
Hiszem és vallom, hogy tanítványaim mindenekelőtt sikeres, egészséges mentalitású, sokrétű képességgel rendelkező gyerekek, akik a korai játékos angol nyelvi fejlesztéssel és fokozatosan bővülő beszédközpontú nyelvi tudásukkal felkészült, sokoldalú, sikeres felnőttekké válnak.
A tanulás irányításában szívesen alkalmazok innovatív, gyermekközpontú, játékos módszereket, digitális tananyagtartalmakat, melyeken keresztül egy sikeresen együttműködő csapatban a kisgyermekek személyiségfejlődése a lehető legoptimálisabb módon, egyéni utakon át valósul meg.