A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve 

2021/22-es tanévre

 

Az öko munkaközösség tagjai:

Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus

Makai-Boros Anikó tanító, tehetséggondozó munkaközösség, 1-4. osztályos munkaközösség

Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök

Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős

Várhalmi Eszter biológia szak

 

Az öko munkacsoport tagjai:

Ácsné Böcskei Georgina 3-4. osztályos munkaközösség

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség
Barcza László, reál munkaközösség,

Bartáné Rohály Erika, nyelvi munkaközösség
Négyesi Judit technikai dolgozók
Frick Judit nyelvi munkaközösség

Gránic Judit felsős humán munkaközösség
Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség
Ligay Csilla alsós 1-2. osztályos munkaközösség
Nagy Ivánné 1-2. osztályos munkaközösség
Molnár Amara szabadidő-napközis munkaközösség
Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség,
Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség

Szabóné Koháry Ildikó szabadidő-napközis munkaközösség

Végh Gyöngyi pedagógiai asszisztens
a DÖK képviselője: Kolláth Áron 8.b

Céljaink és feladataink a 2021/22-es tanévben

 • a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése intézményünkben
 • a rendkívüli járványhelyzetben a betegségmegelőzés előmozdítása, szabad levegőn történő programok szervezése, kézmosás hatékonyságának növelése
 • szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba
 • kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén
 • az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése (iskolakert kialakítása)
 • ökoiskolai hálózat munkájának figyelemmel kísérése, hálózati kapcsolatok kiépítése
 • szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők mozgósítása, kapcsolatunk elmélyítése a PontVelem mozgalommal, Sulizsák mozgalommal
 • könyvtárban és az osztályokban zöld sarkok kialakítása a gyerekek bevonásával, folyosói és udvari növényzet frissítése, gondozása, segítségnyújtás az udvar és az iskola környékének rendben tartásában a gyerekek bevonásával
 • projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap)
 • iskolán kívüli tanulásszervezés, erdei iskolák, osztálykirándulások, terepi munkák, délutáni iskolán kívüli szabadidős programok a szabadidő hasznos eltöltésére (péntek délutáni cikk-cakk) szervezése
 • környezetvédelmi, természettudományos versenyek szervezése
 • ökocsiga osztályverseny alsóban és felsőben
 • akadályversenyek szervezése a természetben alsó és felső tagozaton egyaránt
 • szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése
 • neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése
 • méhlegelő kialakításának előkészítése, a beporzók fontosságának hangsúlyozása
 • nemzeti és népi hagyományaink ápolása
 • hátrányos helyzetű tanulóink támogatása, érzékenyítő programok
 • a tanórákon kiemelt feladat a kulcskompetenciák, készségek, képességek fejlesztése
 • iskola honlapjának folyamatos frissítése ökoiskolai tevékenységünk híreivel
 • pályázatfigyelés

Az Öko munkaközösség munkaterve a 2020/21-es tanévre

Időpont Tevékenység Felelős Sikerkritérium
Augusztus 23-31. Munkaközösség vezetőjének megválasztása. Öko munkaterv összeállítása. (munkaközösség, DÖK) Ollé Katalin
Szeptember 6-10. A munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szülői munkaközösséggel, a munkaközösség munkáját segítő DÖK-képviselő megválasztása. Ollé Katalin
Szeptember 13-tól Csillagászat szakkör, biológia szakkör, túra szakkör indítása a felsőben

Kézműves újrahasznosító szakkör, ManóTTK az 1. évfolyamnak

Várhalmi Eszter,

Ollé Katalin

Feketéné Pethő Judit, Makai-Boros Anikó

Szeptember 18. Bárczi piknik (No plastic! és virágosítás) Pozsgai Viktor, DÖK, Ollé Katalin nyitott rendezvény lebonyolítása
Állatkerti örökbefogadási kampány Ácsné Böcskei Georgina 2 állat örökbefogadása
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, elindítása. csatlakozás a PontVelem és Sulizsák kampányhoz.(papír, PET, elem, elektronikus kütyü, használt ruha) – egész iskola, szülői munkaközösség  Pozsgai Viktor
Zöld faliújságok frissítése (az év folyamán folyamatosan)a folyosókon Ollé Katalin 4-5 frissülés
Osztályokban zöld sarkok kialakítása (egész iskola) osztályfőnökök 80%
Osztályszépségverseny indítása (felső) Somogyi Írisz, DÖK-képviselők havi mérés
Ökocsiga-osztályverseny indítása (egész iskola) Várhalmi Eszter, Feketéné Pethő Judit osztályok 80%
Péntek délutáni cikk-cakk 5-6. osztályosoknak Szabóné Koháry Ildikó, Várhalmi Eszter stabil 15 fő
Iskolarádió műsortervének megtervezése a DÖK bevonásával (felső) Pozsgai Viktor-Várhalmi Eszter  évi 4-5 jelentkezés
Az iskolakert magaságyásának éves tervezése Ácsné Böcskei Georgina érintett évfolyamok aktivitása
Az 5. évfolyam látogatása a Békásmegyer-Ófalu Közösségi Kertbe Ollé Katalin 3 osztály
Szeptember 20-24. Papírgyűjtés Pozsgai Viktor 5 tonna papír
Csatlakozás a Zöld Követ Egyesület a Fenntartható Jövő(nk)ért 2022 programjához Ollé Katalin legalább 1 osztály aktív részvétele
Október 4-8. Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája mozgalomhoz (felső) Nehéz-Posony Zsuzsanna 3 osztály
Október 4. BárcziZOO, megemlékezés az állatok világnapjáról.(egész iskola)

Állatkerti örökbefogadási kampány szervezése

Ollé Katalin

Ácsné Böcskei Georgina

minden osztály
Október 6-7. Sulizsák kampány, használtruha gyűjtés (egész iskola, szülői munkaközösség) Ollé Katalin, Várhalmi Eszter 1.5 t ruha
Október 16. A kézmosás világnapja- kampány az egész iskolában Ollé Katalin minden osztály
Október 18.  Bolyai Természettudományos Csapatverseny nevezések leadása (3-8. osztály) Várhalmi Eszter

Kardos Tamásné

csapatállítás minden évfolyamon
A könyvtári ökosarok felújítása, rendezése Gubiczáné Sziklai Edit
Szeptember 9-november 10. Őszi takarítási akció, az iskolakörnyék rendbetétele (minden osztály) DÖK, Pozsgai Viktor minden osztály
November 11. Márton nap az alsóban A második évfolyam osztályfőnökei
November 20-28 Európai Hulladékcsökkentési Hét Várhalmi Eszter osztályok 80%-nak részvétele
December Madáretetők rendbetétele, a téli madáretetés megszervezése. (minden osztály)  Ollé Katalin folyamatosság
Adventi koszorú készítés, közös gyertyagyújtások az alsóban Molnár Amara
December 4. Erdei iskolai pályázatok leadása osztályfőnökök osztályok 50%-a
December 13. Luca napi újrahasznosított és kézműves játékok vására. (1-6. osztály)

Luca-búza ültetése az alsóban

DÖK, Pozsgai Viktor

Nagy Ivánné

Madáretetők kihelyezése, örökbefogadása, folyamatos töltése, madárkalács készítése (madárkarácsony) Várhalmi Eszter
Február 4. Bolyai Természettudományi Csapatverseny Várhalmi Eszter, Ollé Katalin
Február 8. Az öko munkaközösség féléves munkájának értékelése. Ollé Katalin
Az iskola környékének síkosságmentesítése a gyerekek bevonásával. (felső tagozat) Négyesi Judit
Március 20. A víz világnapjának megünneplése (egész iskola) Várhalmi Eszter

Ollé Katalin

100% részvétel
Március 26. Egészség nap, projektnap (egész iskola) Szőlősi Mihályné, Olcsvai Barbara 100% részvétel
Április ÖKO-7 – A Föld napja tiszteletére

Részvétel a Békásmegyeri Közösségi Ház által szervezett vetélkedőn. (alsó és felső tagozat is)

Hitérné Erdős Róza, osztályfőnökök alsó és felső is több csapatot indít
Április 25-29. Fenntarthatósági témahét

A Föld világnapjának ünneplése (egész iskola, szülők)

alsós osztályfőnökök, Ollé Katalin 60%-os részvétel
TeSzedd!-akció (felső, szülők) Ollé Katalin felső 80%
Madáritatók és madárodúk kihelyezése. (felső) Szőlősi Mihályné
Május 13. Madarak és fák napja. Akadályverseny és DÖK-majális. (egész iskola)

Az ökocsiga verseny eredményhirdetése.

Pozsgai Viktor Minden osztály részvétele
Június 7-10. Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások osztályfőnökök Minden osztály részvétele
Június 16-30. Az öko munkaközösség éves munkájának értékelése, a jövő évi munkaterv előkészítése Ollé Katalin
Június vége Tantestületi kirándulás Sisa Péterné 70%

Ollé Katalin                                         2021. szeptember 13.