Az öko munkacsoport évvégi beszámolója

2016/17-es tanév

A munkacsoport szeptemberben kisebb szervezeti átalakításon ment keresztül. Egyrészt új tagokkal bővültünk, tagjaink sorába lépett Makay Boros Anikó és Feketéné Pető Judit. Viszont az iskolából távozó kollégákkal, Horváthné Kiss Zsanett-tel és Jakus Tiborral kevesebben lettünk. Év közben távozott Farkas Tamás is. Makainé Boros Anikó vállalta, hogy segít az alsó tagozat munkájának irányításában.

Az idei tanév az ökoiskolai létünk 3. éve, így idén felkészültünk  a következő 3 évre szóló pályázat megírására. Az erről szóló tantestületi beleegyező szándéknyilatkozatot  a tantestület az őszi nevelési értekezleten egyhangúan megszavazta. A tavaszi pályázati kiírás azonban egy egész év haladékot adott számunkra, így a pályázatírási munkát elhalasztottuk a jövő tanévre.

Az idei tanévben nagyrészt az előző években megvalósított, sikeres programjainkat vittük tovább. Bárczi-Zoo, a november végi Ne vásárolj semmit! napi kampány, a hagyományörző ünnepek az alsóban (Márton-nap, szüreti bál, Luca-nap), elindítottuk idén is a tehetséggondozó és öko jellegű szakköreinket. Bővült az eddigi versenyeink repertoárja. A hagyományos pontvadász és felsős ökocsiga verseny mellett elindítottuk az alsós ökocsiga versenyt is. (Köszönjük a táblát Pető Juditnak!) Az ökocsiga versenyeknek köszönhetően érezhető kupak- és elemgyűjtési láz indult el, olyannyira, hogy idén már két elemes konténert töltögetünk. Szép eredménnyel zárultak az iskolai papírgyűjtések, ahol a DÖK munkáját támogattuk, illetve nagy örömünkre minden osztályban gyűlik a papírhulladék, sőt itt-ott még a PET-palack szelektív gyűjtése is megoldott. Az iskola környezetvédelmi szakköre a 2.  félévre elkészítette a folyosói PET-palack gyűjtőket is, ezek kikerültek a folyosókra.

Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a madarak etetésére, az osztályok külön beosztás alapján, heti lebontásban helyezték ki a madáreleséget az iskolai madáretetőkbe. A madáritatásban Szőlősi Mihályné segítette a tanulóknak.

Az iskola zöld faliújságja is megújult az idén. A fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket a felsős osztályoknak kellett bemutatniuk. Nagyon szép, színes és informatív faliújságok születtek. Köszönjük az osztályok munkáját!

Szeptember végén a 7.b csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája mozgalomhoz, mely a fenntarthatóság témakörében szerveződött, Nehéz-Posony Zsuzsanna vezetésével.

Az öko munkaközösség szervezésében október 6-án Bakonybélbe kirándult egy lelkes tanulócsapat, ahol meglátogattuk a Pannon Csillagdát, és a Bakonyi Erdők Házát, valamint felkerestük a Zirci Arborétumot. A jövő tanévben Ócsára terveztünk tanulmányi kirándulást, melyhez a pályázatot tavasz folyamán benyújtottuk az önkormányzathoz. A pályázat elbírálása megtörtént, buszköltségeinket fogják téríteni.

Az őszi szünet előtt és után bonyolítottuk a Takarítsuk ki Óbudát! – akciót, idén kicsit változtatva a hivatalos időponton, ezzel jobban alkalmazkodva az őszi levélhullás természetes folyamatához.

A munkaközösség az Őszi Pedagógiai Napok rendezvényben is megmutathatta magát, Makai Boros Anikó tartott 4-eseivel egy szép bemutató órát és műhelyfoglalkozást, melyben a környezetismeret tanításának új módszereire világított rá.

Március 16-án az iskola egészségnapot szervezett, a szervezésben munkacsoportunk tagjai: Mogyorós Vera és Szőlősi Mihályné vállalt oroszlánrészt.

Március 21-én a csillagászat szakkör szervezésében ismét megmértük a Földet, mérési eredményünet idén egy horvát iskolával osztottuk meg, illetve közzétettük eTwinning-csoporton belül is.

Tavasszal megrendeztük az iskolai természetismereti házi versenyünket, kistudorka és nagytudorka verseny néven.  A versenyre két fős csapatok jelentkezését vártuk, a gyerekek feladatait évfolyamonként állítottuk össze, a verseny értékelése is évfolyamonként történt. A legjobb párosok kirándulást nyertek (Óbudai Csúszdapark, illetve szentendrei Duna-part) , ahová az év utolsó tanítási heteiben mehetnek majd el.

Április folyamán, a Föld napja esemény méltó megünnepléseként iskolánkba látogatott dr. Juhász  Árpád, akinek előadásait érdeklődve hallgatták a diákok. Április 24-28. közt rendeztük meg a hagyományos témahetünket, melynek idejét az országos fenntarthatósági témahét rendezvényhez igazítottuk, ám végül nem vettük át a központilag ajánlott tematikát, hiszen azt a saját, jólbevált gyakorlatunknál nem találtuk jobbnak.

Április 24-28 között rendezte a Békásmegyeri Közösségi Ház is a saját Öko7-ét, melyen iskolánkat a 6. b csapata képviselte. Egész heti munkájukkal 3. helyezést értek el.

Május 9-én aktívan részt vettünk a DÖK-nap rendezésében. A DÖK-nap idén egybeesett a Madarak és fák napjának megünneplésével, így a hagyományos tófutás mellett a felső tagozat számára akadályversenyt is rendeztünk, melyben megjelentek a környezettudatossággal kapcsolatos feladatok is. Az alsó tagozat ezen a napon rendezte a kistudorka versenyt.

Iskolánkban számos osztály megy június 2. hetében 4 napos erdei iskolába.

A tantestület is igyekszik a természet közelségében programot szervezni, a tanári kar év végén Nagybörzsönybe kirándul, 1 illetve 2 napos időtartamban.

Iskolai versenyeink:

Kistudorka

Nagytudorka

Házi Herman Ottó

Házi földrajz

Ökocsiga verseny az alsóban

Ökocsiga verseny a felsőben

Pontvadász – sajnos a pontvadász verseny az év folyamán érdeklődés hiánya miatt szinte megszűnt. Az érdeklődés felkeltésének új útjait kell keresnünk. Interneten elérhető feladatlap szerkesztésén gondolkodunk.

Iskolán kívüli versenyeink:

Bolyai Termésettudományi Csapatverseny

Teleki Pál Földtan- és Földrajzverseny

Harrer Wonderful World – ökológiai angol verseny

A tanulók érdeklődésének hiánya miatt, illetve a kollégák leterheltsége miatt a kerületi Kaán Károly és Herman Ottó versenyeken idén nem vettünk részt.

Ollé Katalin

munkaközösségvezető

Budapest, 2017. május 26.