Ökomunkaközösség, éves beszámoló 2018/19

 • Helyzetelemzés (személyi, tárgyi feltételek)

Munkaközösségünk 6 főt számlál: Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök, Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus, Kanyukné Kornyicki Erika, biológia, környezetvédelem szak, Makai Boros Anikó tanító, beiskolázási munkaközösség, Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős, Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus

A munkaközösség munkáját emellett sokan támogatják, a tágabb munkacsoport a fent említetteken kívül még 14 főt, valamint a DÖK képviselőit is tartalmazza.

A munkacsoport egymással saját levelezőrendszeren, illetve személyesen tartja a kapcsolatot.

 • Kiemelt nevelési feladatok, munkatervi célok teljesülése, értékelése, eredményessége

A munkaterben szereplő vállalásaink nagy része teljesült. Sajnos idén nem tudtunk részt venni a Békásmegyeri Közösségi Ház ÖKO7 rendezvényén a kollégák leterheltsége miatt.

Illetve nem sikerült megoldani az iskolarádió és az iskolahonlap ökosítását.

Viszont terven felül csatlakoztunk a Sulizsák szervezet használtruha gyűjtéséhez.

 • A munkaközösség működése:
  • szakmai megbeszélések, tapasztalatok

Az egész munkacsoport összehívására, együttes értekezésére nem sikerült sort keríteni az év folyamán. A szűkebb munkaközösség is félévente egyszer tart értekezletet. Az év eleji értekezlet legfontosabb dolga az éves munkaterv összeállítása. Mivel az ökotevékenység rendkívül szerteágazó, így nekem vezetőként az események koordinálása, illetve a megfelelő emberek mozgosítása a feladatom. Ökoiskolai létünk 5. évében már elég nagy rutinunk van a programok megszervezésében. A régi jól bevált elemeket idén is tovább vittük, de nyitottak vagyunk az újdonságokra, igyekszünk gyorsan reagálni az adódó újabb és újabb lehetőségekre. A gyors reagálást a munkacsoport levelező rendszere nagymértékben elősegíti. Ilyen gyors szervezésű és nagy sikerű, az éves munkatervben nem is szereplő esemény volt a Sulizsák szervezethez kapcsolt használtruha gyűjtés, mely során 2 tonna használt ruhát gyűjtöttünk, a ruhákért kapott pénzösszeget pedig jutalomkönyvek vásárlására költöttük. Az akció sikerén felbuzdulva a folytatás garantált!

 • tanulmányi és sportversenyek szervezése, felkészülés, tapasztalatok (házi, kerületi, fővárosi, országos)

Idén is megszerveztük a fenntarthatósági ökocsiga versenyt, ennek keretén belül hatalmas mennyiségű kupakot (3 ízben telt meg a raktárunk csurig!), elemet gyűjtöttek a gyerekek. A kupakok sorsát is megnyugtatóan sikerült rendezni, karitatív célra ajánlottuk fel.

Természettudományi tantárgyakhoz kapcsolódóan szerveztünk házi versenyt (természetismeret 5. és 6.), indítottunk tanulókat a kerületi Teleki Pál és Herman Ottó versenyeken. Részt vettünk a természettudományi szakkörösökkel az Ifjú Fürkész levelező versenyben (országos 4. helyezést értünk el).

Megrendeztük a BárcziZOO mókás jelmezversenyét októberben.

Megszerveztük a fenntarthatósági témahetet, a témakínálatot aktualizáltuk, ami tapasztalataink szerint elnyerte a tanulók és a tanárok tetszését is.

A munkaközösség részt vett az egészségnap szervezésében, a DÖK-nap szervezésében is.

 • kiemelkedő tanulói teljesítmények (budapesti, országos eredmények)

Ifjú Fürkész országos 4. helyezés: Lepenye Bojta, Orbán Szabolcs, Pozsgai Bertalan

 • tanórán kívüli programok értékelése (pl.: szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás)

A közös szakkör tartása Kanyukné Kornyicki Erikával zökkenőmentesen, eredményesen zajlott. Sajnos kevés tanuló hajlandó szakköri munkában részt venni, azt a kevés tanulót nem akartuk ketté bontani. Ezért döntöttünk az egy szakkör mellett.

 • iskolai/iskolán kívüli programokban való munkaközösségi feladatvállalás
 • kiemelkedő pedagógusi tevékenység a munkaközösségben

Kanyukné Kornyicki Erika, aki az ökoprogramok mindegyikének lebonyolításában aktívan segített

Szöllősi Mihályné, aki az egészségnap megtervezésében, a ruhagyűjtésben, elemgyűjtésben, madarak itatásában segített

Nagy Balóné Mogyorós Vera, aki a kupakgyűjtésben, egészségnap megszervezésében segített.

Pozsgai Viktor, aki a DÖK által szervezett papírgyűjtést irányította, és aki a DÖK-napot szervezte.

És még sorolhatnám. Köszönet minden kollégának, aki segített, és köszönet az osztályfőnököknek, akik segítettek a tanulókat bevonni a mindenféle általunk szervezett akcióba.

 • egyéb programok szervezése, tapasztalatok: jó gyakorlatok, bázisintézmény, ped. napok, bemutató órák, pályázatok, tehetségpont, ökoiskola

A teljesség igénye nélkül: hasznosanyaggyűjtés, takarítási akciók, BárcziZOO, néphagyományok, virágosítási akciók, erdei iskolák, tanulmányi kirándulás Vácrátótra, tanulmányi versenyek, szakkörök

 • Együttműködések, külső kapcsolatok

Az ökomunkaközösség mindenkivel együttműködik. Jó ökoiskolát csak akkor lehet csinálni, ha zökkenőmentes és gyors a kommunikáció. A felső tagozaton ez tapasztalatom szerint kiváló. Az alsó tagozattal kapcsolatosan is jó a kommunikáció, de nem zökkenőmentes. Ezen folyamatosan igyekszem javítani. Külső kapcsolataink is bővültek (Sulizsák mozgalom, kupakok elvitele).

Ollé Katalin

Budapest, 2019. június 14.